Vacatureontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs

Het ministerie van OCW laat jaarlijks een onderzoek uitvoeren naar vacatures in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, de zogenoemde Arbeidsmarktbarometer. Dit onderzoek biedt informatie over het aantal vacatures en brengt actuele ontwikkelingen in kaart.

Hieronder wordt de ontwikkeling weergegeven van het aantal gevonden vacatures voor het middelbaar beroepsonderwijs. De informatie wordt zowel voor het totaal als per functiecategorie getoond. 

Vacatures in het middelbaar beroepsonderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte)

Vacatures in het middelbaar beroepsonderwijs (onderwijsgevend personeel, in fte) Geïndexeerd naar schooljaar 2014-'15
docentdirectieondersteuningtotaal
2014-2015100100100100
2015-2016109133122102
2016-2017112279122107
2017-2018119203155119

In het middelbaar beroepsonderwijs is het aantal gevonden vacatures toegenomen de afgelopen jaren. De Arbeidsmarktbarometer laat zien dat er in toenemende mate wordt gezocht naar personeel. Opvallend is dat de toename van docentvacatures het kleinst is.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2018 Brontabel als csv (147 bytes)

Aantal kandidaten vacature middelbaar beroepsonderwijs, docent

Aantal kandidaten vacature middelbaar beroepsonderwijs, docent
tot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2013-2014522821
2014-2015552817
2015-2016413326
2016-2017711910
2017-2018671815

Voor de Arbeidsmarktbarometer zijn instellingen die vacatures hadden geplaatst, bevraagd over of en hoe de vacature is vervuld. Dat leverde onder andere gegevens op over het aantal kandidaten dat op de vacature reageerde. In 2017-'18 zijn er voor 67% van de docentvacatures maximaal 9 kandidaten en in  15% van de gevallen 20 of meer kandidaten. De laatste twee jaar zijn er minder kandidaten per vacature. In 2013-'14 waren er voor 21% van de vacatures voor docenten 20 of meer kandidaten. Onder “gerelateerde grafieken” vindt u het aantal kandidaten voor directie- en ondersteuningsvacatures. Daarnaast vindt u hoe lang het heeft geduurd om een kandidaat te vinden voor een docentvacature in 2017-'18.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2018 Brontabel als csv (163 bytes)
Aantal kandidaten vacature middelbaar beroepsonderwijs, directie
tot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2013-2014
2014-2015112266
2015-2016
2016-2017
2017-201874350

In 2017-'18 zijn er voor 7% van de directievacatures maximaal 9 kandidaten en in de helft van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van 2014-'15  zijn er minder kandidaten per vacature. In 2014-'15 waren er voor 66% van de directievacatures 20 of meer kandidaten.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2018 Brontabel als csv (144 bytes)
Aantal kandidaten vacature middelbaar beroepsonderwijs, ondersteuning
tot 10 kandidaten10 tot 20 kandidaten20 of meer kandidaten
2013-201414977
2014-2015321850
2015-2016172162
2016-2017243145
2017-2018332839

In 2017-'18 zijn er voor 33% van de ondersteuningsvacatures maximaal 9 kandidaten en in 39% van de gevallen 20 of meer kandidaten. Ten opzichte van eerdere jaren zijn er minder kandidaten per vacature. In 2013-'14 waren er voor 77% van de ondersteuningsvacatures 20 of meer kandidaten.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2018 Brontabel als csv (162 bytes)
Duur van de vervulling per vacature, docent In 2017 - '18
2017-2018
Minder dan twee weken12%
Twee weken tot een maand48%
Tussen 1 en 2 maanden25%
Tussen 2 en 3 maanden8%
Langer dan 3 maanden5%
Weet ik niet2%

Bij 60% van de docentvacatures in het middelbaar beroepsonderwijs in 2017-'18 is binnen een maand de kandidaat bekend. Bij 13% duurt dit twee maanden of langer.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2017 -'18 Brontabel als csv (164 bytes)

Verdeling vacatures middelbaar beroepsonderwijs naar landsdeel, docent

Verdeling vacatures middelbaar beroepsonderwijs naar landsdeel, docent
Noord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2013-201412224818
2016-20178274916
2017-20189284320

Er zijn duidelijke regionale verschillen in het aantal vacatures in het middelbaar beroepsonderwijs. Verreweg de meeste docentvacatures in het middelbaar beroepsonderwijs zijn gevonden in West-Nederland, net als in andere jaren. Noord-Nederland heeft het laagste percentage. Onder “gerelateerde grafieken” vindt u de regionale verdeling van de directie- en ondersteuningsvacatures.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2018 Brontabel als csv (130 bytes)
Verdeling vacatures middelbaar beroepsonderwijs naar landsdeel, directie
Noord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2013-201413213333
2016-201714323420
2017-201815214024

Net als bij de docenten zijn de meeste directievacatures gevonden in West-Nederland. Noord-Nederland heeft het laagste percentage. Deze verdeling is over de jaren stabiel.

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2018 Brontabel als csv (132 bytes)
Verdeling vacatures middelbaar beroepsonderwijs naar landsdeel, ondersteuning
Noord-NederlandOost-NederlandWest-NederlandZuid-Nederland
2013-20149185419
2016-20179254916
2017-20188274719

De verdeling van de ondersteuningsvacatures over het land is over de jaren redelijk stabiel. De meeste vacatures zijn gevonden in West-Nederland en de minste in Noord-Nederland..

Bron: Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo 2015-2018 Brontabel als csv (129 bytes)

Afzenders