Studenten middelbaar beroepsonderwijs

Het aantal studenten in het mbo wordt jaarlijks gemeten. Tevens zijn gegevens beschikbaar over hun prestaties.

Merendeel mbo'ers neemt deel aan beroepsopleidende leerweg (bol)

In het mbo volgen ruim 481.000 studenten een opleiding. Hierin wordt een onderscheid gemaakt  tussen de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Circa 80% van de mbo-studenten neemt deel aan bol. Deze onderwijsvorm benadrukt de combinatie van school en stage. Bbl daarentegen legt de nadruk op praktijkervaring. Dat omvat minimaal 60% van de totale studieduur.

Deelname aan bbl gedaald

Het aantal bbl-studenten is de afgelopen jaren flink gedaald, maar  in 2016 licht gestegen. 

Hoe ziet de mbo-populatie er uit? Het mbo kent over het algemeen meer mannelijke dan vrouwelijke studenten. Het grootste deel van de leerlingen is autochtoon. De meeste instromers zijn afkomstig uit andersoortig onderwijs. Onder de instromers heeft 65% een diploma van het voortgezet onderwijs.

Afzenders