Arbeidsmarktpositie van mbo'ers uitgestroomd uit het bbl- en voltijd bol-onderwijs

Ruim 123.000 mbo'ers (bol-voltijd en bbl) verlieten na schooljaar 2016/2017 het onderwijs. Van deze uitstromers volgden 82.000 deelnemers een bol-voltijdopleiding, 41.000 kwamen vanuit een bbl-opleiding. De arbeidsmarktpositie van studenten die uitstromen uit het mbo wordt jaarlijks in kaart gebracht.

De eerste figuur laat de ontwikkeling zien in het aandeel bol-voltijders dat direct na het verlaten van de opleiding (in oktober) een betaalde baan heeft, waarbij onderscheid gemaakt wordt in uitstromers met diploma en zonder diploma.

In de gerelateerde figuur worden de cijfers gegeven voor de uitstromers met een bbl-opleiding. In de twee gerelateerde figuren daaronder worden tijdreeksen gegeven voor het aandeel uitstromers met een uitkering (bol-voltijd en bbl). In de volgende figuren wordt de arbeidsmarktpositie gegeven van de gediplomeerde uitstroom uit bol-voltijd per studierichting en niveau. Cijfers over aansluiting op de arbeidsmarkt van ongediplomeerden en van bbl-studenten zijn te vinden op StatLine (zie link onder 'Zie ook').

Aandeel met werk van bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma

Aandeel met werk van bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
200877,486,967,0
200972,083,058,6
201070,882,257,4
201170,681,957,3
201268,979,854,1
201367,178,051,0
201467,477,551,7
201571,379,756,2
201674,582,659,5
201778,285,564,2

In 2017 had 78,2% van de uitgestroomde mbo'ers uit de bol-voltijdopleiding in oktober direct na uitstroom werk, dat is 3,7%-punt meer dan in 2016. In 2008 had 77,4% van de uitgestroomde mbo'ers werk. Gediplomeerde bol'ers hadden vaker werk dan ongediplomeerde. Van de bol'ers met een diploma had 85,5% direct na uitstroom werk, onder uitstromers zonder diploma was dit 64,2%.

CBS Brontabel als csv (282 bytes)
Aandeel met werk van bbl mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met werk, totaal% met werk, met diploma% met werk, zonder diploma
200892,496,488,0
200988,494,580,9
201089,494,781,8
201189,594,482,8
201288,393,680,2
201387,793,078,2
201489,393,880,0
201589,994,080,1
201690,594,681,8
201791,795,184,6

In 2017 had 91,7% van de uitgestroomde mbo'ers uit de bbl-opleiding in oktober direct na uitstroom werk, dat is 1,2%-punt meer dan in 2016. In 2008 had 92,4% van de uitgestroomde mbo'ers werk. Gediplomeerde bbl'ers hadden vaker werk dan ongediplomeerde. Van de bbl'ers met een diploma had 95,1% direct na uitstroom werk, onder uitstromers zonder diploma was dit 84,6%.

CBS Brontabel als csv (282 bytes)
Aandeel met uitkering van bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20087,64,211,3
20099,96,014,6
201010,66,315,5
201111,06,716,0
201210,57,015,1
201312,28,517,6
201411,78,217,2
201510,27,115,8
20168,85,614,7
20177,74,413,9

In 2017 had 7,7% van de mbo'ers (bol voltijd) direct na uitstroom een uitkering, 1,1%-punt minder dan in 2016. Negen jaar eerder, in 2008, had 7,6% van de uitstromers uit een bol-voltijdopleiding een uitkering. Uitstromers zonder diploma hadden in 2017 vaker een uitkering (13,9%) dan uitstromers die wel een diploma hebben gehaald (4,4%). Voor beide groepen geldt dat het percentage met een uitkering tussen 2008 en 2013 is toegenomen en vanaf 2014 is afgenomen.

CBS Brontabel als csv (283 bytes)
Aandeel met uitkering van bbl mbo'ers direct na uitstroom, naar wel/geen diploma In procenten
% met uitkering, totaal% met uitkering, met diploma% met uitkering, zonder diploma
20088,25,711,1
200913,59,218,8
201012,68,718,3
201113,510,018,4
201215,211,920,5
201316,812,424,4
201415,211,622,9
201512,28,919,8
201611,17,917,7
20179,26,414,9

In 2017 had 9,2% van de mbo'ers (bbl) direct na uitstroom een uitkering, 1,9%-punt minder dan in 2016. Negen jaar eerder, in 2008, had 8,2% van de uitstromers uit een bbl-opleiding een uitkering. Uitstromers zonder diploma hadden in 2017 vaker een uitkering (14,9%) dan uitstromers die wel een diploma hebben gehaald (6,4%). Voor beide groepen geldt dat het percentage met een uitkering tussen 2008 en 2013 is toegenomen en vanaf 2014 is afgenomen.

CBS Brontabel als csv (289 bytes)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2017, naar studierichting

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2017, naar studierichting In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal842312
Onderwijs862211
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis801216
Journalistiek, gedrag en maatschappij81..16
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening792415
Wiskunde, natuurwetenschappen87..10
Informatica782416
Techniek, industrie en bouwkunde842212
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging812215
Gezondheidszorg en welzijn89227
Dienstverlening842212
Onbekend of niet gespecifieerd41.2327

Van de in 2017 uitgestroomde gediplomeerde voltijd bol'ers had 84% in oktober 2017  werk en geen uitkering. Daarnaast had een klein deel van de gediplomeerden (2%) zowel werk als een uitkering. Mbo'ers die de richting 'Gezondheidszorg en welzijn' hebben gevolgd, hadden het vaakst werk. Van de gediplomeerden uit deze richting had 91% direct na uitstroom werk. Uitstromers uit de richting 'Informatica' hadden het minst vaak werk. Ten opzichte van schooljaar 2015/2016 hadden uitstromers uit alle richtingen direct na uitstroom vaker werk. Uitstromers uit de richting 'Informatica' hadden in 2017 4%-punt vaker alleen werk, vergeleken met het jaar daarvoor.

CBS Brontabel als csv (3 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2017, naar niveau In procenten
% alleen werk% werk en uitkering% alleen uitkering% geen werk en geen uitkering
Totaal842312
Entreeopleiding4861729
Basisberoepsopleiding743517
Vakopleiding852311
Middenkader- of specialistenopleiding871110

De arbeidsmarktpositie van gediplomeerde mbo'ers (bol-voltijd) verschilt per niveau. Tussen de middenkader/specialistenopleiding en de vakopleiding is het verschil klein: 85% van de gediplomeerde bol'ers die een vakopleiding en 87% die een middenkader-/specialistenopleiding hebben gevolgd had werk en geen uitkering direct na uitstroom. Uitstromers uit de entreeopleiding hadden veel minder vaak werk dan uitstromers uit de andere niveaus. Uitstromers uit deze groep hadden relatief vaak een uitkering of geen werk en geen uitkering. Ten opzichte van schooljaar 2015/2016 hadden uitstromers van alle niveaus direct na uitstroom vaker alleen werk. Voor uitstromers uit de entreeopleiding is de toename met 8%-punt het grootst.

CBS Brontabel als csv (1 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2018, naar studierichting (voorlopige cijfers)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2018, naar studierichting (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal831213
Onderwijs89.29
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis751222
Journalistiek, gedrag en maatschappij82..16
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening791317
Wiskunde, natuurwetenschappen87.310
Informatica781417
Techniek, industrie en bouwkunde851212
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging791219
Gezondheidszorg en welzijn90127
Dienstverlening831213
Onbekend of niet gespecifieerd....

Van de gediplomeerde bol-voltijders die het mbo in 2018 verlieten was 83% werknemer (zonder uitkering) in oktober 2018. Studenten uit de richting 'Gezondheidzorg en welzijn' (90%) waren het vaakst alleen werknemer. Van de gediplomeerde voltijd bol-ers had 13% direct na uitstroom in 2018 geen baan als werknemer en geen uitkering. Van alle studierichtingen, hadden studenten uit de richting 'Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis' het vaakst geen baan en geen uitkering (22%).
Deze gegevens over 2018 betreffen voorlopige cijfers. Werknemers in het buitenland, zelfstandigen en bepaalde uitkeringen konden nog niet worden meegenomen. Om die reden zijn deze cijfers niet vergelijkbaar met de definitieve cijfers over 2017.

CBS Brontabel als csv (2 kB)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom in oktober 2018, naar niveau (voorlopige cijfers) In procenten
% alleen werknemer% werknemer en uitkering% alleen uitkering% geen werknemer en geen uitkering
Totaal831213
Entreeopleiding5341527
Basisberoepsopleiding742419
Vakopleiding851211
Middenkader- of specialistenopleiding861112

Van de gediplomeerde bol-voltijders die het mbo in 2018 verlieten was 83% werknemer (zonder uitkering) in oktober 2018. Studenten uit de middenkader-/specialistenopleiding (86%) en vakopleiding (85%) waren het vaakst werknemer (zonder uitkering). Van de gediplomeerde voltijd bol-ers had 13% direct na uitstroom in 2018 geen baan als werknemer en geen uitkering. Studenten uit de entreeopleiding hadden met 27% veel vaker dan deelnemers van andere niveaus een uitkering of geen baan en geen uitkering.
Deze gegevens over 2018 betreffen voorlopige cijfers. Werknemers in het buitenland, zelfstandigen en bepaalde uitkeringen konden nog niet worden meegenomen. Om die reden zijn deze cijfers niet vergelijkbaar met de definitieve cijfers over 2017.

CBS Brontabel als csv (1 kB)

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2016) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar studierichting

Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2016) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar studierichting In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Totaal838868
Onderwijs859035
Vormgeving, kunst, talen en geschiedenis798646
Journalistiek, gedrag en maatschappij7988..
Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening7883710
Wiskunde, natuurwetenschappen839465
Informatica768579
Techniek, industrie en bouwkunde859256
Landbouw, diergeneeskunde en -verzorging808868
Gezondheidszorg en welzijn889167
Dienstverlening838957
Onbekend of niet gespecifieerd42522634

Van de gediplomeerde mbo'ers die het mbo in 2016 verlieten had 1 jaar na uitstroom 88% werk en 8% een uitkering. Gediplomeerden uit de studierichting 'Wiskunde, natuurwetenschappen' hadden 1 jaar na uitstroom het vaakst werk (94%). Gediplomeerden uit de richting 'Recht, administratie, handel en zakelijke dienstverlening' hadden het minst vaak werk (83%).
Het percentage van in 2016 gediplomeerde mbo'ers met een uitkering lag 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017) 2%-punt hoger dan direct na uitstroom (in oktober 2016). Voor alle studierichtingen behalve 'Wiskunde, natuurwetenschappen' geldt dat meer uitstromers een uitkering hadden 1 jaar na uitstroom vergeleken met direct na uitstroom.

CBS Brontabel als csv (603 bytes)
Arbeidsmarktpositie van gediplomeerde bol-voltijd mbo'ers direct na uitstroom (in oktober 2016) en 1 jaar na uitstroom (in oktober 2017), naar niveau In procenten
% werk, direct na uitstroom% werk, 1 jaar na uitstroom% uitkering, direct na uitstroom% uitkering, 1 jaar na uitstroom
Totaal838868
Entreeopleiding45572632
Basisberoepsopleiding73801015
Vakopleiding859067
Middenkader- of specialistenopleiding879135

Een jaar nadat ze in 2016 met een diploma uitstroomden uit het mbo (in oktober 2017) hadden meer schoolverlaters werk dan direct na uitstroom (oktober 2016); het verschil bedraagt 5%-punt. Voor alle niveaus geldt dat meer uitstromers werk hadden en meer uitstromers een uitkering hadden 1 jaar na uitstroom vergeleken met direct na uitstroom. Het verschil is het grootst voor gediplomeerden uit de entreeopleiding (12%-punt meer werkenden). Bij uitstromers uit de entreeopleiding is het aandeel met een uitkering van 26% direct na uitstroom opgelopen tot 32% 1 jaar na uitstroom.

CBS Brontabel als csv (1 kB)

Afzenders