Personeel middelbaar beroepsonderwijs

Er zijn diverse gegevens over het onderwijspersoneel beschikbaar. Cijfers over werkgelegenheid, het aantal personeelsleden en de leeftijdsverdeling.

De omvang van het totale onderwijspersoneel in het mbo (inclusief volwasseneducatie en exclusief groen onderwijs) lag in oktober 2016 ongeveer 1.800 fte hoger dan een jaar daarvoor (4,9%). Sinds 2013 groeit de werkgelegenheid in het mbo. Alleen de werkgelegenheid onder directeuren bleef in 2016 gelijk.

Docenten in het mbo zijn over het algemeen ouder dan 35 jaar. In 2016 is 61 jaar het meest voorkomende leeftijdsjaar. In 2009 was dat 54 jaar.

Onder 'Zie ook' zijn sectoroverstijgende personeelsgegevens te vinden.

Zie ook

Afzenders