Onderwijs algemeen

Onder onderwijs algemeen staan onderwerpen die betrekking hebben op meerdere onderwijssectoren tegelijk. Zo vindt u informatie over het hoogst behaald opleidingsniveau van de bevolking, voortijdig schoolverlaten en leven lang leren. 

Afzenders