Lerarenopleidingen

De kwaliteit van het onderwijs is gebaat bij goede leraren. Deze docenten worden opgeleid op de lerarenopleiding.

Voor het primair onderwijs (po) is de lerarenopleiding (hbo) de pabo. In het voortgezet onderwijs (vo) kun je met een tweedegraads bevoegdheid voor de klas staan na het voltooien van een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of na het behalen van een eerstegraads bevoegdheid via een eerste graad lerarenopleiding in het hbo (hbo master) of een universitaire lerarenopleiding.


In de onderstaande grafieken is de instroom in de lerarenopleidingen en de gediplomeerden van de lerarenopleidingen te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' is het aandeel mannen te zien dat instroomt in en afstudeert aan de lerarenopleidingen.

Instroom in de lerarenopleiding

Instroom in de lerarenopleiding Aantal x 1.000
pabo-voltijdpabo-deeltijdvo: hbo-voltijdvo: hbo-deeltijdvo: hbo-mastervo: vo-ulo
20153,40,13,80,60,51,8
20163,70,14,00,60,51,7
20173,60,24,30,70,41,6
20183,90,44,00,80,41,6
20194,10,63,90,80,41,5

In 2019 is het aantal eerstejaars in de pabo (voltijd) gestegen naar 4100. Het aantal eerstejaars in de pabo deeltijd is gestegen van 400in 2018 naar 600 in 2019.

De universitaire lerarenopleidingen zijn geen startopleidingen en daarom wordt in plaats van het aantal eerstejaars het aantal ingeschrevenen gepresenteerd. Het aantal ingeschrevenen van de universitaire lerarenopleidingen is in 2019 lichtelijk gedaald ten opzichte van vorig jaar.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (238 bytes)
Instroom in de lerarenopleiding, aandeel mannen In procenten
pabo-voltijdpabo-deeltijdvo: hbo-voltijdvo: hbo-deeltijdvo: hbo-mastervo: vo-ulo
201521,329,944,045,534,146,0
201621,334,944,844,630,444,4
201725,131,444,542,636,346,3
201824,027,742,438,532,248,1
201924,524,242,640,431,644,9

In de pabo ligt het aandeel mannen rond de 24%, in de vo hbo bachelor lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs ligt het aandeel mannen rond de 40%.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (268 bytes)

Gediplomeerden van de lerarenopleiding

Gediplomeerden van de lerarenopleiding Aantal x 1000
pabo-voltijdpabo-deeltijdvo: hbo-voltijdvo: hbo-deeltijdvo-ulovo: hbo-master
20153,40,72,91,51,00,3
20163,10,72,91,60,90,4
20173,10,73,01,60,90,4
20183,30,63,11,70,80,4
20192,90,73,11,50,70,3

Het aantal gediplomeerden van de pabo is afgenomen van ongeveer 3.400 in 2015 naar 2.900 in 2019. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal voltijd pabo gediplomeerden met 200 tafgenomen. Het aantal gediplomeerden van de hbo-lerarenopleiding is in 2019 marginaal gestegen ten opzichte van 2018. Deze trend zet zich voort in 2018. De ulo laat een afwisselend beeld zien van stijging en daling, waarbij het gemiddelde over de vijf jaren reeks een waarde van 860 gediplomeerden laat zien.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (234 bytes)
Gediplomeerden van de lerarenopleiding, aandeel mannen In procenten
pabo-voltijdpabo-deeltijdvo: hbo-voltijdvo: hbo-deeltijdvo-ulovo: hbo-master
201514,316,241,739,638,430,3
201612,916,941,440,244,331,5
201713,818,442,536,240,630,9
201815,620,141,239,040,327,8
201916,618,040,437,247,728,4

Het aandeel mannen dat afstudeerde aan de voltijd pabo is ten opzichte van 2018 gestegen. Aan de deeltijd pabo is dit aandeel gedaald. Vergeleken met vorig jaar is binnen de lerarenopleidingen hbo master gediplomeerden het aandeel mannen gestegen 0,6% en bij de hbo bachelor gediplomeerden gedaald met 1,3%. Het aandeel mannen bij de ulo gediplomeerden is gestegen van met 7,3% vergeleken met vorig jaar.

DUO: 1 cijfer HO 2019 Brontabel als csv (264 bytes)

Gediplomeerden universitaire lerarenopleidingen

Gediplomeerden universitaire lerarenopleidingen In procenten
2019
Economie4,1
Exacte vakken TU6,3
Exacte vakken elders21,8
Aardrijkskunde en geschiedenis6,2
Communicatie en maatschappijleer31,6
Nederlands3,2
Moderne en klassieke talen26,6
Muziek0,1

Dit cirkeldiagram toont per cluster universitaire lerarenopleidingen het aantal gediplomeerden in procenten. In totaal zijn er rond de 750 ulo-gediplomeerden in 2019.

Te zien is dat de richting Communicatie en maatschappijleer de meerderheid vormt (31,6%). Daarna worden de richtingen Moderne en klassieke talen (26,6%) en Exacte vakken elders (21,8%) het meeste gevolgd.

De richtingen die een minderheid vormen zijn Nederlands (3,2%), Exacte vakken TU (6,3%) en Muziek (0,1%).

DUO: 1 Cijfer HO 2019 Brontabel als csv (206 bytes)

Afzenders