Voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs

Op deze pagina wordt verder ingegaan op vsv binnen het mbo. Er wordt verdiepende informatie gegeven over de vsv’ers, zoals het niveau en leerweg waarin zij uit zijn gevallen. Dit wordt getoond voor het meest recente jaar, en de twee jaar hiervoor. Daarnaast zijn de resultaten van mbo-instellingen te zien, gegroepeerd naar ROC, AOC en vakscholen.

Voor meer gedetaileerde informatie is er een downloadbare tabel  beschikbaar met daarin aantal deelnemers, aantal vsv'ers en vsv percentage en norm per mbo-instelling  voor de afgelopen 3 jaar.

Naast algemene informatie over voortijdig schoolverlaten is informatie beschikbaar (per school en landelijk) over streefuitvalpercentages. OCW gebruikt streefnormen om te kunnen bepalen of de landelijke doelstellingen binnen bereik zijn.

De vsv-aantallen van 2016-2017 zijn nagenoeg vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Vanaf 2016-2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers - als gevolg van een kwaliteitsslag- gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling in ons datawarehouse. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijk aantal met zo’n 570.  Door deze verschillende rekenmethodes is een één-op-één vergelijking van de cijfers over 2016-2017 met eerdere jaren niet geheel mogelijk.

Vsv naar onderwijssoort 2016-2017
owsoortvsv %
BOL126,04%
BOL28,63%
BOL33,45%
BOL42,89%
BBL130,49%
BBL29,35%
BBL33,15%
BBL43,19%
EXAMENDEELNEMER11,79%

In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2016-2017 komen relatief de meeste vsv'ers uit de Bol (26,04%) en BBL (30,49%) van het mbo-1.

DUO Brontabel als csv (137 bytes)
Vsv naar onderwijssoort 2015-2016
owsoortvsv %
Bol128,25%
Bol28,47%
Bol33,30%
Bol42,71%
Bbl132,54%
Bbl28,77%
Bbl32,94%
Bbl42,51%
Examenleerling13,26%

In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2014-2015 komen relatief de meeste vsv'ers uit de Bol en BBL van het mbo-1.

DUO Brontabel als csv (136 bytes)
Vsv naar onderwijssoort 2014-2015
owsoortvsv %
Bol131,25
Bol29,2
Bol33,39
Bol42,78
Bbl135
Bbl29
Bbl32,75
Bbl42,8
Examenleerling12,51

In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2014-2015 komen relatief de meeste vsv'ers uit de Bol en BBL van het mbo-1.

DUO Brontabel als csv (119 bytes)
Vsv percentage per ROC (gesorteerd op brinnummer)
brin_naamvsv_perc
Regionaal Opleidingen Centrum Albeda College7,32%
Landstede Centraal3,92%
Regionaal Opleidingen Centrum Rivor5,78%
Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland voor VAVO MBO VW4,18%
Koning Willem I College3,66%
Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort3,66%
Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag1,35%
ROC Menso Alting2,55%
Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College7,07%
Regionaal Opleidingen Centrum Graafschap College3,93%
Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel4,91%
Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College3,96%
Stichting ROC Midden Nederland6,26%
Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA4,75%
Regionaal Opleidingen Centrum6,25%
Regionaal Opleidingen Centrum Leiden Duin- en Bollenstreek6,40%
Zadkine6,49%
Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland7,44%
Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie4,22%
Regionaal Opleidingen Centrum Alfa- college4,46%
Scholengemeenschap De Rooi Pannen3,74%
Stichting Noorderpoort4,51%
ROC West-Brabant6,02%
Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg6,58%
Stg ROC Summa College5,60%
Deltion College5,00%
Regionaal Opleidingen Centrum Leeuwenborgh5,14%
Regionaal Opleidingen Centrum A125,29%
Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo5,18%
Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College4,60%
Regionaal Opleidingen Centrum Arcus College6,44%
Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie4,99%
Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College4,79%
Regionaal Opleidingen Centrum Nova College5,33%
ROC van Amsterdam7,40%
Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland5,25%
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS4,75%
ROC Mondriaan7,30%
Regionaal Opleidingencentrum van Twente4,15%
ROC de Leijgraaf4,39%
Stichting ROC TOP9,51%
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie regio Utrecht6,58%
Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort6,54%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2016-2017 per Regionaal Opleidings Centrum (ROC).

DUO Brontabel als csv (2 kB)
Vsv percentage per AOC (gesorteerd op brinnummer)
brin_naamvsv_perc
Agrarisch Opleidingscentrum Terra3,00%
Wellantcollege4,91%
Edudelta Onderwijsgroep3,56%
Nordwin College1,63%
Lentiz onderwijsgroep5,23%
CITAVERDE College3,45%
AOC West Brabant2,99%
Clusius College3,32%
Agrarisch Opleidingen Centrum Groenhorst2,90%
Helicon Opleidingen3,41%
Agrarisch Opleidingen Centrum De Groene Welle2,70%
Agrarisch Opleidingen Centrum Oost2,90%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2016-2017 per Agrarisch Opleidings Centrum (AOC).

DUO Brontabel als csv (408 bytes)
Vsv percentage per vakschool (gesorteerd op brinnummer)
brin_naamvsv_perc
Leidse Instrumentmakers School2,21%
Stichting Media Amsterdam3,30%
Hout en Meubileringscollege Mbo3,97%
Nimeto Algemen Bijzondere Scholengemeenschap voor Mbo Kmbo3,12%
C I B A P Christelijk MBO2,83%
SOMA College1,64%
Scheepvaart en Transport College4,19%
SVO Vakopleiding Food6,46%
Grafisch Lyceum Rotterdam voor MBO en VMBO3,96%
Grafisch Lyceum Utrecht2,41%
SiNTLUCAS2,93%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2016-2017 per vakschool.

DUO Brontabel als csv (416 bytes)

Zie ook

Afzenders