Studiesucces middelbaar beroepsonderwijs

Het studiesucces toont de prestaties van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). 

Het diplomasucces van deelnemers is een belangrijke indicatie voor studiesucces. Een andere is  het jaarresultaat, oftewel het aantal studenten dat succesvol een mbo-opleiding afrondt. Zie hiervoor 'gerelateerde grafieken'.

Aandeel gediplomeerden dat binnen de nominale opleidingsduur is afgestudeerd per niveau
niveau 1niveau 2niveau 3niveau 4totaal
2010-1177%81%87%98%88%
2011-1272%81%86%99%87%
2012-1375%80%85%99%87%
2013-1479%82%85%98%88%
2014-1576%84%87%99%89%
2015-1678%85%89%99%91%

Het percentage gediplomeerde studenten dat binnen de nominale opleidingsduur een diploma haalt, neemt geleidelijk toe. Mogelijk speelt verkorting en intensivering van mbo-opleidingen hierbij een rol.

MBO-raad Brontabel als csv (219 bytes)
Aandeel studenten per mbo-niveau dat de opleiding succesvol afrondt (jaarresultaat)
2009-102010-112011-122012-132013-142014-152015-16
niveau 171%73%71%74%73%78%78%
niveau 266%68%71%72%78%74%73%
niveau 366%65%67%70%73%74%72%
niveau 469%69%70%73%72%74%74%
totaal67%68%69%72%73%74%73%

Het jaarresultaat voor het mbo is 73 procent in 2016, dat is een procentpunt lager dan in 2015. Tussen 2010 en 2016 steeg het  jaarresultaat van 67 naar 73 procent. Als we wat verder terugkijken, blijkt dat het jaarresultaat sinds 2008 (64 procent) elk jaar is gestegen, in totaal met ruim 10 procentpunt.

MBO-raad Brontabel als csv (246 bytes)

Afzenders