Arbeid en gezondheid

De relatie tussen arbeid en gezondheid hangt samen met arbeidsparticipatie.

Naast een figuur over ziekteverzuim is er onder 'Gerelateerde grafieken' informatie over het aantal arbeidsongeschikten (WAO of WIA) per onderwijssector.

Ziekteverzuim in het onderwijs

Ziekteverzuim in het onderwijs % van de totale arbeidstijd door ziekte niet gewerkt
baosovombohbowoonderzoeksinstellingen
201466,44,95,24,22,82,5
20156,374,95,2432,9
20166,275,15,34,23,13,1
20175,96,75,35,64,43,23,3
20185,975,65,74,83,53,2

Deze grafiek toont het percentage van de totale arbeidstijd die men door ziekte niet heeft gewerkt voor het basisonderwijs (bao), voortgezet onderwijs (vo), speciaal onderwijs (so), middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo), wetenschappelijk onderwijs (wo) en voor de onderzoeksinstellingen. Het ziekteverzuimpercentage is over de jaren heen genomen redelijk constant. In 2018 is het ziekteverzuim licht gestegen in de meeste onderwijssectoren  m.u.v. het basisonderwijs. Daar bleef het ziekteverzuim gelijk (5,9%). Bij de onderzoeksinstellingen daalde het verzuim licht. 

Bron: Regioplan, DUO, Stichting Onderwijsarbeidsmarktfonds MBO (Merces), Vereniging Hogescholen (Zestor), VSNU en WVOI Brontabel als csv (392 bytes)
Aantal arbeidsongeschikten (WAO of WIA) in de verschillende onderwijssectoren
TotaalWAOWIAPrimair onderwijsVoortgezet onderwijsBeroepsonderwijs en volwasseneducatieHoger beroepsonderwijsWetenschappelijk onderwijsOnderzoeksinstellingen
201223328170416287113944943350115851803102
20132227015085718511002467933161480169697
20142127513214806110562442131591433160397
2015198931130885859903410929381351149795
2016194741010293729724401628451330146693
2017192319053101789593401028081302142197

Binnen het onderwijs is het totale aantal arbeidsongeschikten flink teruggelopen. Van ruim 23 duizend in 2012 naar ruim 19 duizend in 2017. De sterke daling van het aantal  mensen met een WAO-uitkering werd niet volledig gecompenseerd door de stijging van het aantal mensen met een WIA-uitkering. In elke onderwijssector was er per saldo sprake van een flinke daling van het aantal arbeidsongeschikten. Vanaf 2015 is deze daling vaak wat afgevlakt. 

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) is eind 2005 ingevoerd en verving de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).  Het aantal lopende WAO-uitkeringen zal geleidelijk afnemen, met name omdat uitkeringsgerechtigden de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.

.

Bron: UWV (gegevens bewerkt door het ministerie van BZK), www.kennisopenbaarbestuur.nl Brontabel als csv (636 bytes)

Afzenders