Personeel middelbaar beroepsonderwijs

Er zijn diverse gegevens over het personeel in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) beschikbaar zoals over de personeelssterkte, de leeftijdsverdeling van leraren, vacatures en arbeidsmarktprognoses.

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn sectoroverstijgende personeelsgegevens te vinden. Detailgegevens zijn beschikbaar als open data via de website van DUO (bijvoorbeeld per bestuur of instelling): https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/.

Afzenders