Personeel

Er zijn uiteenlopende gegevens over het onderwijspersoneel beschikbaar. Zo zijn er gegevens over de werkgelegenheid naar verschillende kenmerken. Ook zijn er gegevens overhet aantal leerlingen per leerkracht, de internationale mobiliteit van leraren, het ziekteverzuim, de arbeidsongeschiktheid en de werkloosheid in het onderwijs. De gegevens over lerarenopleidingen betreffen het toekomstige onderwijspersoneel.

Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2020

Elk jaar in december stuurt het Ministerie van OCW een brief naar de Tweede Kamer met de stand van zaken op het gebied van de arbeidsmarkt voor leraren. Deze brief gaat dit jaar vergezeld van een zogeheten Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren 2020, waarin een overzicht wordt gegeven van de meest actuele cijfers op dit gebied. In de rapportage worden verschillende onderzoeken en bij DUO bekende gegevens samengevat.
De Trendrapportage kunt u vinden op:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/09/trendrapportage-arbeidsmarkt-leraren-po-vo-en-mbo-2020

Meer weten?

Onder 'Zie ook' vindt u meer analyses binnen het overkoepelende thema onderwijspersoneel.

Afzenders