Hoogst behaald onderwijsniveau

Voor het meten van het hoogst behaalde onderwijsniveau van de Nederlandse bevolking wordt de Enquête Beroepsbevolking (EBB) gebruikt. De EBB is een enquête waarmee informatie over de arbeidsmarkt en gerelateerde kenmerken van personen, zoals onderwijsdeelname en het hoogst behaalde onderwijsniveau, wordt verzameld.

Dit kengetal gaat over de Nederlandse bevolking van 15 tot 75 jaar. Er wordt binnen het hoogst behaalde onderwijsniveau een onderscheiding gemaakt naar vijf categorieën, namelijk de categorie basisonderwijs, de categorie vmbo, havo-, vwo-onderbouw en mbo1, de categorie havo, vwo en mbo2-4, de categorie hbo en wo bachelor en de categorie hbo en wo master of doctor. Daarnaast zijn cijfers beschikbaar over onderwijsniveau naar leeftijd en het aandeel hoogopgeleide 30- tot 35-jarigen naar geslacht. Zie ook Opleidingsniveau van de bevolking voor een een vergelijking van het onderwijsniveau van 15- tot 75-jarigen en 30- tot 35-jarigen in een aantal Europese landen.

Hoogst behaald onderwijsniveau bevolking (15 tot 75 jaar) In procenten
OnbekendHbo, wo master, doctorHbo, wo bachelorHavo, vwo, mbo2-4Vmbo, havo,- vwo-onderbouw, mbo1Basisonderwijs
20090,79,316,939,324,49,4
20100,89,417,439,223,99,3
20110,89,017,639,024,19,5
20120,99,317,939,023,69,3
20132,09,917,640,220,69,8
20141,310,317,840,220,79,7
20151,210,418,539,820,49,7
20161,410,718,539,720,19,5
20171,511,218,939,819,59,1
20181,411,419,539,319,68,8

In 2018 beschikte in Nederland 11% van de 15- tot 75-jarigen over een afgeronde masteropleiding (zowel hbo als wo) of een doctorstitel. Ten opzichte van 2009 is dit een stijging van 2%-punten. In deze periode is ook het aandeel 15- tot 75-jarigen dat een bacheloropleiding als hoogst behaald onderwijsniveau heeft, met 3%-punten gestegen. Het aandeel met alleen basisonderwijs is ten opzichte van 2009 weinig veranderd en ligt in 2018 op 9%. Degenen met als hoogst behaald onderwijsniveau havo of vwo of een opleiding op het niveau mbo-2, -3 of -4 vormen met 39% nog steeds de grootste groep. Dit percentage is de afgelopen tien jaar nauwelijks veranderd.

CBS Brontabel als csv (452 bytes)
Hoogst behaald onderwijsniveau van 15- tot 75-jarigen (2018) In procenten
OnbekendHbo, wo master, doctorHbo, wo bachelorHavo, vwo, mboVmbo, mbo 1, avo onderbouwBasisonderwijs
15 tot 25 jaar0,51,39,241,932,914,2
25 tot 35 jaar1,318,528,5399,23,6
35 tot 45 jaar1,917,126,239,510,94,4
45 tot 55 jaar1,713,520,142,415,66,8
55 tot 65 jaar1,810,518,138,821,39,6
65 tot 75 jaar1,56,614,23329,215,5

In Nederland had in 2018 7% van de 65- tot 75-jarigen een diploma op het niveau van de hbo of wo master. Dit aandeel is onder jongere generaties beduidend groter. Zo ging het bij de 25- tot 35-jarigen om 19%. Het aandeel laagopgeleiden daarentegen is bij de 65- tot 75-jarigen weer groter. Van de 65- tot 75-jarigen had 16% alleen basisonderwijs, bij de 25- tot 35-jarigen gaat het om iets minder dan 4%. Omdat men tegenwoordig leerplichtig is en over een startkwalificatie moet beschikken, komt het weinig meer voor dat men als hoogst behaald niveau alleen basisonderwijs heeft. De leeftijdscategorie 15- tot 25-jarigen laat zoals verwacht sterk afwijkende resultaten zien. Dat komt doordat deze jongeren vaak nog op school zitten en naar verwachting nog een hoger niveau zullen behalen.

CBS Brontabel als csv (366 bytes)
Hoogopgeleide 30- tot 35-jarigen naar mannen en vrouwen In procenten
TotaalMannenVrouwen
201041,438,644,2
201141,237,544,8
201242,239,944,5
201343,240,146,4
201444,841,648,0
201546,343,049,6
201645,741,749,7
201747,944,051,8
201849,446,252,6

In 2018 was 49% van de 30- tot 35-jarigen hoogopgeleid. Voor de jonge vrouwen van 30 tot 35 jaar is dit het tweede jaar op rij dat meer dan de helft een hbo- of wo-opleiding succesvol heeft afgerond. In 2018 was dit percentage 53%. Onder hun mannelijke leeftijdsgenoten was dat aandeel 6%-punten kleiner. De verschillen tussen jonge vrouwen en mannen zijn even groot als negen jaar geleden; ook toen was er sprake van een verschil van 6%-punten in het voordeel van de vrouwen. Een van de Europese 2020-doelstellingen is dat 40% van de 30- tot 35-jarigen in 2020 hoogopgeleid is. Nederland voldoet daar op dit moment aan.

Eurostat Brontabel als csv (213 bytes)

Afzenders