Aantal scholen in het primair onderwijs

Het aantal scholen verandert jaarlijks als gevolg van stichtingen, opheffingen en fusies. In onderstaande grafiek is het aantal scholen (hoofdvestigingen) te vinden en onder 'Gerelateerde grafieken' het aantal nevenvestigingen en het aantal scholen per bestuur. In de metadata onder de grafieken is meer informatie opgenomen over de verschillen tussen hoofd- en nevenvestigingen en besturen. In de grafiek onderaan de pagina is de verdeling naar denominatie van scholen te vinden. Denominatie geeft de achtergrond van de school weer en is hier opgedeeld in vier categoriën: openbaar, Rooms-Katholiek, Protestants-Christelijk en overig bijzonder.

Het is mogelijk om in de legenda van een grafiek categorieën weg te klikken waardoor andere categorieën makkelijker vergeleken kunnen worden. Via 'Download deze grafiek' zijn de cijfers uit een grafiek in een tabel te downloaden, in deze tabel staan ook de cijfers uit 2010, 2011 en 2012.

Aantal scholen in het primair onderwijs

Aantal scholen in het primair onderwijs
JAAR_INSCHRbaosbaososovsovso
201465492887919050
201564302845118238
201663472794717743
201762652734917443
201862022725117143

Het totaal aantal scholen in het primair onderwijs is gedaald van 6.804 in 2017 naar 6.739 in 2018. Dit is het gevolg van een daling in het totaal aantal leerlingen en schaalvergroting. In 2018 zijn er 63 bao-scholen minder, 1 sbao-school minder, 3 so/vso-scholen minder en het aantal vso scholen is gelijk gebleven. Alleen in het so zijn er 2 scholen bijgekomen, dat komt overeen met het stijgende leerlingaantal in het so.

DUO 1 cijfer PO 2010-2018 Brontabel als csv (260 bytes)
Aantal nevenvestigingen in het primair onderwijs
JAAR_INSCHRbaosbaososovsovso
20146706304176199188
20156584297193189197
20166494290188177206
20176403282194168200
20186332280197166209

In het bao en sbao neemt het aantal vestigingen al jaren af, ook van 2017 naar 2018 zet deze trend door. In het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is het aantal vestigingen na de invoering van passend onderwijs toegenomen. Het aantal vestigingen die zowel so als vso aanbieden neemt af sinds 2013.

DUO 1 cijfer PO 2010-2018 Brontabel als csv (278 bytes)
Besturen in het primair onderwijs Naar aantal scholen per bestuur
JAAR_INSCHR12 tot 56 tot 910 tot 1920 of meer
201449221612420183
201547221012320080
201644920212919280
201743319312919079
201841718512718779

Door schaalvergroting en een afname in het aantal scholen neemt ook het aantal besturen af. In 2017 waren er 1024 besturen, in 2018 nog 995. Met name het aantal kleine besturen (met vijf of minder scholen) neemt af.

DUO: 1 cijfer PO 2010-2018 & BRIN Brontabel als csv (277 bytes)

Onderwijsinstellingen basisonderwijs naar denominatie

Onderwijsinstellingen basisonderwijs naar denominatie In procenten
JAAR_INSCHROpenbaarOverig_bijzonderProtestants_christelijkRooms_katholiek
201432,27973736448317,8332569857993629,592304168575430,2947014811422
201532,06842923794717,8849144634525729,688958009331330,3576982892691
201631,88908145580597,9880258389790429,667559476918230,4553332282968
201731,79569034317648,0287310454908229,688747007182830,48683160415
201831,79619477587888,110287004192229,619477587874930,4740406320542

In 2018 zijn openbare basisscholen het sterkst vertegenwoordigd (31,8%) gevolgd door Rooms-Katholieke scholen (30,5%), Protestants-Christelijke basisscholen (29,6%) en door basisscholen met een denominatie in de categorie 'overig bijzonder' (8,1%). De verhouding tussen scholen met verschillende denominaties is de laatste jaren stabiel gebleven.

DUO 1 cijfer PO 2010-2018 & BRIN Brontabel als csv (741 bytes)

Afzenders