Tevredenheid studenten hoger onderwijs

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten in het hoger onderwijs (ho) hun mening kunnen geven over hun opleiding. Er wordt gevraagd hoe tevreden ze zijn over hun opleiding in het algemeen en naar hun tevredenheid over een aantal opleidingsaspecten zoals inhoud, studielast, studiebegeleiding, voorbereiding op de beroepsloopbaan en docenten.

Tevredenheid over het hoger onderwijs, hbo- en wo-studenten vergeleken

Tevredenheid over het hoger onderwijs, hbo- en wo-studenten vergeleken Schaal 1 op 5 per aspect, 2018
hbowo
tevredenheid in het algemeen3,824,05
Opleiding aanraden aan familie,vrienden3,924,16
Studierooster3,383,85
Inhoud3,653,87
Groepsgrootte3,844,02
Informatievoorziening3,373,53
Docenten3,643,79
Studiefaciliteiten3,543,68
Studielast3,453,59
Wetenschappelijke vaardigheden3,623,75
Uitdagend onderwijs3,523,65
Toetsing beoordeling3,613,73
Internationalisering3,193,28
Kwaliteitszorg3,283,36
Stage ervaring3,934,01
Algemene vaardigheden3,833,87
Stage en opleiding3,253,28
Studiebegeleiding3,553,56
Aansluiting met beroepspraktijk3,643,43
Voorbereiding beroepsloopbaan3,73,21

In het algemeen genomen zijn wo-studenten tevredener over hun opleiding dan hbo-studenten (resp. 4,05 en 3,82 op een schaal van 1 tot en met 5). Dit geldt ook voor de meeste van de onderscheiden studieaspecten behalve voor 'voorbereiding beroepsloopbaan' en 'aansluiting met de beroepspraktijk'. Daarover zijn hbo-studenten tevredener over dan wo-studenten.

Stichting Studiekeuze123; Nationale Studenten Enquête, 2018 Brontabel als csv (638 bytes)

Afzenders