Voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs

Op deze pagina wordt verder ingegaan op vsv binnen het mbo. Er wordt verdiepende informatie gegeven over de vsv’ers, zoals het niveau en leerweg waarin zij uit zijn gevallen. Dit wordt getoond voor het meest recente jaar, en de twee jaar hiervoor. Daarnaast zijn de resultaten van mbo-instellingen te zien, gegroepeerd naar ROC, AOC en vakscholen.

Voor meer gedetaileerde informatie is er een downloadbare tabel  beschikbaar met daarin aantal deelnemers, aantal vsv'ers en vsv percentage en norm per mbo-instelling  voor de afgelopen 3 jaar.

Naast algemene informatie over voortijdig schoolverlaten is informatie beschikbaar (per school en landelijk) over streefnormen en prestatienormen. OCW gebruikt streefnormen om te kunnen bepalen of de landelijke doelstellingen binnen bereik zijn.

De vsv-aantallen van 2016-2017 zijn nagenoeg vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Vanaf 2016-2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers - als gevolg van een kwaliteitsslag- gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling in ons datawarehouse. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijk aantal met zo’n 570.  Door deze verschillende rekenmethodes is een één-op-één vergelijking van de cijfers over 2016-2017 met eerdere jaren niet geheel mogelijk.

Vsv naar onderwijssoort 2016-2017
owsoortvsv %
Bol125,89
Bol28,58
Bol33,43
Bol42,88
Bbl130,32
Bbl29,17
Bbl33,08
Bbl43,17
Examenleerling10,82

In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2016-20167komen relatief de meeste vsv'ers uit de Bol (25,9%) en BBL (30,3%) van het mbo-1.

DUO Brontabel als csv (127 bytes)
Vsv naar onderwijssoort 2015-2016
owsoortvsv %
Bol128,41
Bol28,5
Bol33,31
Bol42,73
Bbl132,6
Bbl28,81
Bbl32,95
Bbl42,51
Examenleerling13,26

In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2014-2015 komen relatief de meeste vsv'ers uit de Bol en BBL van het mbo-1.

DUO Brontabel als csv (125 bytes)
Vsv naar onderwijssoort 2014-2015
owsoortvsv %
Bol131,25
Bol29,2
Bol33,39
Bol42,78
Bbl135
Bbl29
Bbl32,75
Bbl42,8
Examenleerling12,51

In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2014-2015 komen relatief de meeste vsv'ers uit de Bol en BBL van het mbo-1.

DUO Brontabel als csv (119 bytes)
Vsv percentage per ROC (gesorteerd op brinnummer)
brin_naamvsv_p
Regionaal Opleidingen Centrum Albeda College6,87809175306634
Landstede Centraal3,96314387211368
Regionaal Opleidingen Centrum Rivor5,72450805008945
Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland voor VAVO MBO VW4,22053231939164
Koning Willem I College3,6743175592708
Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort3,60902255639098
Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag1,26748971193416
ROC Menso Alting2,54777070063694
Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College5,79399141630901
Regionaal Opleidingen Centrum Graafschap College3,90424622399544
Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel4,73023704816046
Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College3,69936172984239
Stichting ROC Midden Nederland6,04586518415566
Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA4,54726765057838
Regionaal Opleidingen Centrum6,11123086872171
Zadkine6,35534915720674
Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland6,72759583650673
Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie4,08062322245579
Regionaal Opleidingen Centrum Alfa- college4,47991761071061
Scholengemeenschap De Rooi Pannen3,83275261324042
Stichting Noorderpoort4,17086439653435
ROC West-Brabant5,67815311492107
Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg6,1562860438293
Regionaal Opleidingen Centrum Leiden Duin- en Bollenstreek5,98642254680107
Stg ROC Summa College4,82086406743941
Deltion College5,02425502425502
Regionaal Opleidingen Centrum Leeuwenborgh5,02069461939896
Regionaal Opleidingen Centrum A125,22356874216465
Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo5,02505567928731
Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College4,32726174901882
Regionaal Opleidingen Centrum Arcus College6,06438213914849
Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie4,89567707623074
Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College4,63008732904927
Regionaal Opleidingen Centrum Nova College5,03352016705132
ROC van Amsterdam6,72684000179622
Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland5,19548674888481
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS4,62829736211031
ROC Mondriaan6,91449253506258
Regionaal Opleidingencentrum van Twente3,96353814989872
ROC de Leijgraaf4,34577231931979
Stichting ROC TOP9,1080995902931
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie regio Utrecht6,20728929384966
Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort6,42807505211953

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2016-2017 per Regionaal Opleidings Centrum (ROC).

DUO Brontabel als csv (2 kB)
Vsv percentage per AOC (gesorteerd op brinnummer)
brin_naamvsv_p
Agrarisch Opleidingen Centrum Oost3,1023102310231
Agrarisch Opleidingscentrum Terra2,90076335877863
Wellantcollege4,6828296247094
Edudelta Onderwijsgroep3,72771474878444
Nordwin College1,62721893491124
Agrarisch Opleidingen Centrum De Groene Welle2,95081967213115
Lentiz onderwijsgroep5,03597122302158
CITAVERDE College3,27868852459016
AOC West Brabant2,79441117764471
Clusius College3,3117350611951
Agrarisch Opleidingen Centrum Groenhorst2,86503279254401
Helicon Opleidingen3,40751043115438

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2016-2017 per Agrarisch Opleidings Centrum (AOC).

DUO Brontabel als csv (534 bytes)
Vsv percentage per vakschool (gesorteerd op brinnummer)
brin_naamvsv_p
Leidse Instrumentmakers School2,94117647058824
Stichting Media Amsterdam3,30228619813717
Hout en Meubileringscollege Mbo3,87378944079975
Nimeto Algemen Bijzondere Scholengemeenschap voor Mbo Kmbo3,11185870479394
C I B A P Christelijk MBO2,76555625392835
SOMA College1,64141414141414
Scheepvaart en Transport College4,10454985479187
SVO Vakopleiding Food6,2406015037594
Grafisch Lyceum Rotterdam voor MBO en VMBO4,00849482346695
Grafisch Lyceum Utrecht2,40837696335079
SiNTLUCAS3,2453637660485

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2016-2017 per vakschool.

DUO Brontabel als csv (532 bytes)

Zie ook

Afzenders