Aantal scholen in het primair onderwijs

Het aantal scholen verandert jaarlijks als gevolg van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal scholen (hoofdvestigingen) te vinden en onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal nevenvestigingen en het aantal scholen per bestuur. In de metadata onder de grafieken is meer informatie opgenomen over de verschillen tussen hoofd- en nevenvestigingen en besturen. In de grafiek onderaan de pagina is de verdeling naar denominatie van scholen te vinden. Denominatie geeft de achtergrond van de school weer en is hier opgedeeld in vier categoriën: openbaar, Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk en overig bijzonder.

Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers uit 2010, 2011 en 2012.

Aantal scholen in het primair onderwijs
JAAR_INSCHRbaosbaososo-vsovso
201366492917819449
201465492887919050
201564302845118238
201663472794717743
201762672734917443

Het totaal aantal scholen in het primair onderwijs is gedaald van 6.893 in 2016 naar 6.806 in 2017. Dit is het gevolg van een daling in het totaal aantal leerlingen en schaalvergroting. In 2017 zijn er 80 bao-scholen minder, 6 sbao-scholen minder, 2 so-scholen meer, 3 so/vso-scholen minder en het aantal vso scholen is gelijk gebleven.

DUO 1 cijfer PO 2010-2017 Brontabel als csv (236 bytes)
Aantal nevenvestigingen in het primair onderwijs
JAAR_INSCHRbaosbaososo-vsovso
2013158178328125
2014157168728130
20151541312935144
20161471112632147
20171381012630141

In het bao en sbao neemt het aantal nevenvestigingen al jaren af, ook van 2016 naar 2017 zet deze trend door. In het speciaal onderwijs is het aantal nevenvestigingen na de invoering van passend onderwijs toegenomen. Na 2015 neemt het aantal nevenvestigingen ook in het speciaal onderwijs langzaam af.

DUO 1 cijfer PO 2010-2017 Brontabel als csv (220 bytes)
Besturen in het primair onderwijs Naar aantal scholen per bestuur
JAAR_INSCHRa_1b_2_5c_6_9d_10_19e_20_of_meer
201350721712820283
201449221612420183
201547221012320080
201644920212919280
201743419512819079

Door schaalvergroting en een afname in het aantal scholen neemt ook het aantal besturen af. In 2016 zijn er 1052 besturen, in 2017 nog 1026. Met name het aantal kleine besturen (met vijf of minder scholen) neemt af.

DUO: 1 cijfer PO 2010-2017 & BRIN Brontabel als csv (250 bytes)
Onderwijsinstellingen basisonderwijs naar denominatie In procenten
JAAR_INSCHROpenbaarOverig bijzonderProtestants-ChristelijkRooms-Katholiek
201332,57,729,730,2
201432,37,829,630,3
201532,17,929,730,4
201631,98,029,730,5
201731,88,029,730,5

In 2017 zijn openbare basisscholen het sterkst vertegenwoordigd (31,8%) gevolgd door Rooms-Katholieke scholen (30,5%), Protestants-Christelijke basisscholen (29,7%) en door basisscholen met een denominatie in de categorie 'overig bijzonder' (8,0%). De verhouding tussen scholen met verschillende denominaties is de laatste jaren stabiel gebleven.

DUO 1 cijfer PO 2010-2017 & BRIN Brontabel als csv (279 bytes)

Afzenders