Personeelssterkte

Wat is de werkgelegenheidsontwikkeling van de afgelopen jaren? Hieronder komen achtereenvolgens aan de orde de ontwikkeling van de personeelsomvang en de ontwikkeling van het aandeel van leraren, van vrouwen en van ouderen in de totale formatie. Tot slot volgt de leeftijdsverdeling van leraren.

Personeelssterkte in fte per sector x 1.000
2011201220132014201520162017
PO131,1125,8124,3122,6120,7120,8121,2
VO85,183,883,984,885,485,384,3
MBO43,741,740,342,143,445,045,8
HBO31,732,232,933,835,035,8
WO42,942,943,243,644,245,3

De ontwikkeling van de werkgelegenheid verschilt per onderwijssector. Tussen oktober 2016 en oktober 2017 is de werkgelegenheid in het primair onderwijs vrijwel gelijk gebleven, in het voortgezet onderwijs licht gedaald en  in het middelbaar beroepsonderwijs verder gestegen. Een jaar eerder was ook de werkgelegenheid in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs verder toegenomen.
Ook over een langere periode beschouwd verschilt de ontwikkeling van de formatie tussen de onderwijssectoren. In het primair onderwijs is de personeelsomvang tot oktober 2015 vrij fors afgenomen, in het voortgezet onderwijs nam deze tussen oktober 2012 en oktober 2015 juist iets toe, in het middelbaar beroepsonderwijs is de personeelsomvang sinds 2013 fors toegenomen en in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs is deze sinds 2005/2006 gestaag toegenomen.

Bron: DUO (Salarisadministraties van instellingen), VH (RAHO) en VSNU (WOPI). Brontabel als csv (233 bytes)
Aandeel leraren in formatie per sector
2011201220132014201520162017
PO75,7%76,0%76,2%76,3%76,0%76,0%75,7%
VO71,9%72,0%72,0%72,3%72,4%72,4%72,3%
MBO57,3%58,5%58,7%58,9%58,4%58,2%57,8%

Natuurlijk vormen leraren in alle onderwijssectoren de grootste functiegroep. Het aandeel leraren in de totale formatie is het hoogst in het primair onderwijs (75,7%) en het laagst in het middelbaar beroepsonderwijs (57,8%). Dit hangt samen met het feit dat instructeurs, een functie die in het middelbaar beroepsonderwijs relatief veel voorkomt, niet tot de leraren maar tot het overige personeel zijn gerekend. In het voortgezet onderwijs was het aandeel leraren iets lager dan dat in het primair onderwijs (72,3%).

Bron: DUO (Salarisadministraties van instellingen). Brontabel als csv (176 bytes)
Aandeel vrouwen in formatie per sector
2011201220132014201520162017
PO77,3%77,8%78,3%78,9%79,5%80,2%81,0%
VO45,4%46,3%47,1%47,9%48,6%49,3%49,8%
MBO49,0%49,5%49,5%50,6%51,3%51,9%52,5%

Het aandeel vrouwen in de formatie verschilt aanzienlijk tussen de onderwijssectoren met enerzijds het primair onderwijs (81,0%) en anderzijds het middelbaar beroeps- en het voortgezet onderwijs (respectievelijk 52,5% en 49,8%). Het aandeel vrouwen is in alle sectoren verder gestegen. Al jaren is sprake van een voortgaande feminisering van het onderwijs. Onder het onderwijsgevend personeel (leraren) in het primair onderwijs nam dit aandeel toe tot 84,4%.

Bron: DUO (Salarisadministraties van instellingen). Brontabel als csv (176 bytes)
Aandeel 50-plussers in formatie per sector
2011201220132014201520162017
PO40,8%41,3%41,9%41,8%41,2%39,9%38,6%
VO46,7%46,8%46,7%46,5%45,8%45,2%44,8%
MBO49,6%52,5%53,3%53,2%52,1%50,5%50,1%

Het aandeel 50-plussers in de formatie verschilt tussen de onderwijssectoren. Het aandeel ouderen varieert van 38,6% in het primair onderwijs tot 50,1% in het middelbaar beroepsonderwijs. Het voortgezet onderwijs neemt met 44,8% een middenpositie in. In alle sectoren daalt sinds 2012/2013 het aandeel 50-plussers.

Bron: DUO (Salarisadministraties van instellingen). Brontabel als csv (176 bytes)
Personeelssterkte in fte's per (sub)sector x 1.000
2011201220132014201520162017
POTotaal131,1125,8124,3122,6120,7120,8121,2
BAO103,499,498,197,29696,496,8
SBAO6,76,36,15,85,55,45,4
(V)SO2120,12019,719,218,919
VOTotaal85,183,883,984,885,485,384,3
MBOTotaal43,741,740,342,143,44545,8
Excl. groen38,236,234,936,737,939,440,3
Groen5,55,55,45,55,55,65,5
HBOTotaal31,732,232,933,83535,8
Excl. groen30,931,332,833,934,7
Groen0,80,9111,1
WOTotaal42,942,943,243,644,245,3
Excl. groen40,340,340,64141,742,8
Groen2,62,62,62,62,52,5
Bron: DUO (Salarisadministraties van instellingen), VH (RAHO) en VSNU (WOPI). Brontabel als csv (605 bytes)
Leeftijdsverdeling van leraren per sector, 2017 Aantal leraren per leeftijd in jaren
POVOMBO (excl. groen)
20 of jonger21,263,61,8
21292,8155,79,5
22668,2294,821,2
231183,1546,485,3
241653,5778,2148,4
251991,71064,6215,3
262349,31272,9300,2
272567,31377,3372,5
282567,41601,7402,7
292694,71594,4450,6
302711,71648,5445,3
312869,11668,6416,9
322862,71579,5431,2
332750,31492,3400,8
342591,51519,7442,6
352666,51526,9442,3
362647,61493443,3
372565,61526,9425,3
382363,61456,6395,8
392187,11439,7412,9
402068,31322,4388
412017,21313,3421,6
421889,71298,6407,4
431867,11191419,1
4417561218,5413
4517661270,7459,1
461734,11283452,8
471600,51225,7539
481603,81234,4574,4
491502,81287,8516,3
501659,71243,5571,9
511735,31265,3573,1
521851,61285,4627,2
532068,41425,2651,7
542014,91377,8747,8
552008,61496,6780
562087,31608759,2
572347,11716,8833,6
582611,81867,9924,6
592655,51814,7889,6
602626,71812,3844,5
612522,31844,5930,8
622137,51777,2902,4
631660,21558,2748,9
641102,51219,1596,8
65 of ouder562,3828,1365,9

Deze figuur toont de leeftijdsverdeling van leraren per sector (aantal leraren per leeftijd in jaren). In alle onderwijssectoren bereiken leraren in de leeftijdscategorie 55 jaar en ouder langzaam aan de pensioengerechtigde leeftijd en verlaten het onderwijs. Zij worden vooral vervangen door leraren in de leeftijdscategorie 25-40 jaar.

Bron: DUO (Salarisadministraties van instellingen). Brontabel als csv (1 kB)

Afzenders