Voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan voortijdig schoolverlaten binnen het voortgezet onderwijs (vo). Er zal worden ingegaan op het percentage vsv binnen de  verschillende onderwijssoorten.

Vsv in vo naar onderwijssoort 2019-2020

Vsv in vo naar onderwijssoort 2019-2020
owsoortvsv %
brug 1-20,24%
lwoo 1-20,41%
brug 30,31%
havo 30,13%
vwo 30,06%
lwoo 3-41,18%
vmbo 3-40,70%
havo 4-50,40%
vwo 4-60,17%
vm2
vmbo uitbesteed vavo16,80%
havo uitbesteed vavo4,37%
vwo uitbesteed vavo0,99%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo. In het schooljaar 2019-2020 was het vsv-percentage voor het vmbo-vavo 16,8%.

DUO Brontabel als csv (241 bytes)
Vsv in vo naar onderwijssoort 2018-2019
owsoortvsv %
brug 1-20,31%
lwoo 1-20,45%
brug 30,28%
havo 30,15%
vwo 30,07%
lwoo 3-41,26%
vmbo 3-40,80%
havo 4-50,54%
vwo 4-60,28%
vm2
vmbo uitbesteed vavo15,40%
havo uitbesteed vavo4,50%
vwo uitbesteed vavo1,62%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo.

DUO Brontabel als csv (241 bytes)
Vsv in vo naar onderwijssoort 2017-2018
owsoortvsv %
brug 1-20,34%
lwoo 1-20,54%
brug 30,31%
havo 30,13%
vwo 30,08%
lwoo 3-41,20%
vmbo 3-40,80%
havo 4-50,55%
vwo 4-60,26%
vm20,00%
vmbo uitbesteed vavo17,71%
havo uitbesteed vavo4,10%
vwo uitbesteed vavo2,21%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo.

DUO Brontabel als csv (246 bytes)

Afzenders