Financiën van instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs

Deze pagina toont, op basis van de gegevens uit jaarrekeningen, de financiële kengetallen van instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs. Verder wordt de samenstelling en ontwikkeling van de baten en lasten weergegeven.

Hieronder staan de financiële kengetallen van mbo-instellingen (roc's, vakinstellingen en agrarische opleidingscentra (aoc's)) . Als eerst is de solvabiliteit te zien, onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de liquiditeit en rentabiliteit.

Voor alle balans- en exploitatiegegevens klikt u hier.

Solvabiliteit van mbo-instellingen Aantal instellingen, 2012 - 2016 (inclusief voorzieningen)
lager dan 0,30,3 - 0,60,6 - 0,70,7 - 0,80,8 - 0,9hoger dan 0,9
201243610642
201333215762
2014232131242
2015229131362
2016230121362

De solvabiliteit geeft weer of een bestuur op de langere termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. De Inspectie van het Onderwijs hanteert een signaliseringswaarde van 0,3. Het aantal instellingen met een hogere solvabiliteit is de afgelopen jaren licht gestegen.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (217 bytes)
Liquiditeit van mbo-instellingen Aantal instellingen, 2012 - 2016 (current ratio)
lager dan 11 - 22 - 33 - 44 - 55 - 6hoger dan 6
2012381723110
2013292472120
2014262684010
2015232993100
20161830132200

De liquiditeit geeft aan in welke mate een instelling op korte termijn geld kan vrijmaken om kortlopende schulden te betalen. De liquiditeit ligt voor het merendeel van de scholen boven de door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde signaliseringswaarde van 1. In de afgelopen jaren is het aantal instellingen met een hogere liquiditeit toegenomen.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (220 bytes)
Rentabiliteit van mbo-instellingen Aantal instellingen, 2012 - 2016 (in procenten)
lager dan -4-4 - -2-2 - 00 - 22 - 4hoger dan 4
201284822911
2013316182116
2014235261514
2015114151430
2016671121812

De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven van een instelling elkaar in evenwicht houden. Idealiter zijn de kosten en opbrengsten over meerdere jaren met elkaar in evenwicht en is de rentabiliteit over meerdere jaren gemiddeld nul. in 2016 hadden de meeste instellingen een rentabiliteit tussen de 0 en 4%.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (206 bytes)
Ontwikkeling lasten mbo-instellingen 2012 - 2016 (in miljoenen euro's)
PersoneelAfschrijvingenHuisvestingOverig
20123246316315619
20133267324319622
20143282337329638
20153464307338638
20163688298351652

Tussen 2012 en 2016 zijn de lasten van instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs toegenomen. Ongeveer 75% van de lasten bestaan uit personele lasten. Dit percentage is de afgelopen jaren nagenoeg constant gebleven. Onder 'Gerelateerde grafieken' vindt u de ontwikkeling van de baten.

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (193 bytes)
Ontwikkeling baten mbo-instellingen 2012 - 2016 (in miljoenen euro's)
RijksbijdragenOverige overheidsbijdragenBaten werk in opdracht van derdenOverige baten
20123861177211299
20134107115178285
20144143109159261
20154471100158248
2016459197175252

Ook de totale baten van mbo-instellingen zijn gestegen. De rijksbijdragen (4,6 miljard euro in 2016) vormen ongeveer 90% van de totale baten in 2016 (ruim 5,1 miljard euro).

DUO, jaarrekeningen Brontabel als csv (238 bytes)

Zie ook

Afzenders