Voortijdig schoolverlaten in de RMC-regio

Nederland bestaat uit 39 RMC-regio's (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie), iedere RMC-regio bestaat uit verschillende gemeenten. Elke RMC-regio heeft een contactgemeente die de aanpak en registratie van voortijdig schoolverlaters coördineert en die zorg draagt voor mogelijkheden van doorverwijzing en herplaatsing in het onderwijs. Met behulp van het persoonsgebonden nummer wordt bepaald waar een jongere woonachtig is, zo is het mogelijk per RMC-regio en per gemeente aan te geven hoeveel jongeren zonder startkwalificatie van school zijn gegaan.

De vsv-aantallen van 2016-2017 zijn nagenoeg vergelijkbaar met die van de voorgaande jaren. Vanaf 2016-2017 wordt voortaan voor de berekening van de vsv-cijfers - als gevolg van een kwaliteitsslag- gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerde bestandskoppeling in ons datawarehouse. Dit heeft geleid tot een opwaartse correctie van het landelijk aantal met zo’n 570.  Door deze verschillende rekenmethodes is een één-op-één vergelijking van de cijfers over 2016-2017 met eerdere jaren niet geheel mogelijk.

Er zijn 3 april 2018 opnieuw bestanden geplaatst voor RMC en gemeente (vsv 2016-2017), in de versie van 5 maart was niet voor al de deelnemers de juiste postcode van het woonadres verwerkt, dat is nu aangepast. Het kan zijn dat de aantallen deelnemers en vsv'ers wat zijn verschoven.

Vsv percentage naar RMC-Regio 2016-2017
rmc_naamvsv%
Oost-Groningen2,02%
Noord-Groningen-Eemsmond1,62%
Centraal en Westelijk Groningen1,93%
Friesland Noord1,50%
Zuid-West Friesland1,04%
Friesland-Oost1,47%
Noord- en Midden Drenthe1,34%
Zuid-Oost Drenthe1,91%
Zuid-West Drenthe1,64%
IJssel-Vecht1,44%
Stedendriehoek1,66%
Twente1,49%
Achterhoek1,34%
Arnhem-Nijmegen1,81%
Rivierenland1,44%
Eem en Vallei1,55%
Noordwest-Veluwe1,32%
Flevoland2,36%
Utrecht1,72%
Gooi en Vechtstreek1,48%
Agglomeratie Amsterdam2,41%
West-Friesland1,70%
Kop van Noord-Holland1,54%
Noord-Kennemerland1,42%
West-Kennemerland1,96%
Zuid-Holland-Noord1,83%
Zuid-Holland-Oost1,50%
Haaglanden-Westlanden2,35%
Rijnmond2,39%
Zuid-Holland-Zuid1,83%
Oosterschelde Regio1,55%
Walcheren2,03%
Zeeuwsch-Vlaanderen1,66%
West-Brabant1,76%
Midden-Brabant2,14%
Noord-Oost-Brabant1,43%
Zuidoost-Brabant1,82%
Gewest Limburg-Noord1,55%
Gewest Zuid-Limburg2,28%

In de figuur wordt het vsv-percentage van de RMC-regio's weergegeven. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de vsv-percentages te vinden van de 3 meest recente jaren.

DUO Brontabel als csv (1 kB)
Vsv percentage naar RMC-regio 2015-2016
rmc_naamvsv%
Oost-Groningen1,77%
Noord-Groningen-Eemsmond1,45%
Centraal en Westelijk Groningen1,69%
Friesland Noord1,49%
Zuid-West Friesland0,88%
Friesland-Oost1,35%
Noord- en Midden Drenthe1,11%
Zuid-Oost Drenthe1,65%
Zuid-West Drenthe1,44%
IJssel-Vecht1,28%
Stedendriehoek1,48%
Twente1,23%
Achterhoek1,07%
Arnhem-Nijmegen1,64%
Rivierenland1,36%
Eem en Vallei1,44%
Noordwest-Veluwe1,33%
Flevoland2,28%
Utrecht1,58%
Gooi en Vechtstreek1,24%
Agglomeratie Amsterdam2,18%
West-Friesland1,53%
Kop van Noord-Holland1,42%
Noord-Kennemerland1,44%
West-Kennemerland1,83%
Zuid-Holland-Noord1,56%
Zuid-Holland-Oost1,51%
Haaglanden-Westlanden2,24%
Rijnmond2,38%
Zuid-Holland-Zuid1,54%
Oosterschelde Regio1,35%
Walcheren2,20%
Zeeuwsch-Vlaanderen2,12%
West-Brabant1,62%
Midden-Brabant1,86%
Noord-Oost-Brabant1,38%
Zuidoost-Brabant1,56%
Gewest Limburg-Noord1,40%
Gewest Zuid-Limburg2,17%

In de figuur wordt het vsv-percentage van de RMC-regio's weergegeven. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de vsv-percentages te vinden van de 3 meest recente jaren.

DUO Brontabel als csv (1 kB)
Vsv-percentage naar RMC-regio 2014-2015
rmc_naamvsv%
Oost-Groningen1,74%
Noord-Groningen-Eemsmond1,14%
Centraal en Westelijk Groningen1,58%
Friesland Noord1,40%
Zuid-West Friesland0,93%
Friesland-Oost1,30%
Noord- en Midden Drenthe1,17%
Zuid-Oost Drenthe1,43%
Zuid-West Drenthe1,59%
IJssel-Vecht1,31%
Stedendriehoek1,59%
Twente1,35%
Achterhoek1,22%
Arnhem-Nijmegen1,74%
Rivierenland1,47%
Eem en Vallei1,51%
Noordwest-Veluwe1,20%
Flevoland2,13%
Utrecht1,61%
Gooi en Vechtstreek1,42%
Agglomeratie Amsterdam2,26%
West-Friesland1,50%
Kop van Noord-Holland1,36%
Noord-Kennemerland1,57%
West-Kennemerland1,93%
Zuid-Holland-Noord1,88%
Zuid-Holland-Oost1,63%
Haaglanden-Westlanden2,29%
Rijnmond2,46%
Zuid-Holland-Zuid1,69%
Oosterschelde Regio1,39%
Walcheren1,75%
Zeeuwsch-Vlaanderen1,76%
West-Brabant1,78%
Midden-Brabant1,99%
Noord-Oost-Brabant1,51%
Zuidoost-Brabant1,73%
Gewest Limburg-Noord1,53%
Gewest Zuid-Limburg2,06%

In de figuur wordt het vsv-percentage van de RMC-regio's weergegeven. Onder 'Gerelateerde kaarten' zijn de vsv-percentages te vinden van de 3 meest recente jaren.

DUO Brontabel als csv (1 kB)
Vsv percentage per RMC-regio
rmc_naamvsv %
Oost-Groningen2,02%
Noord-Groningen-Eemsmond1,62%
Centraal en Westelijk Groningen1,93%
Friesland Noord1,50%
Zuid-West Friesland1,04%
Friesland-Oost1,47%
Noord- en Midden Drenthe1,34%
Zuid-Oost Drenthe1,91%
Zuid-West Drenthe1,64%
IJssel-Vecht1,44%
Stedendriehoek1,66%
Twente1,49%
Achterhoek1,34%
Arnhem-Nijmegen1,81%
Rivierenland1,44%
Eem en Vallei1,55%
Noordwest-Veluwe1,32%
Flevoland2,36%
Utrecht1,72%
Gooi en Vechtstreek1,48%
Agglomeratie Amsterdam2,41%
West-Friesland1,70%
Kop van Noord-Holland1,54%
Noord-Kennemerland1,42%
West-Kennemerland1,96%
Zuid-Holland-Noord1,83%
Zuid-Holland-Oost1,50%
Haaglanden-Westlanden2,35%
Rijnmond2,39%
Zuid-Holland-Zuid1,83%
Oosterschelde Regio1,55%
Walcheren2,03%
Zeeuwsch-Vlaanderen1,66%
West-Brabant1,76%
Midden-Brabant2,14%
Noord-Oost-Brabant1,43%
Zuidoost-Brabant1,82%
Gewest Limburg-Noord1,55%
Gewest Zuid-Limburg2,28%

In deze figuur staan de vsv-percentages voor de RMC-regios's voor het meest recente jaar.

DUO Brontabel als csv (955 bytes)
Deelnemer en vsv aantallen per RMC-regio (voor de 3 meest recente jaren)
2014-20152015-20162016-2017
RMCRMC naamdlnvsvvsv%dlnvsvvsv%dlnvsvvsv%
1Oost-Groningen120062091,74%121112141,77%109672212,02%
2Noord-Groningen-Eemsmond8387961,14%84091221,45%83861361,62%
3Centraal en Westelijk Groningen232943681,58%235903991,69%247804791,93%
4Friesland Noord210942961,40%212363171,49%218023281,50%
5Zuid-West Friesland137121270,93%138941220,88%133761391,04%
6Friesland-Oost ('de Friese Wouden')221762881,30%221943001,35%220523241,47%
7Noord- en Midden Drenthe167671971,17%167821861,11%169282261,34%
8Zuid-Oost Drenthe146282091,43%146022411,65%145932781,91%
9Zuid-West Drenthe113521801,59%114961651,44%116591911,64%
10IJssel-Vecht383455031,31%390235001,28%394495691,44%
11Stedendriehoek356755671,59%361035351,48%364376041,66%
12Twente533197191,35%539536621,23%545828111,49%
13Achterhoek270413311,22%271732921,07%273653681,34%
14Arnhem en Nijmegen553859621,74%561399221,64%5634810211,81%
15Rivierenland218133211,47%221023011,36%220963191,44%
16Eem en Vallei539148141,51%546807861,44%552028571,55%
17Noordwest-Veluwe174022081,20%173542301,33%175312321,32%
18Flevoland352557512,13%355378092,28%356598422,36%
19Utrecht6519610471,61%6682410531,58%6810211691,72%
20Gooi en Vechtstreek200742861,42%202882511,24%206283051,48%
21Agglomeratie Amsterdam9943122512,26%10069921962,18%10148324432,41%
22West-Friesland180962711,50%181522771,53%181853101,70%
23Kop van Noord-Holland140621911,36%140422001,42%139952161,54%
24Noord-Kennemerland226203561,57%227083261,44%229583261,42%
25West-Kennemerland298225771,93%300305511,83%298955861,96%
26Zuid-Holland-Noord312135861,88%312404871,56%316245791,83%
27Zuid-Holland-Oost310315071,63%309534671,51%309334631,50%
28Haaglanden en Westland7408516962,29%7444216662,24%7496017652,35%
29Rijnmond9634423732,46%9642522952,38%9661723132,39%
30Zuid-Holland-Zuid414126991,69%414376381,54%413127551,83%
31Oosterschelde Regio139271931,39%139201881,35%138512141,55%
32Walcheren90061581,75%89371972,20%88341792,03%
33Zeeuwsch-Vlaanderen73861301,76%72991552,12%71141181,66%
34West-Brabant539909601,78%540958751,62%541559541,76%
35Midden-Brabant304706061,99%306745721,86%306906582,14%
36Noord-Oost-Brabant539708151,51%538527411,38%539007731,43%
37Zuidoost-Brabant576399961,73%577119021,56%5813110581,82%
38Gewest Limburg-Noord392475991,53%388075451,40%385185971,55%
39Gewest Zuid-Limburg388377992,06%379098242,17%374468522,28%

In deze tabel staan de deelnemer, en vsv-aantallen per RMC-regio, voor de afgelopen 3 jaar.

DUO Brontabel als csv (3 kB)

Zie ook

Afzenders