Totale uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs

De overheid, bedrijven, huishoudens en organisaties in het buitenland geven geld uit aan mbo-instellingen of voor het (laten) volgen van middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Hieronder staan de uitgaven van iedere economische sector en de ontwikkeling in de totale uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast worden de uitgaven aan de mbo-instellingen beschreven, met onder ‘Gerelateerde grafieken’ de uitgaven aan mbo-instellingen per student.

Totale uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs Per economische sector, mld euro
OverheidHuishoudensBedrijvenBuitenland
20002,70,40,80,1
20053,60,71,10,1
20104,80,71,50,1
20154,90,71,60
2017*4,90,81,80

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) nemen bedrijven en huishoudens in 2017 34% van de uitgaven voor hun rekening. Bedrijven geven geld uit aan de begeleiding van stagiairs en mbo'ers in een leerwerktraject. Daarnaast betalen ze voor opleidingen van werknemers aan particuliere onderwijsinstellingen. Huishoudens met kinderen die een mbo-opleiding volgen, hebben uitgaven voor lesgelden, leermiddelen en schoolactiviteiten. In 2017 hebben bedrijven en huishoudens samen 2,6 miljard euro uitgegeven aan middelbaar beroepsonderwijs. Het grootste deel van de uitgaven aan mbo wordt echter door de overheid gedaan: 66% in 2017. De overheid bekostigt de mbo-instellingen en geeft studiefinanciering aan mbo-studenten. Bedrijven worden bovendien met een subsidie gedeeltelijk gecompenseerd voor de kosten van het begeleiden van stagiairs en mbo'ers in een leerwerktraject.

CBS Brontabel als csv (151 bytes)
Ontwikkeling totale uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs In lopende prijzen, in prijzen van 2000, mld euro
Lopende prijzenPrijspeil 2000
200044
20014,34,1
20024,64,2
20034,94,5
20045,24,7
20055,54,8
20066,15,2
20076,15,1
20086,55,3
20096,85,5
20107,15,7
20117,25,8
20127,15,7
201375,5
20147,15,6
20157,25,6
20167,15,5
2017*7,45,7

Aan het middelbaar beroepsonderwijs is in 2017 in totaal 7,4 miljard euro uitgegeven. In prijzen van het jaar 2000 zijn de uitgaven in 2017 230 miljoen euro hoger dan in 2016.

CBS Brontabel als csv (280 bytes)
Uitgaven aan mbo-instellingen Mld euro
Totale uitgaven aan onderwijsinstellingen
20003,3
20013,6
20023,9
20034,2
20044,4
20054,7
20065,1
20075,3
20085,6
20095,9
20106,1
20116,1
20126,2
20136
20145,9
20156,3
20166,2
2017*6,5

De uitgaven in het mbo zijn voor het grootste deel uitgaven aan onderwijsinstellingen. In 2017 zijn deze uitgaven 355 miljoen euro hoger dan in 2016. Dit komt vooral doordat bedrijven in 2017 meer hebben uitgegeven aan beroepspraktijkvorming (begeleiding van studenten in een leerwerkplek of stage). De Rijksoverheid heeft naar aanleiding van loon- en prijsbijstellingen en de toename van het aantal deelnemers de bekostiging verhoogd.

CBS Brontabel als csv (223 bytes)
Uitgaven aan mbo-instellingen per student Euro
Uitgaven aan onderwijsinstellingen per deelnemer
20006661
20017064
20027618
20038041
20048128
20058482
20069122
20079480
20089939
200910449
201010703
201110761
201210815
201310848
201410947
201511822
201611603
2017*12110

De uitgaven aan mbo-instellingen per student zijn in 2017 gestegen tot 12.110 euro. Voor het eerst sinds 2012 is het aantal mbo-studenten (in fte) gestegen.

CBS Brontabel als csv (259 bytes)

Afzenders