Instellingen middelbaar beroepsonderwijs

Er zijn verschillende kengetallen voor de ROC's (regionale opleidingscentra), zoals hoeveel er zijn en van welke omvang en diverse instellingskenmerken zoals de financiële positie. Daarnaast is er informatie over de kwaliteit van opleidingen in het mbo, beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs.

In 2015 zijn alle Kenniscentra opgegaan in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

In 2015 zijn alle Kenniscentra opgegaan in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

Instellingen in het mbo zijn de afgelopen jaren in toenemende mate als zeer zwak beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. Tussen 2011 en 2013 is het aantal zeer zwakke opleidingen gestegen, daarna daalde het vanaf 2014. In 2016 zette deze daling door. Inmiddels is het aantal zeer zwakke scholen weer lager dan in 2011.

Afzenders