Prestaties van scholen

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt of opleidingen voldoen aan de basiskwaliteit. Het oordeel van de Inspectie wordt uitgedrukt in voldoende, zwak, zeer zwak en vanaf 1 augustus 2018  in goed, voldoende, onvoldoende en zeer zwak. Bij aanwijzingen van onvoldoende kwaliteit wordt de mate van toezicht aangepast.

Zeer zwakke mbo-opleidingen Aantal bekostigde mbo-opleidingen met zeer zwak als oordeel Inspectie
Zeer zwak
201417
201517
20169
20178
20186

Een zeer klein deel van de opleidingen in het mbo wordt als zeer zwak beoordeeld door de Inspectie. Het aantal zeer zwakke opleidingen op 1 oktober 2018 is 6. Bij deze opleidingen is zowel het studiesucces als het didactisch handelen, de beroepspraktijkvorming of de veiligheid onvoldoende.

De gegevens in de grafiek bestrijken de periode 2014-2018. Een langere tijdreeks is te vinden in de brontabel onder 'Download deze grafiek'. 
Door wisseling in de manier van toezichthouden zijn de gegevens in meerjarig perspectief zijn niet meer zomaar te vergelijken.

Bron: Inspectie van het Onderwijs Brontabel als csv (81 bytes)

Zie ook

  • Inspectie van het Onderwijs Naast het toezicht op individuele besturen,  scholen en instellingen, doet de Inspectie van het Onderwijs ook schooloverstijgende onderzoeken en kijkt ze naar het onderwijsstelsel als geheel. De Inspectie rapporteert gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs en ze kaart onderwerpen aan die maatschappelijke en politieke aandacht verdienen.

Afzenders