Voortijdig schoolverlaters

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalifi­catie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan.

Hoeveel nieuwe voortijdig schoolverlaters zijn er landelijk, regionaal, per gemeente of onderwijsinstelling, in welke onderwijssectoren vindt de uitval plaats en wat zijn de achtergrondkenmerken? Binnen Onderwijs in Cijfers kunt u dieper ingaan op achtergronden bij de vsv cijfers. Het Ministerie van OCW heeft een landelijk doelstelling van jaarlijks maximaal 20.000 vsv'ers tot 2024.

Dit onderdeel in Onderwijsincijfers.nl vervangt de VSV-verkenner, en is het nieuwe cijferportaal over voortijdig schoolverlaten. Alle vsv-cijfers zijn bij elkaar gebracht in het vernieuwde vsv-cijferportaal.

Zie onderstaande links voor diverse onderwerpen binnen vsv en een document met daarin de belangrijkste aanpassingen in de vsv informatievoorziening.

Afzenders