Voortijdig schoolverlaters in Europa

Europa en Nederland zetten in op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten. Streven was dat in 2020 maximaal 10% van de 18- tot 25-jarigen het onderwijs voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, heeft verlaten. Voor Nederland was de nationale doelstelling 8%.

Het kengetal voortijdig schoolverlaters gaat over jongeren van 18 tot 25 jaar en wordt gepresenteerd voor het totaal van de 27 landen van de Europese Unie en voor Nederland. Daarnaast zijn er cijfers beschikbaar over voortijdig schoolverlaten onder mannen en vrouwen en over de positie op de arbeidsmarkt van voortijdig schoolverlaters.

De cijfers over voortijdig schoolverlaten worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Met de EBB wordt informatie verzameld over de arbeidsmarkt en gerelateerde kenmerken van personen, zoals onderwijsdeelname en het hoogst behaalde onderwijsniveau.

Voortijdig schoolverlaten voor de EU-27 en voor Nederland

Voortijdig schoolverlaten voor de EU-27 en voor Nederland Jongeren van 18 tot 25 jaar, in procenten
Europese Unie (27 landen)Nederland
201013,810,1
201113,29,2
201212,68,9
2013*11,89,3
2014**11,18,7
201511,08,2
201610,68,0
201710,57,1
201810,57,3
201910,27,5
20209,97,0

* Gewijzigde vraagstelling voor Nederland.
** Vanaf 2014 wordt aan de hand van de ISCED 2011 bepaald of iemand beschikt over een startkwalificatie. In de voorgaande jaren is dat de ISCED 1997.

In 2020 heeft 7% van de Nederlandse 18- tot 25-jarigen voortijdig het onderwijs verlaten. Dit aandeel schoolverlaters zonder startkwalificatie is kleiner dan gemiddeld in de 27 landen van de Europese Unie (9,9%). In de afgelopen tien jaar is het aandeel voortijdig schoolverlaters in Nederland kleiner geworden en is de nationale doelstelling van 8% bereikt. Sinds 2017 nam het aandeel weer langzaam toe, maar in 2020 is het weer lager dan in 2019. In Europa is in de afgelopen tien jaar een dalende trend te zien, en is in 2020 voor het eerst de Europese doelstelling van 10% bereikt.

Eurostat Brontabel als csv (206 bytes)

Voortijdig schoolverlaten naar geslacht en land in Europa

Voortijdig schoolverlaten naar geslacht en land in Europa 2020, in procenten
MannenVrouwen
Europese Unie (27 landen)11,88,0
Duitsland11,88,3
België10,25,9
Nederland8,75,3

Het aandeel voortijdig schoolverlaters is onder jonge mannen groter dan onder jonge vrouwen. Dit geldt voor Nederland, net als voor bijna alle andere landen van de Europese Unie. In 2020 beschikte in Nederland iets minder dan 9% van de jonge niet-onderwijsvolgende mannen niet over een startkwalificatie, onder jonge vrouwen was dat ruim 5%. Dit verschil tussen jonge mannen en jonge vrouwen is iets kleiner dan gemiddeld in de Europese Unie. In zowel buurland Duitsland als bij de zuiderburen in België is het aandeel voortijdig schoolverlaters iets groter dan in Nederland. Het verschil tussen jonge mannen en jonge vrouwen is in België iets groter dan in Nederland, in Duitsland is dit verschil vrijwel even groot.

Eurostat Brontabel als csv (110 bytes)

Voortijdig schoolverlaten naar positie op de arbeidsmarkt voor Nederland en EU-27

Voortijdig schoolverlaten naar positie op de arbeidsmarkt voor Nederland en EU-27 In procenten
WerkzaamWil werkenWil niet werken
NED
20145,12,41,3
20155,02,01,2
20164,81,81,3
20174,41,51,2
20184,51,41,4
20194,61,51,5
20204,21,31,5
EU-27
20144,34,82,0
20154,44,52,1
20164,34,22,2
20174,53,92,2
20184,73,62,2
20194,63,42,2
20204,23,52,2

In 2020 is in Nederland meer dan de helft van de voortijdig schoolverlaters (18 tot 25 jaar) aan het werk (4,2%-punt van 7%). In vergelijking met een jaar eerder daalde het aandeel werkzamen onder voortijdig schoolverlaters, met 0,5%-punt. Vergeleken met het gemiddelde in de Europese Unie zijn er in Nederland relatief veel voortijdig schoolverlaters werkzaam. In de Europese Unie is daarentegen het aandeel dat wil werken beduidend groter. Hierbij gaat het zowel om personen die daadwerkelijk ook werk zoeken (werkloos) als om de personen die wel willen werken maar niet zoeken.

Eurostat Brontabel als csv (308 bytes)

Afzenders