Oordeel leerbedrijven over in dienst genomen mbo’ers

Bij leerbedrijven lopen mbo’ers stage of bezetten zij een leerwerkplek. Deze leerbedrijven is gevraagd hoe zij de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt beoordelen van recent gediplomeerde mbo’ers die zij aangenomen hebben. Ruim driekwart van hen geeft aan dat het onderwijs (zeer) goed aansluit bij de arbeidsmarkt wat betreft zowel de vakkennis als beroepsvaardigheden.

Over de omgang met collega’s en leidinggevenden en de bereidheid zich in te zetten voor het bedrijf zijn de leerbedrijven nog meer tevreden. In iets mindere mate geldt dat voor de beroepshouding en het vermogen om zich in het vak te ontwikkelen en bij te leren. Duidelijk het minst tevreden zijn de leerbedrijven over de taal- en rekenvaardigheden van de mbo’ers.

Beoordeling mbo'er door leerbedrijven

Beoordeling mbo'er door leerbedrijven 2016 en 2018
20162018
Vakkennis77%77%
Beroepsvaardigheden76%80%
Beroepshouding81%82%
Taal- en rekenvaardigheden62%65%
Omgang met collega's en leidinggevenden88%88%
Bereidheid in te zetten87%89%
Vermogen tot ontwikkeling81%82%
Bron: SBB in samenwerking met CBS Brontabel als csv (237 bytes)

Afzenders