Uitgaven OCW aan middelbaar beroepsonderwijs

Alle scholen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die bekostigd worden door de Rijksoverheid ontvangen een budget voor alle personele en materiële kosten die zij maken: de lumpsum.

Voor het middelbaar beroepsonderwijs zijn kwaliteitsafspraken gemaakt.  De mbo-instellingen krijgen extra middelen voor het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs van de instelling, in het bijzonder voor onder andere professionalisering, terugdringen van voortijdig schoolverlaten, bevorderen van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming en verbeteren van studiewaarde.

Het ministerie van OCW bekostigt het grootste deel van de onderwijsinstellingen in het mbo. Het ministerie van EZ (Economische Zaken) is tot en met 2017 verantwoordelijk voor de bekostiging van het groene onderwijs. De omvang van de OCW-uitgaven staat onder invloed van verschillende factoren, zoals beleidsintensiveringen, ombuigingen en loon- en prijsontwikkelingen. Gestart wordt met een overzicht van de totale OCW-uitgaven aan middelbaar beroepsonderwijs. Onder  'Gerelateerde grafieken' zijn meer figuren te vinden over de OCW-uitgaven aan het mbo.

Uitgaven OCW aan mbo: totaal uitgaven Mln euro
Totaal uitgavenBekostiging
20133496,33381,3
20143757,03404,3
20154065,93686,7
20164118,23704,1
20174209,23786,8

In deze grafiek zijn de totale uitgaven voor het mbo vanuit OCW en het bekostigingsdeel van OCW (veruit de grootste uitgavenpost)  opgenomen. De bedragen zijn uitgedrukt in werkelijke bedragen van het betreffende jaar (lopende prijzen).

Onder de bekostiging valt de hoofdbekostiging (lumpsum), de kwaliteitsafspraken en de aanvullende bekostiging (onder meer voor schoolmaatschappelijk werk). De stijging in de totale uitgaven vanaf 2014 wordt voor een groot deel veroorzaakt door invoering van de Subsidieregeling Praktijkleren vanaf dat jaar. De uitgaven (excl. de bekostiging) die bijdragen aan het totaal zijn te vinden in de grafiek 'Uitgaven OCW naar soort'.

OCW Brontabel als csv (194 bytes)
Uitgaven OCW aan mbo: uitgaven naar soort, exclusief bekostiging Mln euro
SubsidiesOpdrachtenBijdragen ZBO's en RWT'sBijdrage medeoverhedenBijdrage begrotingsfonds en sociaal fondsApparaatskosten (DUO en RVO)
201326,03,08,05,853,418,9
2014238,66,60,034,553,919,1
2015229,017,420,890,80,021,2
2016254,311,64,0114,50,029,8
2017235,315,651,995,30,024,3

Opvallend is de sterke stijging van uitgaven aan subsidies vanaf 2014. Dit heeft met name te maken met de invoering van de Subsidieregeling praktijkleren. Deze stimuleert werkgevers om praktijkleerplaatsen aan te bieden. De subsidieregeling is in de plaats gekomen van een belastingmaatregel voor werkgevers; de Afdrachtskorting Onderwijs.

OCW Brontabel als csv (506 bytes)
Uitgaven OCW aan mbo: uitgaven per deelnemer x 1.000 euro
mbo-totaal
20137,2
20147,4
20158,1
20168
20178,1

De prijs per student was de afgelopen 3 jaar redelijk constant. 

OCW Brontabel als csv (89 bytes)
Ontvangsten OCW mbo: totaal ontvangsten Mln euro
Totaal ontvangsten (incl. technocentra)
201318,9
20148,0
201510,9
20163,3
20172,8

De figuur toont de ontvangsten voor het mbo. Het betreft onder andere afrekeningen die betrekking hadden op subsidies en regelingen.

OCW Brontabel als csv (127 bytes)

Afzenders