Uurlonen van mbo'ers uitgestroomd uit het voltijd bol-onderwijs

Het uurloon wordt bepaald van de groep mbo-gediplomeerden die werkzaam is als werknemer.

In de grafiek is het mediane uurloon te zien van de totale groep gediplomeerde bol-voltijd uitstromers die werk hebben als werknemer en naar studierichting. In dezelfde grafiek wordt ook de spreiding van de uurlonen weergegeven. In de 'Gerelateerde grafiek' wordt het uurloon vergeleken van mbo-uitstromers naar niveau.

Uurloon van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar studierichting

Uurloon van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar studierichting In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal10,5612,4114,93
Onderwijs10,5112,1113,96
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis10,2511,3712,80
Journalistiek, gedrag en maatschappij9,8011,1413,02
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening9,7811,3512,97
Wiskunde, natuurwetenschappen12,7714,4316,12
Informatica10,6712,0313,77
Techniek, industrie en bouwkunde10,9312,8815,24
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging9,8511,0512,31
Gezondheidszorg en welzijn13,6215,0516,74
Dienstverlening9,5811,3013,07
Onbekend of niet gespecifieerd8,0510,3612,11

Het mediane uurloon van de bol-voltijd gediplomeerden uit schooljaar 2015/2016 die ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2017) werknemer waren, lag op €12,41. Een kwart van hen verdiende na 1 jaar minder dan €10,56 (1e kwartiel) en een kwart verdiende na 1 jaar meer dan €14,93 (3e kwartiel). Werknemers uit de richting 'Gezondheidszorg en welzijn' (€15,05) hadden het hoogste mediane uurloon. Het laagste uurloon hadden werknemers uit de richting  'Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging' (€11,05).

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Uurloon van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar niveau In euro
uurloon, 1e kwartieluurloon, mediaanuurloon, 3e kwartiel
Totaal10,5612,4114,93
Entreeopleiding7,6310,2711,91
Basisberoepsopleiding8,4710,6912,81
Vakopleiding10,6712,7415,52
Middenkader- of specialistenopleiding11,0112,8415,02

Het mediane uurloon van bol-voltijd gediplomeerden uit schooljaar 2015/2016 die ruim 1 jaar na afstuderen (oktober 2017) werknemer waren lag op €12,41. Werknemers uit de middenkader-/specialistenopleiding hadden met €12,84 het hoogste mediane uurloon. Uitstromers uit de entreeopleiding verdienden met een mediaan uurloon van €10,27 het minst. Bij de uitstromers uit de vakopleiding is de spreiding tussen lage en hoge uurlonen (1e en 3e kwartiel) het grootst.

CBS Brontabel als csv (1 kB)

Afzenders