Aantal studenten in het mbo

Er zitten ruim 486.000 studenten op het mbo.

Een mbo-student kan kiezen uit de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De bol is zowel in voltijd (vt) als in deeltijd (dt) te volgen. Bij de bbl ligt de nadruk op leren in de praktijk, dat minimaal 60% van de totale studieduur omvat. In onderstaande grafiek is het aantal studenten in deze leerwegen te zien. Onder 'Gerelateerde grafieken' is een uitsplitsing te maken naar geslacht, etniciteit, leeftijd, niveau en sector.  

Studenten mbo

Studenten mbo 2018; x 1.000
JAARBBLBOL-vtBOL-dt
2011154.4346.87.7
2012143.1352.15.2
2013120.7365.32.9
2014100.4374.71.0
201595.7375.9.2
201699.8379.7.0
2017106.1376.8.0
2018120.7375.6.0

In de bbl en bol-deeltijd is het aantal studenten flink gedaald. Van 154.400 bbl'ers in 2011 naar 120.700 in 2018 en van 7.700 bol-deeltijd studenten in 2011 naar vrijwel geen in 2018. De afgelopen jaren is het aantal bbl'ers wel weer aan het stijgen. Het minst aantal studenten was in 2015 nog (95.700) en is inmiddels weer opgeklommen (naar 120.700). Het aantal bol-voltijd studenten is gestegen van 346.800 studenten in 2011 naar 375.600 in 2018.

DUO Brontabel als csv (379 bytes)
Studenten mbo naar geslacht 2018; x 1.000;
GESLACHTBBLBOL-vtBOL-dt
M75.0182.6.0
V45.7193.1.0

In het mbo volgen iets meer jongens dan meisjes een opleiding. Met name in de bbl is het aandeel jongens groot. In de bol is het aandeel meisjes juist iets groter.

DUO Brontabel als csv (696 bytes)
Studenten mbo naar etniciteit 2018; x 1.000
ETNISCHBBLBOL-vtBOL-dt
Autochtoon98.3260.8.0
Niet-Westers Allochtoon15.493.2.0
Westers Allochtoon6.921.4.0
onbekend.1.1.0

In de bbl zitten 98.300 autochtone, 15.400 niet-westers allochtone en 6.900 westers allochtone studenten. Voor de bbl-voltijd is dat 260.800 autochtone, 93.200 niet-westers allochtone en 21.400 westers allochtone studenten.

DUO Brontabel als csv (2 kB)
Studenten mbo naar leeftijd 2018; x 1.000
LEEFTIJDSCATEGORIEBBLBOL-vtBOL-dt
TM 15.23.3.0
165.256.5.0
1711.086.0.0
1812.881.6.0
1911.958.2.0
20 TM 2224.167.5.0
23 EN OUDER55.522.5.0

In de bbl is het meerendeel van de studenten ouder dan 20. In de bol-vt zitten verreweg de meeste studenten en hier is meer spreiding in leeftijd. Ongeveer 3.300 studenten in bol-vt is jonger dan 16 jaar.

DUO Brontabel als csv (2 kB)
Studenten mbo naar niveau 2018; x 1.000
NIVEAUBBLBOL-vtBOL-dt
13.112.3.0
229.853.4.0
353.269.9.0
434.7240.1.0

In het mbo zijn er 4 kwalificatieniveaus te onderscheiden: assistenenopleiding (niveau 1), basisberoepsopleiding (niveau 2), vakopleiding (niveau 3) en middenkader- en specialistenopleding (niveau 4). In de bbl zitten de meeste studenten op niveau 3 en in de bol-voltijd zitten de meeste studenten op niveau 4.

DUO Brontabel als csv (1 kB)
Studenten mbo naar sector 2018; x 1.000
SectorBBLBOL-vtBOL-dt
Combinatie van sectoren3,213,20
Economie23,6134,50
Groen4,418,80
Techniek52,8810
Zorg en welzijn36,7128,20

In het mbo zijn er 4 grote sectoren te onderscheiden: economie, groen, techniek en zorg en welzijn. In de bbl zitten de meeste studenten in de sector techniek en in de bol-voltijd zitten de meeste studenten in de sectoren economie en zorg en welzijn. Toegevoegd zijn ook de cijfers behorende bij die opleidingen die niet aan een bepaalde sector zijn toe te wijzen.

DUO Brontabel als csv (784 bytes)

Afzenders