Voortijdig schoolverlaten in het voortgezet onderwijs

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan voortijdig schoolverlaten binnen het voortgezet onderwijs (vo). Er zal worden ingegaan op het percentage vsv binnen de  verschillende onderwijssoorten.

Voor meer gedetaileerde informatie is er een downloadbare tabel  beschikbaar met daarin aantal deelnemers, aantal vsv'ers en vsv percentage en norm per vo-school  voor de afgelopen 3 jaar.

Naast algemene informatie over voortijdig schoolverlaten is informatie beschikbaar (per school en landelijk) over streefuitvalpercentages. OCW gebruikt streefnormen om te kunnen bepalen of de landelijke doelstellingen binnen bereik zijn.

De vsv-aantallen van 2016-2017 zijn nagenoeg vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Vanaf 2016-2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers - als gevolg van een kwaliteitsslag- gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling in ons datawarehouse. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijk aantal met zo’n 570.  Door deze verschillende rekenmethodes is een één-op-één vergelijking van de cijfers over 2016-2017 met eerdere jaren niet geheel mogelijk.

Vsv in vo naar onderwijssoort 2016-2017
owsoortvsv %
brug 1-20,27%
lwoo 1-20,38%
brug 30,14%
havo 30,10%
vwo 30,08%
lwoo 3-41,20%
vmbo 3-40,79%
havo 4-50,49%
vwo 4-60,24%
vm29,46%
vmbo uitbesteed vavo19,10%
havo uitbesteed vavo3,84%
vwo uitbesteed vavo0,93%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo. In het schooljaar 2016-2017 was het vsv-percentage voor het vmbo-vavo 17,81%.

DUO Brontabel als csv (246 bytes)
Vsv in vo naar onderwijssoort 2015-2016
owsoortvsv %
brug 1-20,19%
lwoo 1-20,46%
brug 30,08%
havo 30,10%
vwo 30,07%
lwoo 3-41,49%
vmbo 3-40,85%
havo 4-50,43%
vwo 4-60,19%
vm24,30%
vmbo uitbesteed vavo17,35%
havo uitbesteed vavo3,98%
vwo uitbesteed vavo1,40%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo.

DUO Brontabel als csv (246 bytes)
Vsv in vo naar onderwijssoort 2014-2015
owsoortvsv %
brug 1-21,41%
lwoo 1-20,86%
brug 30,47%
havo 30,41%
vwo 30,25%
lwoo 3-42,03%
vmbo 3-41,26%
havo 4-50,65%
vwo 4-60,70%
vm24,81%
vmbo uitbesteed vavo17,83%
havo uitbesteed vavo4,06%
vwo uitbesteed vavo1,17%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage in het vo per onderwijssoort. Relatief gezien komen de meeste vsv'ers uit het vavo en dan met name uit het vmbo-vavo.

DUO Brontabel als csv (246 bytes)
Vsv naar onderwijssoort
normowsoorttotvsvvsv %normpercentage
onderbouwbrug 1-29433512580,27%0,75%
lwoo 1-2169444770,38%0,75%
brug 3749680,14%0,75%
havo 343440710,10%0,75%
vwo 336442480,08%0,75%
vmbo bovenbouwlwoo 3-4582486371,20%3,00%
vmbo 3-413461697770,79%3,00%
vm27749,46%3,00%
vmbo uitbesteed vavo225117819,10%3,00%
havo-vwo bovenbouwhavo 4-55701174940,49%0,50%
vwo 4-62921241720,24%0,50%
havo uitbesteed vavo15440113,84%0,50%
vwo uitbesteed vavo1516120,93%0,50%
DUO Brontabel als csv (527 bytes)

Zie ook

Afzenders