Arbeidsmarktpositie

Op deze pagina wordt de arbeidsparticipatie per onderwijssoort in beeld gebracht.

De eerste figuur toont het percentage werkenden en de werkloosheid (onder 'Gerelateerde grafieken'), naar hoogst behaalde onderwijsniveau.

De tweede figuur toont de tevredenheid van afgestudeerden over de aansluiting tussen het genoten onderwijs en de arbeidsmarkt. Onder 'Gerelateerde grafieken' wordt de aansluiting bezien tegen het niveau en de richting van de opleiding evenals het startsalaris van afgestudeerden.

Netto-arbeidsparticipatie 15- tot 75-jarigen naar hoogst behaald onderwijsniveau
LaagMiddelbaarHoog
200851,173,581,6
200950,673,280,8
201049,071,980,9
201149,671,580,5
201249,071,380,4
201347,369,180,6
201445,968,880,4
201546,569,380,4
201646,969,680,3
201747,170,381,0

De netto-arbeidsparticipatie is onder hoogopgeleiden hoger dan onder middelbaar- en laagopgeleiden. In 2017 had 81% van de hoogopgeleiden werk tegenover 70% van de middelbaar opgeleiden en 47% van de laagopgeleiden.

CBS; EBB Brontabel als csv (255 bytes)
Werkloosheid 15- tot 75-jarigen naar hoogst behaald onderwijsniveau Als aandeel van de beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar
basisonderwijsvmbo, havo-, vwo-onderbouw, mbo1havo, vwo, mbo2-4hbo, wo bachelorhbo, wo master, doctor
20088,85,43,21,82,7
20099,56,23,92,72,6
201011,27,44,53,03,0
201110,27,14,63,13,3
201212,28,55,53,53,3
201315,39,87,34,43,8
201416,110,87,54,43,5
201515,09,97,04,13,4
201613,78,56,13,83,1
201711,67,24,83,22,5

Hoe hoger het behaalde onderwijsniveau, hoe lager het werkloosheidspercentage. In 2017 was van de personen met als hoogst behaalde onderwijsniveau basisonderwijs 12% werkloos. Bij personen die hun master of een diploma op vergelijkbaar niveau hebben behaald, daalde het werkloosheidspercentage voor het eerst tot onder het niveau van 2008. De afgelopen jaren is ook bij de andere niveaus de werkloosheid gedaald.  Deze daling zette zich onder hoogopgeleiden eerder in dan onder middelbaar en laagopgeleiden.

CBS; EBB Brontabel als csv (445 bytes)
Tevredenheid aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, 2013-2017 Percentage afgestudeerden dat aangeeft dat de opleiding in (zeer) sterke mate een goede basis was om te starten op de arbeidsmarkt
vmbombo bolmbo bblhbowo
20134657
201447
20154948
2016446454
201747665752

De tevredenheid van afgestudeerden over de aansluiting tussen hun opleiding en de arbeidsmarkt verschilt per sector, maar ook binnen dezelfde sector. In 2017 is de tevredenheid het hoogst bij mbo-bbl (66%) en het laagst bij mbo-bol (47%).  Door wijziging van de vraagstelling zijn de resultaten van 2016 niet goed vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren (zie metadata). 

Deze resultaten voor het mbo zijn afkomstig uit het CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek en voor het hbo uit de HBO-Monitor. Voor het wo zijn de resultaten afkomstig uit de tweejaarlijkse NAE in opdracht van de VSNU

Bron:CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek, ROA (HBO-Monitor), VSNU (NAE) Brontabel als csv (166 bytes)
Percentage schoolverlaters werkzaam op minimaal eigen niveau of eigen verwante richting, 2017 mbo, hbo en wo
2017Minimaal eigen niveau %Eigen of verwante richting %
MBO-BOL7562,6
MBO-BBL78,874,4
HBO8077,7
WO7273

Anderhalf jaar na afstuderen heeft 72% (wo) tot 80% (hbo) van de studenten een baan op minimaal het eigen niveau.  Wat betreft een baan in de eigen of verwante richting zijn de percentages wat lager; vooral voor de mbo-bol afgestudeerden. 

Zie de uitgebreidere brontabel onder 'Download deze grafiek. 

Bron:CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek, ROA (HBO-Monitor), VSNU (NAE) Brontabel als csv (858 bytes)
Startsalaris gediplomeerde schoolverlaters, 2017 Bruto uurloon (in euro's) naar sector en onderwijssoort
Landbouw en nat. omgevingTechniekEconomieGezondheidszorgGedrag en maatschappijTaal en cultuurOnderwijsRechtNatuurwetenschappen
bol 29,999,249,2910,65
bol 39,1611,649,6912,6813,65
bol 410,2311,7110,3614,2212,52
hbo14,4615,3414,2116,214,711,6614,99

Een hogere opleiding leidt over het algemeen tot een beter salaris. Onder de hbo-opgeleiden verdienen gediplomeerden in de richting 'Gezondheidszorg'  het meest per uur, degenen die zijn opgeleid in de richting 'Taal en cultuur' het minst.

Bron:CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek, ROA (HBO-Monitor) Brontabel als csv (297 bytes)

Afzenders