Voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan voortijdig schoolverlaten binnen het voortgezet onderwijs (vo). Er zal worden ingegaan op het percentage vsv binnen de  verschillende onderwijssoorten.

Voor meer gedetaileerde informatie is er binnenkort weer een downloadbare tabel beschikbaar met daarin aantal deelnemers, aantal vsv'ers en vsv percentage en norm per vo-school  voor de afgelopen 3 jaar.

Vsv in vo naar onderwijssoort 2018-2019

Vsv in vo naar onderwijssoort 2018-2019
owsoortvsv %
brug 1-20,31%
lwoo 1-20,45%
brug 30,28%
havo 30,15%
vwo 30,07%
lwoo 3-41,26%
vmbo 3-40,80%
havo 4-50,54%
vwo 4-60,28%
vm2
vmbo uitbesteed vavo15,40%
havo uitbesteed vavo4,50%
vwo uitbesteed vavo1,62%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo. In het schooljaar 2018-2019 was het vsv-percentage voor het vmbo-vavo 15,40%.

DUO Brontabel als csv (269 bytes)
Vsv in vo naar onderwijssoort 2017-2018
owsoortvsv %
brug 1-20,32%
lwoo 1-20,52%
brug 30,25%
havo 30,10%
vwo 30,06%
lwoo 3-41,20%
vmbo 3-40,77%
havo 4-50,54%
vwo 4-60,23%
vm20,00%
vmbo uitbesteed vavo19,25%
havo uitbesteed vavo4,01%
vwo uitbesteed vavo1,76%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo.

DUO Brontabel als csv (260 bytes)
Vsv in vo naar onderwijssoort 2016-2017
owsoortvsv %
brug 1-20,27%
lwoo 1-20,38%
brug 30,14%
havo 30,10%
vwo 30,08%
lwoo 3-41,20%
vmbo 3-40,79%
havo 4-50,49%
vwo 4-60,24%
vm29,46%
vmbo uitbesteed vavo19,10%
havo uitbesteed vavo3,84%
vwo uitbesteed vavo0,93%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo.

DUO Brontabel als csv (274 bytes)

Afzenders