Gebruikers studiefinanciering

Hier vindt u informatie over de gebruikers van de verschillende soorten studiefinanciering. In het VO betreft dit de tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
Allereerst vindt u informatie over totalen. Vervolgens worden ook relatieve aantallen (percentages) gepresenteerd.

Onderstaande grafiek geeft het aantal gebruikers in het vo. De aantallen voor mbo en ho vindt u onder  'Gerelateerde grafieken'. De gegevens in de grafieken bestrijken de periode 2014-2018. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel  onder 'download deze grafiek'.

Totaal aantal gebruikers VO

Totaal aantal gebruikers VO Aantal x 1.000
20152016201720182019
Aantal gebruikers TS 18+5,56,16,46,97,3
Aantal gebruikers VO18+33,332,935,836,334,6

Het totaal aantal leerlingen met een tegemoetkoming in de onderwijsbijdragen en/of schoolkosten nam tot en met 2016 wat af, steeg sinds 2017 weer wat, maar is in 2019 licht gedaald. De daling is vooral het gevolg van de integratie van de tegemoetkoming voor minderjarige bol-studenten in het kindgebonden budget (TS 17- niet getoond). Het aantal meerderjarige leerlingen in het vo (VO 18+)  dat gebruik maakt van de tegemoetkoming steeg de afgelopen jaren, maar is in 2019 licht gedaald. Het aantal vavo-leerlingen en studenten aan lerarenopleidingen die geen recht meer hebben op studiefinanciering (TS 18+) en gebruik maken van de tegemoetkoming is de afgelopen jaren gestegen.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW, realisatiecijfers DUO Brontabel als csv (164 bytes)
Totaal aantal gebruikers MBO Aantal x 1.000
Totaal aantal thuiswonende studenten met basisbeursTotaal aantal uitwonende studenten met basisbeursTotaal aantal studenten met aanvullende beursTotaal aantal studenten met een leningTotaal aantal studenten met een lening in de leenfaseTotaal aantal studenten met OV-reisrechtAantal studenten met een vergoeding voor de OV-kaart omdat zij in het buitenland studerenTotaal aantal lesgeldplichtigen
2015180,358,7115,453,35,6215,23229,1
2016188,547,6115,259,26214,63227,5
2017186,644,2112,9626,13163,2221,2
2018179,840,8110,761,56,2324,43217,2
2019175,438108,156,55,5327,82,6214,3

Er is bij een aantal vormen van studiefinanciering over de afgelopen jaren een daling te zien van het aantal gebruikers. Dit hangt nauw samen met de daling in het aantal studenten in de bol de afgelopen jaren. Het totaal aantal studenten met OV-reisrecht neemt wel toe. Dat heeft onder meer te maken met het recht op een reisvoorziening voor minderjarige mbo-studenten in 2017. Tot slot daalt het aantal lesgeldplichtigen de afgelopen jaren. Ook dat is nauw verwand aan de daling in het aantal mbo-studenten.

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (770 bytes)
Totaal aantal gebruikers HO Aantal x 1.000
Totaal aantal thuiswonende studenten met basisbeursTotaal aantal uitwonende studenten met basisbeursTotaal aantal studenten met een aanvullende beursTotaal aantal studenten met een lening HBOTotaal aantal studenten met een lening WOTotaal aantal studenten met een lening in de leenfase HBOTotaal aantal studenten met een lening in de leenfase WOTotaal aantal studenten met collegegeldkrediet HBOTotaal aantal studenten met collegegeldkrediet WOTotaal aantal studenten met OV-reisrechtTotaal aantal studenten met een vergoeding voor het OV omdat zij in het buitenland studeren
2015182,9209,1118,1129,696,548,349,457,740,2453,217,6
2016122,1147,9115,5155,8119,181,687,17450448,917,6
201773,691117,7176,1134,1118,9117,690,160,1455,317,2
201831,837,9118,6185,1142,2153,4138,896,466,2458,616,3
20196,410,4120,3179,3140,8170,2139,889,764,2464,314,6

Het aantal studenten met een basisbeurs daalt sinds 2015 door de invoering van het studievoorschot. Het aantal gebruikers van de aanvullende beurs stijgt de afgelopen jaren licht, evenals de gebruikers van het reisrecht. Opvallend is de daling in het aantal studenten met een lening en collegegeldkrediet. Dat het aantal studenten met een lening in de leenfase toeneemt is overigens niet vreemd, dit betreffen namelijk studenten die lenen maar geen basisbeurs ontvangen (alle studenten onder het studievoorschot).

Bron: Departementale Jaarverslagen OCW Brontabel als csv (1 kB)

Studenten hebben recht op aanvullende beurs indien het ouderlijk inkomen onvoldoende is om de student gedeeltelijk te kunnen voorzien in de kosten die bij studeren komen kijken. Studenten hebben gedurende de nominale duur van de studie recht op aanvullende beurs, indien aan bovenstaande voorwaarde is voldaan. De hoogte van de aanvullende beurs wordt, op aanvraag, elk jaar opnieuw berekend.
Onder "gerelateerde grafieken" vindt u het relatieve aantal studenten met een aanvullende beurs in het ho.

Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs MBO

Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs MBO
Aantal studenten met een aanvullende beurs t.o.v. alle nominale studenten
201548%
201649%
201749%
201850%
201951%

Het percentage MBO-studenten met een aanvullende beurs blijft vrij stabiel over de tijd. Een lichte stijging is zichtbaar. Het aantal studenten met een aanvullende beurs is vergeleken met het aantal studenten dat in theorie recht heeft op een aanvullende beurs (nominale studenten).

Bron: Berekening door OCW op basis van realisatiegegevens DUO Brontabel als csv (156 bytes)
Relatief aantal studenten met een aanvullende beurs HO
Percentage studenten met aanvullende beurs t.o.v het nominaal aantal studentenHBOWOTotaal
2014-201535%23%31%
2015-201636%24%32%
2016-201736%22%31%
2017-201835%19%29%
2018-201935%18%28%

Het aandeel studenten met een aanvullende beurs is, zowel in het hbo als het wo, behoorlijk stabiel. 

Bron: ResearchNed (bron: DUO-SF 2006-2018) Brontabel als csv (393 bytes)

Middels enquêtes is onderzocht hoeveel studenten een lening hebben. Onderstaande grafiek laat de resultaten zien voor de verschillende deelcategorieën.
Om de grafiek overzichtelijker te maken kunt u in de legenda categorieën aan- en uitvinken.

Relatief aantal studenten met een lening

Relatief aantal studenten met een lening Ten opzichte van alle studenten naar soort hoger onderwijs
Percentage studenten met een lening (rentedragende lening en collegegeldkrediet)HBO totaalWO totaalHO totaalHBO SF-rechtWO SF-rechtHO SF-recht
2014-201535%43%38%42%53%46%
2015-201642%53%46%51%66%57%
2016-201746%56%50%57%71%62%
2017-201850%58%53%61%75%66%
2018-201948%55%51%60%72%65%

Een stijgende trend is in alle gevallen zichtbaar, waarbij moet worden opgemerkt dat de stijging in het schooljaar 2015-2016 veroorzaakt wordt door de invoering van het studievoorschot. Studenten in het hbo blijken minder vaak te lenen dan studenten in het wo. 

Bron: ResearchNed (bron: DUO-1cHO 2006-2018) Brontabel als csv (605 bytes)

Afzenders