Leeftijd van personeel in het middelbaar beroepsonderwijs

De leeftijdsverdeling van personeel geeft zicht op de verjonging of vergrijzing van het onderwijspersoneel.

In onderstaande grafiek is de leeftijdsverdeling van leraren in het mbo te zien. In de tabel erna volgt het aandeel 50-plussers onder de verschillende functiegroepen in het mbo.

Leeftijdsverdeling van leraren mbo

Leeftijdsverdeling van leraren mbo In fte's
200920142019
20 of jonger1,66,84,7
2114,29,911
223433,741,6
2389,985,6113,2
24140,2127,1151,3
25201,3185,2276
26256,7257,3387,9
27340,9307,1451,5
28322,5336,3554,6
29337,6378,3598,4
30336,4368,4623,9
31366,9417,1658,9
32321,1439,5625,1
33344,4429,6605,4
34356431,2593,4
35381373,4597,2
36361,4405,4583,3
37397,2377,1559,3
38397,9392,9560,9
39470,8395,5557
40490,6426,4521
41453,9411,2524,7
42500,7435,5533,2
43489,7453,7543,3
44529,1554,3514,8
45625,1579,8518,4
46709,3502,3519
47774,6570,6571
48812,5566,3564
49938,6602698,5
501050,1674669,3
511059,5752,1601,3
521045,6815,9668,8
531193,8838,9633
541261,7943710,1
5511911045,3737,4
561144,91041,7813,9
571099,21018,9841,9
581124,91126,1854,1
591075,11171,4913,9
60890,71080,7977,3
61819,7977912
62488,1840,5816
63194711,9870,9
64112,6478,6731,3
658,211,1551,2
669,57,6141,1
67 of ouder10,913,224,2

Van oudsher kent de leeftijdsverdeling van leraren in het mbo vooral een piek onder ouderen. Dat is in 2019 nog steeds het geval, maar geleidelijk komen steeds meer jongeren in dienst. Van de ouderen kan worden gezegd dat zij langzaam de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en het onderwijs verlaten. Het aandeel 50-plussers onder leraren daalt dan ook al een aantal jaren.

DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (1 kB)

Percentage 50-plussers naar functiegroep in het mbo

Percentage 50-plussers naar functiegroep in het mbo Op basis van fte's
TotaalDirectieOnderwijsgevend personeelOnderwijsondersteunend personeel
200949,766,653,942,5
201050,465,855,243,5
201151,266,455,545,1
201252,566,155,947,7
201353,468,256,349,2
201453,27155,549,8
201551,771,153,349,2
201650,570,651,548,4
201749,971,850,148,8
201849,172,548,349,2
201948,671,74749,9

Het aandeel 50-plussers varieert tussen de verschillende functiegroepen. Onder de directie is dit aandeel met 71,7% het hoogst, onder het onderwijsgevende personeel met 47,0% het laagst (LIO’s even buiten beschouwing gelaten). In de afgelopen jaren is het aandeel ouderen onder het onderwijsgevende personeel gedaald.

DUO: Salarisadministraties van instellingen. Brontabel als csv (359 bytes)

Afzenders