Voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs

Op deze pagina wordt verder ingegaan op vsv binnen het mbo. Er wordt verdiepende informatie gegeven over de vsv’ers, zoals het niveau en leerweg waarin zij uit zijn gevallen. Dit wordt getoond voor het meest recente jaar, en de twee jaar hiervoor. Daarnaast zijn de resultaten van mbo-instellingen te zien, gegroepeerd naar ROC, AOC en vakscholen.

Voor meer gedetaileerde informatie is er een downloadbare tabel  beschikbaar met daarin aantal deelnemers, aantal vsv'ers en vsv percentage en norm per mbo-instelling  voor de afgelopen 3 jaar.

Naast algemene informatie over voortijdig schoolverlaten is informatie beschikbaar (per school en landelijk) over streefuitvalpercentages. OCW gebruikt streefnormen om te kunnen bepalen of de landelijke doelstellingen binnen bereik zijn.

Vsv naar onderwijssoort 2017-2018

Vsv naar onderwijssoort 2017-2018
owsoortvsv %
BOL122,90%
BOL28,94%
BOL33,89%
BOL43,33%
BBL125,13%
BBL210,67%
BBL33,58%
BBL43,42%
EXAMENDEELNEMER10,47%

In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2017-2018 komen relatief de meeste vsv'ers uit de Bol (22,90%) en BBL (25,13%) van de entree-opleiding.

DUO Brontabel als csv (168 bytes)
Vsv naar onderwijssoort 2016-2017
owsoortvsv %
Bol126,04%
Bol28,63%
Bol33,45%
Bol42,89%
Bbl130,49%
Bbl29,35%
Bbl33,15%
Bbl43,19%
Examenleerling11,79%

In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2016-2017 komen relatief de meeste vsv'ers uit de Bol en BBL van de entree-opleiding.

DUO Brontabel als csv (136 bytes)
Vsv naar onderwijssoort 2015-2016
owsoortvsv %
Bol128,25%
Bol28,47%
Bol33,30%
Bol42,71%
Bbl132,54%
Bbl28,77%
Bbl32,94%
Bbl42,51%
Examenleerling13,26%

In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2015-2016 komen relatief de meeste vsv'ers uit de Bol en BBL van de entree-opleiding.

DUO Brontabel als csv (236 bytes)

Vsv percentage per ROC (gesorteerd op brinnummer)

Vsv percentage per ROC (gesorteerd op brinnummer)
brin_naamvsv_perc
Regionaal Opleidingen Centrum Albeda College8,27%
Landstede Centraal4,39%
Regionaal Opleidingen Centrum Rivor5,30%
Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland voor VAVO MBO VW6,14%
Koning Willem I College4,53%
Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort3,77%
Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag1,27%
ROC Menso Alting2,61%
Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College7,43%
Regionaal Opleidingen Centrum Graafschap College4,02%
Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel6,28%
Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College4,86%
Stichting ROC Midden Nederland6,34%
Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA6,20%
Regionaal Opleidingen Centrum6,95%
Regionaal Opleidingen Centrum Leiden Duin- en Bollenstreek6,51%
Zadkine7,38%
Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland8,91%
Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie4,70%
Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college4,24%
Scholengemeenschap De Rooi Pannen3,10%
Stichting Noorderpoort5,37%
ROC West-Brabant6,17%
Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg7,34%
Stg ROC Summa College6,22%
Deltion College5,44%
Regionaal Opleidingen Centrum Arcus College6,09%
Regionaal Opleidingen Centrum Leeuwenborgh5,59%
Regionaal Opleidingen Centrum A124,80%
Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo6,61%
Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College5,18%
Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie5,10%
Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College5,01%
Regionaal Opleidingen Centrum Nova College5,40%
ROC van Amsterdam8,19%
Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland6,07%
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS5,79%
ROC Mondriaan7,15%
Regionaal Opleidingencentrum van Twente4,78%
ROC de Leijgraaf5,55%
Stichting ROC TOP9,34%
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie regio Utrecht5,53%
Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort6,07%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2017-2018 per Regionaal Opleidings Centrum (ROC).

DUO Brontabel als csv (2 kB)
Vsv percentage per AOC (gesorteerd op brinnummer)
brin_naamvsv_perc
Agrarisch Opleidingscentrum Terra2,75%
Wellantcollege5,72%
Edudelta Onderwijsgroep4,35%
Nordwin College2,53%
Lentiz onderwijsgroep4,92%
CITAVERDE College3,89%
AOC West Brabant4,18%
Clusius College4,69%
Aeres VMBO en Aeres MBO3,10%
Helicon Opleidingen3,59%
Agrarisch Opleidingen Centrum De Groene Welle3,01%
Agrarisch Opleidingen Centrum Oost4,07%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2017-2018 per Agrarisch Opleidings Centrum (AOC). NB: Edudelta Onderwijsgroep is inmiddels opgeheven.

DUO Brontabel als csv (456 bytes)
Vsv percentage per vakschool (gesorteerd op brinnummer)
brin_naamvsv_perc
Leidse Instrumentmakers School2,86%
Hout en Meubileringscollege Mbo3,27%
Nimeto Algemen Bijzondere Scholengemeenschap voor Mbo Kmbo2,98%
C I B A P Christelijk MBO1,91%
SOMA College2,25%
SVO Vakopleiding Food8,63%
Grafisch Lyceum Utrecht3,50%
Stichting Media Amsterdam3,91%
Scheepvaart en Transport College5,57%
Grafisch Lyceum Rotterdam voor MBO en VMBO4,29%
SiNTLUCAS4,11%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2017-2018 per vakschool.

DUO Brontabel als csv (464 bytes)

Afzenders