Arbeid en gezondheid

De relatie tussen arbeid en gezondheid hangt samen met arbeidsparticipatie.

Naast een figuur over ziekteverzuim is er onder 'Gerelateerde grafieken' informatie over het aantal arbeidsongeschikten (WAO of WIA) per onderwijssector.

Percentage ziekteverzuim in het onderwijs % van de totale arbeidstijd die men door ziekte niet heeft gewerkt
baosovombohbowoonderzoeksinstellingen
20116,56,85,25,74,233,1
20126,46,955,54,12,92,8
20136,5755,14,12,92,7
201466,44,94,84,22,82,5
20156,374,94,8432,9
20166,275,15,34,23,13,1
20175,96,75,35,64,43,23,3

Deze grafiek toont het percentage van de totale arbeidstijd die men door ziekte niet heeft gewerkt voor het basisonderwijs (bao), voortgezet onderwijs (vo), hoger beroepsonderwijs (hbo), speciaal onderwijs (so), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), wetenschappelijk onderwijs (wo) en voor de onderzoeksinstellingen. Deze is over de jaren heen genomen redelijk constant m.u.v. die bij het mbo. Hier is het ziekteverzuim tusen 2011 en 2015 met 1 procentpunt gedaald. In 2016 is de daling niet voortgezet maar steeg het ziekteverzuim binnen het mbo met een half procentpunt en in 2017 nog eens met 0,3 procentpunt.

Bron: Regioplan, DUO, Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (Merces), Vereniging Hogescholen (Zestor), VSNU en WVOI Brontabel als csv (360 bytes)
Aantal arbeidsongeschikten (WAO of WIA) in de verschillende onderwijssectoren
TotaalWAOWIAPrimair onderwijsVoortgezet onderwijsBeroepsonderwijs en volwasseneducatieHoger beroepsonderwijsWetenschappelijk onderwijsOnderzoeksinstellingen
201223328170416287113944943350115851803102
20132227015085718511002467933161480169697
20142127513214806110562442131591433160397
2015198931130885859903410929381351149795
2016194741010293729724401628451330146693
2017192319053101789593401028081302142197

De afgelopen jaren is het aantal arbeidsongeschikten in het onderwijs, bij alle sectoren, sterk afgenomen. Vanaf 2015 zet deze tendens zich in lichte mate voort. Ondanks de relatief sterke daling in het aantal WAO-ers, stijgt inmiddels de populatie mensen met een WIA-uitkering de laatste jaren iets sneller. Per saldo is er een lichte afname van het aantal arbeidsongeschikten met recht op WAO- dan wel WIA-uitkering.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA, de nieuwe WAO) is eind 2005 ingevoerd. Het aantal lopende WAO-uitkeringen zal geleidelijk afnemen, met name omdat uitkeringsgerechtigden de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

.

Bron: UWV (gegevens bewerkt door het ministerie van BZK), www.kennisopenbaarbestuur.nl Brontabel als csv (636 bytes)

Afzenders