Stromen in het Nederlandse onderwijs

Van elke 100 kinderen stromen er op gemiddeld 12-jarige leeftijd 95 door naar het regulier voortgezet onderwijs. Van deze 95 komen er 50 zonder onderbreking in het vmbo terecht en 44 in het havo/vwo.

Leerlingen stromen vanuit het voortgezet onderwijs door naar het mbo, hbo of wo, eventueel via een omwegtraject. Uiteindelijk behalen er van elke 100 circa 13 een masterdiploma en 22 een bachelordiploma. 22 van de 100 kinderen behalen een startkwalificatie in het mbo (een mbo-diploma op niveau 2 of hoger).

Vanuit het basisonderwijs, inclusief speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs, stroomt 94% door naar het voortgezet onderwijs, 3% naar het praktijkonderwijs en 3% naar voortgezet speciaal onderwijs.

De in-, uit- en doorstroom in het Nederlandse onderwijsstelsel in procenten van een cohort uitstromende basisonderwijsleerlingen, 2016.

In- en uitstroom voortgezet onderwijs

Na de eerste twee leerjaren voortgezet onderwijs stroomt 1% van deze leerlingen uit zonder diploma, gaat 44% naar het havo/vwo en 50% naar het vmbo. In zowel het praktijkonderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs zien we een uitstroom zonder diploma van 2%. In het vmbo zien we een uitstroom met diploma van 1%. Dit percentage leerlingen heeft dus wel een vmbo-diploma behaald, maar stroomt niet door naar een beroepsopleiding of het havo. 42% stroomt wel door naar het mbo, tegenover 4% die naar havo gaat. Na havo gaat 3% naar het mbo.

In- en uitstroom mbo, hbo en wo

Vanuit de verschillende kwalificatieniveaus mbo is er een totale uitstroom met diploma van 22%, een totale uitstroom zonder diploma van 12% en een doorstroom van 14% naar het hbo. Vanuit het havo en vwo stroomt 23% door naar het hbo, waarna 22% het hbo met diploma verlaat en 15% zonder diploma uitstroomt. Vanuit het vwo tenslotte komt 15% op het wo terecht. Tijdens de bachelor-fase stroomt 4% uit zonder diploma, tegenover 13% die met een masterdiploma uitstroomt.

Meer weten?

Onder 'Thema's' zijn verschillende analyses over het thema Schoolloopbanen en onderwijsduur te vinden.

Afzenders