Personeel middelbaar beroepsonderwijs

Er zijn diverse gegevens over het personeel in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) beschikbaar zoals over de personeelssterkte, de leeftijdsverdeling van leraren, vacatures en arbeidsmarktprognoses.

Personeelssterkte mbo neemt toe met 0,5 duizend fte

Tussen oktober 2017 en oktober 2018 is de totale personeelsomvang in het middelbaar beroepsonderwijs (per saldo) met 0,5 duizend fte toegenomen.

Meer weten?

Onder 'Zie ook' zijn sectoroverstijgende personeelsgegevens te vinden. Detailgegevens zijn beschikbaar als open data via de website van DUO (bijvoorbeeld per bestuur of instelling): https://duo.nl/open_onderwijsdata/databestanden/.

Afzenders