Gebruikers studiefinanciering

Hier vindt u informatie over de gebruikers van de verschillende soorten studiefinanciering. In het VO betreft dit de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
Allereerst vindt u informatie over totalen. Vervolgens worden ook relatieve aantallen (percentages) gepresenteerd.

Onderstaande grafiek geeft het aantal gebruikers in het vo. De aantallen voor mbo en ho vindt u onder  'Gerelateerde grafieken'. De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2014-2018. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel  onder 'download deze grafiek'.

Totaal aantal gebruikers VO

Totaal aantal gebruikers VO Aantal x 1.000
20142015201620172018
Aantal gebruikers TS 18+6,75,56,16,46,9
Aantal gebruikers VO18+34,333,332,935,836,3

Het totaal aantal leerlingen met een tegemoetkoming in de onderwijsbijdragen en/of schoolkosten nam tot en met 2016 wat af, maar is sinds 2017 weer aan het stijgen. De daling is vooral het gevolg van de integratie van de tegemoetkoming voor minderjarige bol-studenten in het kindgebonden budget (TS 17- niet getoond). Het aantal meerderjarige leerlingen in het vo (VO 18+)  dat gebruik maakt van de tegemoetkoming daalde tot en met 2016, maar ook hier is sinds 2017 een stijging zichtbaar. Het aantal vavo-leerlingen en studenten aan lerarenopleidingen die geen recht meer hebben op studiefinancierig (TS 18+) en gebruik maken van de tegemoetkoming fluctueert de afgelopen jaren, maar sinds 2016 is een stijging zichtbaar.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW, realisatiecijfers DUO Brontabel als csv (150 bytes)
Totaal aantal gebruikers MBO Aantal x 1.000
Totaal aantal thuiswonende studenten met basisbeursTotaal aantal uitwonende studenten met basisbeursTotaal aantal studenten met aanvullende beursTotaal aantal studenten met een leningTotaal aantal studenten met een lening in de leenfaseTotaal aantal studenten met OV-reisrechtAantal studenten met een vergoeding voor de OV-kaart omdat zij in het buitenland studerenTotaal aantal lesgeldplichtigen
2014170,867,2112,547,54,92112,8230,9
2015180,358,7115,453,35,6215,23229,1
2016188,547,6115,259,26214,63227,5
2017186,644,2112,9626,13163,2221,2
2018179,840,8110,761,56,2324,43217,2

Er is bij een aantal vormen van studiefinanciering over de afgelopen jaren een daling te zien van het aantal gebruikers. Het totaal aantal studenten met OV-reisrecht neemt wel toe.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (724 bytes)
Totaal aantal gebruikers HO Aantal x 1.000
Totaal aantal thuiswonende studenten met basisbeursTotaal aantal uitwonende studenten met basisbeursTotaal aantal studenten met een aanvullende beursTotaal aantal studenten met een lening HBOTotaal aantal studenten met een lening WOTotaal aantal studenten met een lening in de leenfase HBOTotaal aantal studenten met een lening in de leenfase WOTotaal aantal studenten met collegegeldkrediet HBOTotaal aantal studenten met collegegeldkrediet WOTotaal aantal studenten met OV-reisrechtTotaal aantal studenten met een vergoeding voor het OV omdat zij in het buitenland studeren
2014203,6223,5113,711281,735,533,948,33444716,5
2015182,9209,1118,1129,696,548,349,457,740,2453,217,6
2016122,1147,9115,5155,8119,181,687,17450448,917,6
201773,691117,7176,1134,1118,9117,690,160,1455,317,2
201831,837,9118,6185,1142,2153,4138,896,466,2458,616,3

Het aantal studenten met een basisbeurs daalt sinds 2015 door de invoering van het studievoorschot. Andere vormen van studiefinanciering zien het aantal gebruikers veelal stijgen in 2018.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (1 kB)

Studenten hebben recht op aanvullende beurs indien het ouderlijk inkomen onvoldoende is om de student gedeeltelijk te kunnen voorzien in de kosten die bij studeren komen kijken. Studenten hebben gedurende de nominale duur van de studie recht op aanvullende beurs, indien aan bovenstaande voorwaarde is voldaan. De hoogte van de aanvullende beurs wordt, op aanvraag, elk jaar opnieuw berekend.
Onder "gerelateerde grafieken" vindt u het relatieve aantal studenten met een aanvullende beurs in het ho.

Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs MBO

Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs MBO
Aantal studenten met een aanvullende beurs t.o.v. alle nominale studenten
201447%
201548%
201649%
201749%
201850%

Het percentage MBO-studenten met een aanvullende beurs blijft vrij stabiel over de tijd. Een lichte stijging is zichtbaar. Het aantal studenten met een aanvullende beurs is vergeleken met het aantal studenten dat in theorie recht heeft op een aanvullende beurs (nominale studenten).

Bron: Berekening door OCW op basis van realisatiegegevens DUO Brontabel als csv (146 bytes)
Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs HO
Percentage studenten met aanvullende beurs t.o.v het nominaal aantal studentenHBOWOTotaal
2013-201435%23%31%
2014-201535%23%31%
2015-201636%23%32%
2016-201736%23%32%
2017-201835%23%31%

Het aandeel studenten met een aanvullende beurs is, zowel in het hbo als het wo, behoorlijk stabiel vanaf 2011. In de jaren daarvoor was er sprake van een dalende trend.

Bron: ResearchNed (bron: DUO-SF 2006-2018) Brontabel als csv (370 bytes)

Middels enquêtes is onderzocht hoeveel studenten een lening hebben. Onderstaande grafiek laat de resultaten zien voor de verschillende deelcategorieën.
Om de grafiek overzichtelijker te maken kunt u in de legenda categorieën aan- en uitvinken.

Relatief aantal studenten met een lening

Relatief aantal studenten met een lening Ten opzichte van alle studenten naar soort hoger onderwijs
Percentage studenten met een lening (rentedragende lening en collegegeldkrediet)HBO totaalWO totaalHO totaalHBO nominaalWO nominaalHO nominaal
2013-201432%40%35%34%43%37%
2014-201535%43%38%37%46%40%
2015-201642%53%46%45%56%49%
2016-201746%56%50%52%57%54%
2017-201850%58%53%55%59%57%

Een stijgende trend is in alle gevallen zichtbaar, waarbij moet worden opgemerkt dat de stijging in het schooljaar 2015-2016 veroorzaakt wordt door de invoering van het studievoorschot. Studenten in het hbo blijken minder vaak te lenen dan studenten in het wo. 

Bron: ResearchNed (bron: DUO-1cHO 2006-2018) Brontabel als csv (570 bytes)

Afzenders