Voortijdig schoolverlaten in het middelbaar beroepsonderwijs

Op deze pagina wordt verder ingegaan op vsv binnen het mbo. Er wordt verdiepende informatie gegeven over de vsv’ers, zoals het niveau en leerweg waarin zij uit zijn gevallen. Dit wordt getoond voor het meest recente jaar, en de twee jaar hiervoor. Daarnaast zijn de resultaten van mbo-instellingen te zien, gegroepeerd naar ROC, AOC en vakscholen.

Vsv naar onderwijssoort 2018-2019

Vsv naar onderwijssoort 2018-2019
owsoortvsv %
BOL122,24%
BOL29,38%
BOL34,12%
BOL43,47%
BBL128,77%
BBL211,62%
BBL34,23%
BBL43,92%
EXAMENDEELNEMER10,66%

In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2018-2019 komen relatief de meeste vsv'ers uit de BOL (22,24%) en BBL (28,77%) van de entree-opleiding.

DUO Brontabel als csv (138 bytes)
Vsv naar onderwijssoort 2017-2018
owsoortvsv %
BOL122,90%
BOL28,94%
BOL33,89%
BOL43,33%
BBL125,13%
BBL210,67%
BBL33,58%
BBL43,42%
EXAMENDEELNEMER10,47%

In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2017-2018 komen relatief de meeste vsv'ers uit de BOL en BBL van de entree-opleiding.

DUO Brontabel als csv (168 bytes)
Vsv naar onderwijssoort 2016-2017
owsoortvsv %
Bol126,04%
Bol28,63%
Bol33,45%
Bol42,89%
Bbl130,49%
Bbl29,35%
Bbl33,15%
Bbl43,19%
Examenleerling11,79%

In deze grafiek staat het vsv percentage naar onderwijssoort in het mbo. In het schooljaar 2016-2017 komen relatief de meeste vsv'ers uit de BOL en BBL van de entree-opleiding.

DUO Brontabel als csv (136 bytes)

Vsv percentage per ROC (gesorteerd op brinnummer)

Vsv percentage per ROC (gesorteerd op brinnummer)
brin_naamvsv_perc
Regionaal Opleidingen Centrum Albeda College8,61%
Regionaal Opleidingen Centrum Rivor6,73%
Regionaal Opleidingen Centrum Kop van Noord-Holland voor VAVO MBO VW5,42%
Koning Willem I College4,96%
Regionaal Opleidingen Centrum Friese Poort4,58%
Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag1,61%
ROC Menso Alting2,46%
Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College6,67%
Regionaal Opleidingen Centrum Graafschap College4,44%
Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel5,78%
Regionaal Opleidingen Centrum Friesland College5,38%
Stichting ROC Midden Nederland6,34%
Stichting Regionaal Opleidingencentrum Ter AA4,79%
mboRijnland7,18%
Zadkine7,39%
Regionaal Opleidingen Centrum van Flevoland8,20%
Regionaal Opleidingen Centrum Gilde Opleidingen Beroepsonderwijs en Educatie4,34%
Regionaal Opleidingen Centrum Alfa-college5,18%
Stichting Noorderpoort5,31%
Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg7,08%
Deltion College6,07%
Regionaal Opleidingen Centrum Arcus College6,85%
Regionaal Opleidingen Centrum Leeuwenborgh5,41%
Regionaal Opleidingen Centrum A125,62%
Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen eo6,27%
Regionaal Opleidingen Centrum Horizon College5,88%
Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie5,28%
Regionaal Opleidingen Centrum Drenthe College5,69%
Regionaal Opleidingen Centrum Nova College5,76%
ROC van Amsterdam8,29%
Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek-Waterland6,02%
Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS5,48%
ROC Mondriaan7,20%
Regionaal Opleidingencentrum van Twente4,76%
ROC de Leijgraaf5,79%
Stichting ROC TOP9,63%
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie regio Utrecht5,25%
Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort6,81%
Landstede Centraal4,55%
Scholengemeenschap De Rooi Pannen3,46%
ROC West-Brabant6,66%
Stg ROC Summa College5,72%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2018-2019 per Regionaal Opleidings Centrum (ROC).

DUO Brontabel als csv (2 kB)
Vsv percentage per AOC (gesorteerd op brinnummer)
brin_naamvsv_perc
Agrarisch Opleidingscentrum Terra3,18%
Wellantcollege6,42%
Nordwin College3,43%
Lentiz onderwijsgroep4,55%
CITAVERDE College3,95%
AOC West Brabant4,22%
Clusius College5,29%
Aeres VMBO en Aeres MBO3,37%
Helicon Opleidingen4,85%
zone.college3,86%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2018-2019 per Agrarisch Opleidings Centrum (AOC).

DUO Brontabel als csv (285 bytes)
Vsv percentage per vakschool (gesorteerd op brinnummer)
brin_naamvsv_perc
Leidse Instrumentmakers School3,10%
Hout en Meubileringscollege Mbo4,11%
Nimeto Algemen Bijzondere Scholengemeenschap voor Mbo Kmbo3,04%
C I B A P Christelijk MBO2,21%
SOMA College2,63%
SVO Vakopleiding Food7,56%
Grafisch Lyceum Utrecht3,52%
Stichting Media Amsterdam4,59%
Scheepvaart en Transport College5,63%
Grafisch Lyceum Rotterdam voor MBO en VMBO4,09%
SiNTLUCAS3,46%

In deze grafiek vindt u het vsv-percentage van schooljaar 2018-2019 per vakschool.

DUO Brontabel als csv (416 bytes)

Afzenders