Voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan voortijdig schoolverlaten binnen het voortgezet onderwijs (vo). Er zal worden ingegaan op het percentage vsv binnen de  verschillende onderwijssoorten.

Voor meer gedetaileerde informatie is er een downloadbare tabel  beschikbaar met daarin aantal deelnemers, aantal vsv'ers en vsv percentage en norm per vo-school  voor de afgelopen 3 jaar.

Naast algemene informatie over voortijdig schoolverlaten is informatie beschikbaar (per school en landelijk) over streefuitvalpercentages. OCW gebruikt streefnormen om te kunnen bepalen of de landelijke doelstellingen binnen bereik zijn.

Vsv in vo naar onderwijssoort 2017-2018

Vsv in vo naar onderwijssoort 2017-2018
owsoortvsv %
brug 1-20,32%
lwoo 1-20,54%
brug 30,27%
havo 30,10%
vwo 30,07%
lwoo 3-41,21%
vmbo 3-40,78%
havo 4-50,58%
vwo 4-60,26%
vm20,00%
vmbo uitbesteed vavo19,25%
havo uitbesteed vavo4,11%
vwo uitbesteed vavo1,76%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo. In het schooljaar 2017-2018 was het vsv-percentage voor het vmbo-vavo 19,25%.

DUO Brontabel als csv (330 bytes)
Vsv in vo naar onderwijssoort 2016-2017
owsoortvsv %
brug 1-20,27%
lwoo 1-20,38%
brug 30,14%
havo 30,10%
vwo 30,08%
lwoo 3-41,20%
vmbo 3-40,79%
havo 4-50,49%
vwo 4-60,24%
vm29,46%
vmbo uitbesteed vavo19,10%
havo uitbesteed vavo3,84%
vwo uitbesteed vavo0,93%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo.

DUO Brontabel als csv (246 bytes)
Vsv in vo naar onderwijssoort 2015-2016
owsoortvsv %
brug 1-20,19%
lwoo 1-20,46%
brug 30,08%
havo 30,10%
vwo 30,07%
lwoo 3-41,49%
vmbo 3-40,85%
havo 4-50,43%
vwo 4-60,19%
vm24,30%
vmbo uitbesteed vavo17,35%
havo uitbesteed vavo3,98%
vwo uitbesteed vavo1,40%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo.

DUO Brontabel als csv (246 bytes)

Vsv naar onderwijssoort

Vsv naar onderwijssoort
normowsoorttotvsvvsv %normpercentage
onderbouwbrug 1-235003711350,32%0,50%
lwoo 1-2346321860,54%0,50%
brug 35189140,27%0,50%
havo 345413470,10%0,50%
vwo 345018310,07%0,50%
vmbo bovenbouwlwoo 3-4450885441,21%2,00%
vmbo 3-416893413150,78%2,00%
vm2100,00%2,00%
vmbo uitbesteed vavo136126219,25%2,00%
havo-vwo bovenbouwhavo 4-51189996950,58%0,50%
vwo 4-61259163330,26%0,50%
havo uitbesteed vavo37681554,11%0,50%
vwo uitbesteed vavo1644291,76%0,50%
DUO Brontabel als csv (626 bytes)

Afzenders