Personeel

Er zijn uiteenlopende gegevens over het onderwijspersoneel beschikbaar. Zo zijn er gegevens over de werkgelegenheid naar verschillende kenmerken. Ook zijn er gegevens over het aantal leerlingen per leerkracht, de internationale mobiliteit van leraren, het ziekteverzuim en de arbeidsongeschiktheid in het onderwijs. De gegevens over lerarenopleidingen betreffen het toekomstige onderwijspersoneel.

Meer weten?

Onder 'Zie ook' vindt u meer analyses binnen het overkoepelende thema onderwijspersoneel.

Afzenders