Onderwijs algemeen

Onder onderwijs algemeen staan onderwerpen die betrekking hebben op meerdere onderwijssectoren tegelijk. Zo vindt u informatie over het hoogst behaald opleidingsniveau van de bevolking, voortijdig schoolverlaten en leven lang leren. 

Voor uitgebreide regionale onderwijscijfers kunt u terecht op www.onderwijsinderegioincijfers.nl. Hier kunt u regio’s en gemeenten vergelijken wat betreft studenten, onderwijs, arbeidsmarkt, demografie en sociaaleconomische kenmerken. 

Afzenders