Uitgaven OCW

Jaarlijkse verschillen in onderwijsuitgaven worden in grote mate bepaald door loon- en prijsontwikkelingen. Wijzigingen in beleid en de ontwikkeling van het aantal leerlingen/studenten zorgen er ook voor dat uitgaven van jaar op jaar veranderen. 

Tussen de onderwijssectoren is er een verschil in bekostigingssystematiek. Bijvoorbeeld  in het primair en voortgezet onderwijs is de huisvestingscomponent van de bekostiging gedecentraliseerd, in de andere sectoren niet.  Hierdoor verschilt de opbouw van de OCW-uitgaven per sector en is directe vergelijking tussen de sectoren vaak niet goed mogelijk (zie metadata bij de betreffende grafieken).

De eerste figuur toont de onderwijsuitgaven van OCW per sector in lopende prijzen (werkelijk uitgegeven bedragen in een jaar). Onder de 'gerelateerde grafieken' bij deze figuur zijn, eveneens in lopende prijzen, weergegeven:  de totale ontvangsten, de gesaldeerde uitgaven, de uitgaven per deelnemer, de  uitgaven aan instellingen per deelnemer en de uitgaven per gediplomeerde.

In de tweede figuur zijn bedragen in constante prijzen  weergegeven. Hier treft u de OCW-uitgaven voor onderwijs per deelnemer aan op basis van prijspeil 2018 en onder 'gerelateerde grafieken' voor elke sector het instellingsbudget per deelnemer (eveneens in constante prijzen).

OCW-uitgaven aan onderwijs per sector

OCW-uitgaven aan onderwijs per sector Mln euro, lopende prijzen
povombohbowostudiefinanciering
2002687749322551,11603,63045,22152
20037245,25125,32584,81634,13131,62682
20047574,35281,62701,61720,23215,63077
20057881,65570,82857,61802,93337,93147,7
200683155735,33147,21881,83396,63864,6
20078599,859993204,42030,93511,53550,2
200889816484,93345,22158,93676,74060,1
20099562,36782,53513,72317,73781,93786,8
20109466,26950,13508,72489,238233917,4
20119549,56942,53476,12509,43954,94248,8
20129746,77131,73501,82543,13984,93920,1
201310166,87436,13496,32610,94065,74263,3
201496757315,937572732,94152,14955,9
201510032,87662,64065,92811,14210,44469
201610212,579514118,22833,24328,25922
201710494,88143,94209,229264443,64664
201811142,58707,94601,93262,548606292,9

In 2018 is er voor elke onderwijssector een stijging van de uitgaven. In totaal stegen de OCW-uitgaven aan onderwijs  (in werkelijk uitgegeven bedragen)  van  21,2 miljard euro in 2002 naar bijna 38,9 miljard in 2018.
Voor het primair- en voortgezet onderwijs wordt de ontwikkeling van 2013 op 2014 vertekend doordat het Rijk (extra) middelen aan de onderwijsinstellingen heeft vooruitbetaald. Dit naar aanleiding van Begrotingsafspraken 2014 en het Nationaal Onderwijsakkoord, eind 2013.
Voor het middelbaar beroepsonderwijs wordt de stijging van de uitgaven vanaf 2011 voor een groot deel veroorzaakt door invoering van de Subsidieregeling Praktijk-leren.
De fluctuaties in de uitgaven voor studiefinanciering worden veroorzaakt door kasschuiven. Zowel in 2008, 2011, 2014 als 2016  zijn bedragen vooruitbetaald op het gebied van reisvoorziening waarbij het in 2016 om een groot bedrag ging.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (825 bytes)
OCW-ontvangsten voor onderwijs per sector Mln euro ( in lopende prijzen)
povombohbowostudiefinanciering
200249,63,223,20,41,4734,4
200328,42,533,20,11,5776,3
2004893,924,31,51,4835,6
200543,24,9121,82,1573,1
2006115,999,7106,846,81,5533,5
2007101,812399,4711,5601,4
200871,467,788,59,611,6670,8
200961,463,733,911,413,9744,6
20104562,524,83,513,9845,8
201120,79,511,33,925,1886,4
201252,44,314,98,60,1921,4
201339,920,118,96,41947,8
201418,28,682,610,4979,5
201517,58,810,91,30,61027,6
201632,67,93,31,92,31046,1
201723,49,22,81,41,41072,4
201876,910,36,72,10,21087,7

De ontvangsten ( gemeten in werkelijk ontvangen bedragen) van OCW vertonen een wisselend verloop. Dit heeft onder andere te maken met beleidsmaatregelen. Zo zijn de ontvangsten in het vo gedaald als gevolg van de afschaffing van de lesgelden in het vo per 1 augustus 2005.
De ontvangsten bij studiefinanciering stijgen jaarlijks. Dit komt voornamelijk doordat het aantal terugbetalende studenten ook jaarlijks stijgt.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (621 bytes)
Gesaldeerde onderwijsuitgaven OCW per sector Mln euro, lopende prijzen
Totaal OCWpovombohbowosfb
200221315,87020,45068,12604,91648,63116,51857,4
200322590,574255270,62625,41681,23206,42381,9
200423378,87583,95347,12730,11741,432502726,4
200524450,57932,25632,42888,91822,73369,62804,7
200626187,383585805,431691860,13434,53560,2
2007266698626,96049,432322047,83541,83171
200828448,39037,56544,53376,32178,237073604,9
200929557,79688,56867,13549,62346,93827,93277,7
201029952,89595,17059,33560,32530,438783329,8
201130472,49704,57060,93528,62551,73991,43635,3
201230554,59860,87249,83546,825784043,23275,8
201331782,710316,17554,53542,42653,14129,63587
2014323409828,47437,23815,62778,84204,44275,5
201532882,710153,27759,34110,92848,54259,33751,6
201634945,410307,980434166,62866,94372,25188,8
201734388,510589,38226,34253,82957,64484,83876,7
201838294,411176,68784,84641,23293,24901,85496,9

Bij gesaldeerde uitgaven gaat het om alle OCW-uitgaven (bekostigd en overige uitgaven, werkelijk uitgegeven bedragen)minus een deel van de ontvangsten (zie metadata). 

De gesaldeerde uitgaven in 2018  zijn gestegen ten opzichte van 2017.
Voor het primair- en voortgezet onderwijs wordt de ontwikkeling van 2013 op 2014 vertekend doordat het Rijk, naar aanleiding van de Begrotingsafspraken 2014 en het Nationaal Onderwijsakkoord, eind 2013, (extra) middelen aan de onderwijsinstellingen heeft vooruitbetaald voor besteding in 2014.
Voor het middelbaar beroepsonderwijs wordt de stijging van de uitgaven vanaf 2011 voor een groot deel veroorzaakt door invoering van de Subsidieregeling Praktijk-leren vanaf dat jaar.
De fluctuaties bij studiefinanciering worden voornamelijk veroorzaakt door kasschuiven in de uitgaven. In 2008, 2011, 2014 en 2016 zijn bedragen vooruitbetaald op het gebied van de reisvoorziening, waarbij het in 2016 om een groot bedrag ging.   

Bron: OCW Brontabel als csv (965 bytes)
OCW-uitgaven voor onderwijs per deelnemer per sector Lopende prijzen, x1 €
povombohbowo
200241305600488052305370
200343605760511052205430
200444905840536052605500
200547006130566054005540
200649506290613053905570
200751006570625056305670
200853907110665058405950
200957407410715060305880
201057207520725062105870
201158407540683062506060
201260307670704061806170
201363807900722063606570
201461507690743064706580
201564507980810066206750
201666508200801067506740
201768908360813069306850
201873408720821073607380

In 2018 stegen in elke sector de OCW-uitgaven voor onderwijs per deelnemer. Sinds 2002 is er in elk sector groei van de  OCW-uitgaven per deelnemer (gemeten in werkelijke uitgaven in dat jaar). In po en vo is in 2014 weliswaar een dip te zien in de OCW-uitgaven per deelnemer, maar  dat wordt veroorzaakt doordat er in het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijs Akkoord extra geld vrij is gekomen. Dit geld is eind 2013 uitgekeerd, terwijl dit geld voor 2014 was bedoeld. Hierdoor zijn de OCW-uitgaven per deelnemer in 2013 hoger dan in 2014 en lopen de OCW-uitgaven per deelnemer na 2014 weer op. Voor het middelbaar beroepsonderwijs wordt de stijging van de uitgaven vanaf 2011 voor een groot deel veroorzaakt door invoering van de Subsidieregeling Praktijk-leren vanaf dat jaar.

Een directe vergelijking tussen de sectoren van de uitgaven per deelnemer kan niet worden gemaakt door verschillen in bekostigingssystematiek. Zie hiervoor de metadata. 

Bron: OCW Brontabel als csv (546 bytes)
Bijdrage aan instellingen per deelnemer, per sector Lopende prijzen, x 1€
povombohbowo
200250006200520065006700
200355006400540066006800
200455006700580066006900
200557006900600068007000
200659006900640068007100
200760007300660071007200
200864007800700073007500
200968008200750076007800
201067008300760078007900
201168008300720079008100
201270008400740079008400
201373008600760082008900
201471008300770084008800
201573008600840086009100
201674008700830087009200
201776008700830090009400
2018810091008400940010000

De bijdragen aan instellingen per deelnemer geven inzicht in het bedrag waarover de instelling per leerling beschikt. Het beschikbare budget voor de instellingen is afkomstig van verschillende bronnen, waaronder OCW (zie verder metadata). 

In alle sectoren is sinds 2002  sprake van  groei in de bijdragen aan instellingen per deelnemer (gemeten als werkelijk uitgegeven bedragen in een jaar). Dit hangt mede samen met de groei in OCW-uitgaven per deelnemer (eveneens gemeten in lopende prijzen). In 2014 is er een dip te zien in de bijdrage aan instellingen per deelnemer. Dit wordt veroorzaakt doordat er in het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijs Akkoord extra geld vrij is gekomen. Dit geld is eind 2013 uitgekeerd, terwijl dit geld voor 2014 was bedoeld. Hierdoor is de bijdrage aan instellingen per deelnemer in 2013 hoger dan in 2014 en loopt deze bijdrage in 2015 weer op.

Bron: OCW Brontabel als csv (547 bytes)
OCW-uitgaven per gediplomeerde, per sector x1 € (in lopende prijzen)
povombohbowo
20023500031000210002800042000
20033600032000200002900043000
20043800031000200003000045000
20054000033000210003200042000
20064300033000230003200037000
20074500034000220003400037000
20084700036000230003600043000
20095100037000230003900044000
20104900039000220003900044000
20114700039000210003800041000
20124700041000210004100037000
20134900041000210004300045000
20144700040000230004300043000
20154900041000270004200043000
20165100041000280004300043000
20175500039000290004300045000
20186000045000320004400049000

In alle sectoren stegen in 2018 de OCW-uitgaven per gediplomeerde (gemeten in werkelijk uitgegeven bedragen in dat jaar).

Bron: OCW Brontabel als csv (631 bytes)

OCW-uitgaven voor onderwijs per deelnemer per sector

OCW-uitgaven voor onderwijs per deelnemer per sector Constante prijzen, prijspeil 2018, x 1 €
povombohbowo
200251006900600065006600
200353007000620063006600
200454007000640063006600
200555007200660063006500
200657007200700062006400
200757007400700063006300
200859007800730064006500
200963008100780066006400
201062008100780067006300
201163008100740067006500
201264008200750066006600
201367008300760067006900
201464008100780068006900
201567008300840069007000
201669008500830070007000
201770008600830071007000
201873008700820074007400

De figuur toont de uitgaven per deelnemer in constante prijzen met 2018 als prijspeil. Dat wil zeggen dat  deze uitgaven zijn geïndexeerd op basis van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product waarbij 2018 op 100 is gesteld.
In 2018 stegen de OCW-uitgaven voor onderwijs per deelnemer in elke sector behalve in het mbo. Gerekend vanaf 2002 groeiden in elke sector de OCW-uitgaven voor onderwijs, gemeten in constante prijzen (prijspeil 2018). Alleen in het mbo daalden de laatste jaren de uitgaven per deelnemer. De dip in de  OCW-uitgaven per deelnemer, in 2014 wordt  veroorzaakt doordat er in het Herfstakkoord en het Nationaal Onderwijs Akkoord extra geld vrij is gekomen. Dit geld is eind 2013 uitgekeerd, terwijl dit geld voor 2014 was bedoeld. Hierdoor zijn de OCW-uitgaven per deelnemer in 2013 hoger dan in 2014. Daarna lopen de OCW-uitgaven per deelnemer weer op. 

Een directe vergelijking tussen de sectoren van de uitgaven per deelnemer kan niet worden gemaakt door  verschillen in bekostigingssystematiek. Zie hiervoor de metadata. 

Bron: OCW Brontabel als csv (546 bytes)
Bijdrage aan instellingen per deelnemer, per sector Constante prijzen, prijspeil 2018, x 1€
povombohbowo
200262007700640080008200
200366007700650079008200
200466008000690079008300
200567008100710080008200
200667007900730078008100
200767008200740079008100
200870008500760080008300
200974008900820083008500
201073008900820085008500
201174008900770086008800
201274008900790084008900
201376009100800086009300
201475008700810088009200
201576008900870089009500
201677009000860090009500
201778008900850092009600
2018810091008400940010000

De bijdragen aan instellingen per deelnemer geeft inzicht over welk bedrag de instelling per leerling beschikt. Dit budget is afkomstig van verschillende bronnen, waaronder OCW (zie verder metadata).
De figuur laat de  bijdragen zien in constante prijzen met 2018 als prijspeil. Dat wil zeggen dat de bijdragen  zijn geïndexeerd op basis van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product waarbij 2018 = 100
De bijdrage aan instellingen per deelnemer vertoont in alle sectoren door de tijd heen een stijging. Dit hangt mede samen met de  groei in de OCW-uitgaven (eveneens constante prijzen)  per deelnemer. Tussen 2015 en 2018 zijn de bijdragen  per deelnemer aan instellingen in het mbo licht gedaald.  De dip in 2014 wordt veroorzaakt doordat er in het Herfstakkoord en Nationaal Onderwijs Akkoord extra geld vrij is gekomen. Dit geld is eind 2013 uitgeleerd, terwijl dit geld voor 2014 was bedoeld. Hierdoor is de bijdrage aan instellingen per deelnemer in 2013 hoger dan in 2014 en loopt deze bijdrage daarna weer op. 

Bron: OCW Brontabel als csv (547 bytes)

Afzenders