Niet-bekostigd onderwijs

Naast het door de overheid gefinancierde onderwijs, telt Nederland een breed aanbod van opleidingen en cursussen die niet worden bekostigd door de overheid.

Onder niet-bekostigd onderwijs valt onderwijs dat niet wordt gesubsidieerd door de ministeries van OCW en EZ. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld schriftelijke opleidingen of bedrijfsopleidingen. Niet-bekostigd onderwijs wordt vooral gevolgd door mensen tussen de 25 en 55 jaar.

Deelnemers vooral boven de 25 jaar

In 2012 volgden ruim 1,2 miljoen personen van 17 tot 65 jaar een opleiding in het niet-bekostigd onderwijs. Niet-bekostigd onderwijs wordt vooral gevolgd door mensen tussen de 25 en 55 jaar. Jongeren onder de 25 jaar volgen vooral bekostigd onderwijs.

Afzenders