Lerarenopleidingen

De kwaliteit van het onderwijs is gebaat bij goede leraren. Deze docenten worden opgeleid op de lerarenopleiding.

Voor het primair onderwijs (po) is de lerarenopleiding (hbo) de pabo. In het voortgezet onderwijs (vo) kun je met een tweedegraads bevoegdheid voor de klas staan na het voltooien van een opleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of na het behalen van een eerstegraads bevoegdheid via een eerste graad lerarenopleiding in het hbo (hbo master) of een universitaire lerarenopleiding.


In de onderstaande grafieken is de instroom in de lerarenopleidingen en de gediplomeerden van de lerarenopleidingen te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' is het aandeel mannen te zien dat instroomt in en afstudeert aan de lerarenopleidingen.

Instroom in de lerarenopleiding

Instroom in de lerarenopleiding Aantal x 1.000
pabo-voltijdpabo-deeltijdvo: hbo-voltijdvo: hbo-deeltijdvo: hbo-mastervo: vo-ulo
20145,10,24,20,60,51,8
20153,40,13,80,60,51,8
20163,70,14,00,60,51,7
20173,60,24,30,70,41,6
20183,90,44,00,80,51,6

In 2018 is het aantal eerstejaars in de pabo (voltijd) gestegen naar 3900. Het aantal eerstejaars in de pabo deeltijd is ten opzichte van 2017 met 200 gestegen.

De universitaire lerarenopleidingen zijn geen startopleidingen en daarom wordt in plaats van het aantal eerstejaars het aantal ingeschrevenen gepresenteerd. Het aantal ingeschrevenen van de universitaire lerarenopleidingen is in 2018 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (238 bytes)
Instroom in de lerarenopleiding, aandeel mannen In procenten
pabo-voltijdpabo-deeltijdvo: hbo-voltijdvo: hbo-deeltijdvo: hbo-mastervo: vo-ulo
201420,321,846,043,331,443,5
201521,329,944,045,534,146,0
201621,334,944,844,630,444,4
201725,131,444,542,636,346,3
201824,027,742,438,534,148,2

Het aandeel mannen dat instroomt in de voltijd pabo is gestegen tussen 2014 en 2018. Ten opzichte van vorig jaar is het aandeel mannen met 1 % gedaald: 24% van de instromers in de pabo is man.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (268 bytes)

Gediplomeerden van de lerarenopleiding

Gediplomeerden van de lerarenopleiding Aantal x 1000
pabo-voltijdpabo-deeltijdvo: hbo-voltijdvo: hbo-deeltijdvo-ulovo: hbo-master
20143,40,82,71,71,00,2
20153,40,72,91,51,00,3
20163,10,72,91,60,90,4
20173,10,73,01,60,90,4
20183,30,63,11,70,80,4

Het aantal gediplomeerden van de pabo is afgenomen van ongeveer 4.200 in 2014 naar 3.900 in 2018. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal votlijd pabo gediplomeerden met 200 toegenomen. Het aantal gediplomeerden van de hbo-lerarenopleiding is in 2017 marginaal gestegen ten opzichte van 2016. Deze trend zet zich voort in 2018. De ulo laat een afwisselend beeld zien van stijging en daling, waarbij het gemiddelde over de vijf jaren reeks een waarde van 920 gediplomeerden laat zien.

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (234 bytes)
Gediplomeerden van de lerarenopleiding, aandeel mannen In procenten
pabo-voltijdpabo-deeltijdvo: hbo-voltijdvo: hbo-deeltijdvo-ulovo: hbo-master
201412,416,240,437,043,435,1
201514,316,241,739,638,430,3
201612,916,941,440,244,331,5
201713,918,442,536,240,630,9
201815,620,141,239,140,327,9

Het aandeel mannen dat afstudeerde aan de pabo is ten opzichte van 2017 gestegen. Vergeleken met vorig jaar is binnen de lerarenopleidingen hbo master gediplomeerden het aandeel mannen gedaald met 3 % en bij de hbo bachelor gediplomeerden het aandeel mannen is gestegen met 1,6%. Het aandeel mannen bij de ulo gediplomeerden is gedaald van 35,1 % in 2014 naar 27,9 % in 2018 .

DUO: 1 cijfer HO 2018 Brontabel als csv (264 bytes)

Gediplomeerden universitaire lerarenopleidingen

Gediplomeerden universitaire lerarenopleidingen In procenten
2018
Economie7%
Exacte vakken TU11%
Exacte vakken elders19%
Aardrijkskunde en geschiedenis11%
Communicatie en maatschappijleer24%
Nederlands8%
Moderne en klassieke talen19%
Overkoepelend0%
Muziek0%

Dit cirkeldiagram toont per cluster universitaire lerarenopleidingen het aantal gediplomeerden in procenten.

Het totale aantal gediplomeerden van universitaire lerarenopleidingen is ten opzichte van 2018 met 49 gedaald.

Te zien is dat de richting Communicatie en maatschappijleer de meerderheid vormt (25%). Daarna worden de richtingen Moderne en klassieke talen (19%) en Exacte vakken elders (19%) het meeste gevolgd.

De richtingen die een minderheid vormen zijn Nederlands (8%) en Exacte vakken TU (11%).

In 2017 en 2018 is er een klein aantal nieuwe universitaire lerarenopleidingen bijgekomen, waarvan twee niet onder de reeds gevormde clustervakken passen, namelijk: M Leraar voorbereidend Hoger Onderwijs in Muziek en M Leraar voorbereidend Hoger Onderwijs Zaakvakken (die meerdere tracks heeft in verschillende richtingen). Respectievelijk vallen deze opleidingen nu onder vakcluster Muziek en vakcluster Overig/Overkoepelend.

DUO: 1 Cijfer HO 2018 Brontabel als csv (218 bytes)

Afzenders