Financiën van besturen in het primair onderwijs

Deze pagina toont, op basis van de gegevens uit jaarrekeningen, de financiële kengetallen van besturen in het primair onderwijs. Verder wordt de samenstelling en ontwikkeling van de baten en lasten weergegeven.

Hieronder staan de financiële kengetallen van po-besturen (exclusief het speciaal onderwijs). Als eerste is de solvabiliteit te zien, onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de liquiditeit en rentabiliteit.

Voor alle balans- en exploitatiegegevens klikt u hier.

Solvabiliteit van po-besturen Aantal besturen, 2012 - 2016 (inclusief voorzieningen)
lager dan 0,30,3 - 0,60,6 - 0,70,7 - 0,80,8 - 0,9hoger dan 0,9
20122812318933030256
20131910415235532078
201429113144330356103
20152599167321398101
20162492142346404109

De solvabiliteit geeft weer of een bestuur op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De Inspectie hanteert een signaleringswaarde van 0,3. Het overgrote deel van de besturen bevindt zich hierboven. Het gemiddelde ligt de afgelopen jaren stabiel op 0,7.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (277 bytes)
Liquiditeit van po-besturen Aantal besturen, 2012 - 2016 (current ratio)
lager dan 11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 6hoger dan 6
2012632532811629163115
20133119927419212457151
20143420826918912781167
20153119426319615282193
20163218225821014090205

De liquiditeit (current ratio) geeft aan in welke mate een bestuur op korte termijn geld kan vrijmaken om kortlopende schulden te betalen. De liquiditeit ligt voor het merendeel van de besturen boven de door de Inspectie gehanteerde signaleringswaarde van 1.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (289 bytes)
Rentabiliteit van po-besturen Aantal besturen, 2012 - 2016 (in procenten)
lager dan -4-4 - -2-2 - 00 - 22 - 4hoger dan 4
20128689216300175162
2013302763178251479
2014123145228266143170
201586105199286167268
20169897198271170283

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een bestuur elkaar in evenwicht houden. Idealiter zijn de kosten en opbrengsten over meerdere jaren met elkaar in evenwicht en is de rentabiliteit over meerdere jaren gemiddeld nul.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (266 bytes)
Ontwikkeling lasten besturen po 2012 - 2016 (in miljoenen euro's)
PersoneelAfschrijvingenHuisvestingOverig
20128608243685946
20138553246706942
20148645250710965
201587732638071006
201689012708111045

De totale lasten van de besturen in het primair onderwijs zijn de afgelopen drie jaar licht gestegen. Ruim 80% van de totale lasten bestaan uit personele lasten. Dit aandeel is de afgelopen jaren nagenoeg constant. Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de ontwikkeling van de baten.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (200 bytes)
Ontwikkeling baten besturen po 2012 - 2016 (in miljoenen euro's)
RijksbijdragenOverige overheidsbijdragenBaten werk in opdracht van derdenOverige baten
201295613419553
2013984933411566
201496892749543
20151012633310443
20161034432514430

De totale baten van de besturen in het primair onderwijs waren 11,1 miljard euro in 2016. Het overgrote deel van deze baten zijn rijksbijdragen en dit aandeel is licht toegenomen de afgelopen jaren.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (239 bytes)

Zie ook

Afzenders