Arbeidsmarktpositie

Op deze pagina wordt de arbeidsparticipatie per onderwijssoort in beeld gebracht.

De eerste figuur toont het percentage werkenden en de werkloosheid (onder 'Gerelateerde grafieken'), naar hoogst behaald onderwijsniveau.

De tweede figuur toont de tevredenheid van afgestudeerden over de aansluiting tussen het gevolgde onderwijs en de arbeidsmarkt. Onder 'Gerelateerde grafieken' wordt de aansluiting bezien tegen het niveau en de richting van de opleiding evenals het startsalaris van afgestudeerden.

Netto arbeidsparticipatie 15- tot 75-jarigen naar hoogst behaald onderwijsniveau

Netto arbeidsparticipatie 15- tot 75-jarigen naar hoogst behaald onderwijsniveau
BasisonderwijsVmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1Havo, vwo, mbo2-4Hbo-, wo-bachelorHbo-, wo-master, doctor
201037,153,771,979,982,7
201138,354,071,579,282,9
201237,553,571,478,983,2
201337,652,069,477,784,5
201435,250,969,177,484,3
201535,651,869,477,584,5
201635,352,569,877,384,6
201735,552,570,577,785,4
201837,353,671,478,785,9
201938,954,272,279,386,0

De netto arbeidsparticipatie is het hoogste onder hbo-ers en wo-ers. In 2019 had 82% van deze groep werk tegenover 72% van degenen met een havo-, vwo- of mbo niveau 2-4-diploma en 49% van degenen met een vmbo-diploma of alleen basisonderwijs.

CBS; EBB Brontabel als csv (420 bytes)
Werkloosheid 15- tot 75-jarigen naar hoogst behaald onderwijsniveau Als aandeel van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar
BasisonderwijsVmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1Havo, vwo, mbo2-4Hbo-, wo-bachelorHbo-, wo-master, doctor
201011,27,44,53,03,0
201110,27,14,63,13,2
201212,28,55,53,53,3
201315,39,97,24,73,8
201416,110,87,44,63,5
201515,09,97,04,33,4
201613,78,66,04,03,1
201711,67,24,73,42,5
20189,65,63,52,82,3
20198,15,13,22,32,2

Hoe hoger het behaalde onderwijsniveau, hoe lager het werkloosheidspercentage. In 2019 was van de personen met als hoogst behaalde onderwijsniveau basisonderwijs 8% werkloos. In 2017 daalde het werkloosheidspercentage voor personen die hun master of een diploma op vergelijkbaar niveau hebben behaald al tot iets onder het niveau van 2008, en in de daaropvolgende twee jaar zette deze daling zich voort. De afgelopen jaren is ook bij de andere niveaus de werkloosheid gedaald. Deze daling zette zich onder hoogopgeleiden eerder in dan onder middelbaar en laagopgeleiden.

CBS; EBB Brontabel als csv (379 bytes)

Tevredenheid aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, 2016-2018

Tevredenheid aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, 2016-2018 Percentage afgestudeerden dat aangeeft dat de opleiding in (zeer) sterke mate een goede basis was om te starten op de arbeidsmarkt
vmbombo bolmbo bblhbowo
2016446454
201747665752
2018526860

De tevredenheid van afgestudeerden over de aansluiting tussen hun opleiding en de arbeidsmarkt verschilt per sector, maar ook binnen dezelfde sector. In 2018 is de tevredenheid het hoogst bij mbo-bbl (68%) en het laagst bij mbo-bol (52%).   

Deze resultaten voor het mbo zijn afkomstig uit het CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek en voor het hbo uit de HBO-Monitor. Voor het wo zijn de resultaten afkomstig uit de tweejaarlijkse NAE in opdracht van de VSNU. In 2018 is de NAE niet uitgevoerd.

Bron:CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek, ROA (HBO-Monitor), VSNU (NAE) Brontabel als csv (183 bytes)
Percentage schoolverlaters werkzaam op minimaal eigen niveau of eigen verwante richting, 2018 mbo, hbo en wo
2018Minimaal eigen niveau %Eigen of verwante richting %
MBO-BOL7662
MBO-BBL8073
HBO8178
WO

Anderhalf jaar na afstuderen heeft 76% (mbo-bol) tot 81% (hbo) van de studenten een baan op minimaal het eigen niveau.  Wat betreft een baan in de eigen of verwante richting zijn de percentages wat lager; vooral voor de mbo-bol afgestudeerden. 

Zie de uitgebreidere brontabel onder 'Download deze grafiek. 

Bron:CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek, ROA (HBO-Monitor), VSNU (NAE) Brontabel als csv (968 bytes)
Startsalaris gediplomeerde schoolverlaters, 2018 Bruto uurloon (in euro's) naar sector en onderwijssoort
Landbouw en nat. omgevingTechniekEconomieGezondheidszorgGedrag en maatschappijTaal en cultuurOnderwijsRechtNatuurwetenschappen
bol 29,019,449,610,31
bol 39,4711,6610,1512,2313,72
bol 410,4112,1110,8913,8512,39
hbo14,6415,6514,7516,0315,2112,2615,23

Een hogere opleiding leidt over het algemeen tot een beter startsalaris. Onder de hbo-starters verdienen gediplomeerden in de richting 'Gezondheidszorg' het meest per uur, degenen die zijn opgeleid in de richting 'Taal en cultuur' het minst.

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek, ROA (HBO-Monitor) Brontabel als csv (299 bytes)

Afzenders