Vacatureontwikkeling

Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart. Op deze pagina kunt de ontwikkeling van de vacatures binnen het po, vo en mbo vergelijken. Voor meer informatie per sector kunt u terecht bij de sectorpagina's.

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het po, vo en mbo. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond. 

Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo

Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo Geïndexeerd naar schooljaar 2014-'15
2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
PO100147241360366
VO100110127131143
MBO100102107119103

Binnen zowel het po, het vo als het mbo is het aantal gevonden vacatures toegenomen de afgelopen jaren. Deze toename is sterker binnen het po dan binnen het vo en mbo. 

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (125 bytes)

Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, docent

Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, docent Geïndexeerd naar schooljaar 2014-'15
2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
PO100149225347352
VO100116135132143
MBO100109112115103

Binnen zowel po, vo als het mbo is het aantal gevonden vacatures voor docenten toegenomen de afgelopen jaren, waarbij vooral bij het po sprake was van een zeer forse stijging. Het afgelopen jaar laat echter een kentering zien waarbij de vacatures in het po nauwelijks meer toenemen en in het mbo zelfs dalen.
Onder "gerelateerde grafieken" vindt u de ontwikkeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (125 bytes)
Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, directie  Geïndexeerd naar schooljaar 2014-'15
2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
PO100149225347352
VO100116135132143
MBO100109112115103

Binnen zowel het po als het mbo was het aantal gevonden directievacatures de afgelopen jaren fors toegenomen, waarna het afgelopen jaar weer wat afnam. Binnen het vo was het aantal gevonden directievacatures afgenomen en neemt het weer toe tot bijna het niveau van 2014-'15.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (125 bytes)
Ontwikkeling vacatures in het po, vo en mbo, ondersteuning Geïndexeerd naar schooljaar 2014-'15
2014-20152015-20162016-20172017-20182018-2019
PO100126287377384
VO100140155205212
MBO100122122155161

Binnen zowel het po, het vo als het mbo is het aantal gevonden ondersteuningsvacatures toegenomen de afgelopen jaren. Deze toename is sterker binnen het po dan binnen het vo en mbo.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2019 Brontabel als csv (125 bytes)

Afzenders