Landelijke vsv cijfers

De stijging van het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv'ers) zet in 2018-2019 door. Jongeren die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten worden vsv'ers genoemd. Op deze pagina worden de nieuwe vsv'ers getoond die binnen een schooljaar ontstaan, dit betreft de landelijke vsv cijfers. Hieronder wordt het aantal en het vsv percentage weergegeven. Naast het meerjarenoverzicht, wat goed de ontwikkeling van het aantal en percentage vsv zichtbaar maakt, worden voor het meest recente jaar de  vsv cijfers naar onderwijs-, diploma- en persoonskenmerken getoond.

Aantal vsv’ers door de jaren heen

Aantal vsv’ers door de jaren heen
Aantal vsv
2011-1236560
2012-1327760
2013-1425622
2014-1524451
2015-1622953
2016-1723744
2017-1825666
2018-1926894

In deze figuur is de ontwikkeling in het aantal vsv'ers door de jaren heen zichtbaar. De grote daling tussen 2011-2012 en 2012-2013 komt deels door een verbeterde meetmethode. De daling van het aantal vsv'ers zette tot en met 2015-2016 door. In 2016-2017 is voor het eerst weer een lichte stijging te zien die zich heeft doorgezet in 2017-2018 en 2018-2019.

DUO Brontabel als csv (133 bytes)
Percentage vsv door de jaren heen
vsv %
2011-122,76%
2012-132,09%
2013-141,94%
2014-151,81%
2015-161,70%
2016-171,75%
2017-181,74%
2018-192,00%

In deze figuur is de ontwikkeling in het vsv percentage door de jaren heen zichtbaar. De grote daling tussen 2011-2012 en 2012-2013 komt deels door een verbeterde meetmethode. De daling van het vsv-percentage zette tot en met 2015-2016 door. In 2016-2017 is voor het eerst weer een lichte stijging te zien die zich heeft doorgezet in 2017-2018 en 2018-2019.

Brontabel als csv (128 bytes)

Afzenders