Arbeidsmarktpositie (ROA)

Het onderzoek Schoolverlaters tussen Onderwijs en Arbeidsmarkt (BVE-Monitor) vult de registergegevens van het CBS aan met enquête-gegevens van het ROA over intredewerkloosheid en aansluiting op eigen niveau of verwante richting. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Bol bestaat uit een combinatie van school en stage. In het bbl wordt leren met werken gecombineerd door in dienst te treden bij een erkend leerbedrijf. De volgende figuren tonen uitkomsten van het onderzoek door CBS/ROA. Naast werkloosheid anderhalf jaar na het beëindigen van hun opleiding zijn onder 'Gerelateerde grafieken' meer figuren over de arbeidsmarktpositie van bol- en bbl-gediplomeerden te vinden. Een langere tijdreeks dan gepresenteerd in de grafieken, vindt u in de brontabel  onder 'download deze grafiek'.

Werkloosheid gediplomeerde mbo-schoolverlaters, 2014-2018

Werkloosheid gediplomeerde mbo-schoolverlaters, 2014-2018 In procenten
bolbbl
201412,86,2
2015114
20166,92
20175,21,7
20184,41,2

Het percentage gediplomeerde mbo'ers dat anderhalf jaar na het beëindigen van hun opleiding aangeeft werkloos te zijn, neemt vanaf 2015 af; voor zowel het bol als het bbl. De jaren daarvoor lieten juist een stijgende lijn te zien.

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (170 bytes)
Intredewerkloosheid bol-traject, 2014-2018 In maanden
bol niveau 1bol niveau 2bol niveau 3bol niveau 4
20141,42,11,41,2
20152,61,91,51,1
20162,81,71,31,1
20172,41,40,90,8
20182,210,60,7

De gemiddelde duur voor het vinden van een baan na schoolverlaten wordt de intredewerkloosheid genoemd.

De intredewerkloosheid voor bol-schoolverlaters ligt in 2018 tussen 0,6 (niveau 3) en 2 maanden (niveau 1) maar is in 2018 voor ieder niveau lager dan in 2017. Bij bol is de intredewerkloosheid hoger dan bij bbl (zie ook volgende gerelateerde grafiek). 

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (272 bytes)
Intredewerkloosheid bbl-traject, 2014-2018 In maanden
bbl niveau 1bbl niveau 2bbl niveau 3bbl niveau 4
2014110,50,4
201510,80,40,4
20161,70,60,20,3
20170,90,40,20,1
20181,60,40,10,2

De gemiddelde duur voor het vinden van een baan na schoolverlaten wordt de intredewerkloosheid genoemd.

De intredewerkloosheid voor bbl-schoolverlaters ligt in 2018 tussen enkele dagen (niveau 3 en niveau 4) en bijna 2 maanden (niveau 1). Met uitzondering van niveau 1 is de intredewerkloosheid in 2018 lager dan in 2017. Bij bbl is de intredewerkloosheid lager dan bij bol (zie ook vorige gerelateerde grafiek).

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (266 bytes)
Arbeidsmarktpositie schoolverlaters bol per niveau, 2018 1,5 jaar na schoolverlaten
bol 1bol 2bol 3bol 4
Werkloosheid19,56,44,02,6
Flexibele aanstelling60423736
Verder leren76634255
Eigen of verwante richting37516566
Zelfde opleiding opnieuw kiezen67717579

Bol-gediplomeerden van niveau 1 vinden minder snel een baan dan de andere bol-gediplomeerden en hebben de hoogste werkloosheid (19,5% in 2018). Niveau 4 schoolverlaters hebben met 2,6% de laagste werkloosheid in 2018.

Schoolverlaters op niveau 1 hebben het vaakst een flexibel dienstverband, schoolverlaters op niveau 4 het minst vaak. Gediplomeerden op niveau 1 kiezen vaker om door te studeren dan de gediplomeerden van de andere niveaus.

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (203 bytes)
Arbeidsmarktpositie schoolverlaters bbl per niveau 1,5 jaar na schoolverlaten
bbl 1bbl 2bbl 3bbl 4
Werkloosheid11,51,10,80,6
Flexibele aanstelling30241214
Verder leren37372522
Eigen of verwante richting40647783
Zelfde opleiding opnieuw kiezen69818685

Deze figuur toont de arbeidsmarktpositie van bbl-gediplomeerden in 2018 op de verschillende niveaus.

Evenals bij bol-schoolverlaters kent bbl op niveau 1 de hoogste werkloosheid (11,5%). Gediplomeerden op niveau 3 en niveau 4  komen het snelst aan een baan en kennen een werkloosheid van nog geen 1%. Bbl-gediplomeerden op niveau 1 en niveau 2 gaan vaker een flexibel dienstverband aan en kiezen het meest voor het vervolgen van de opleiding.

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (203 bytes)
Percentage werkzame bol-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting, 2014-2018
Minimaal eigen niveau %Eigen of verwante richting %
201465,661,2
201570,464,9
201672,760,2
20177563
20187662

Het aandeel bol-gediplomeerden met een functie op minimaal eigen niveau of eigen/ verwante richting  is hoog. Het percentage is na jaren van daling sinds 2015 weer aan het stijgen. Het aandeel met een baan in eigen/verwante richting is lager dan bij bbl (zie volgende gerelateerde grafiek). 

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (175 bytes)
Percentage werkzame bbl-schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting, 2014-2018
Minimaal eigen niveau %Eigen of verwante richting %
201472,175,9
201572,679,3
201677,273,9
20177974
20188073

Het aandeel bbl-gediplomeerden met een functie op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting is hoog. Het aandeel eigen/verwante richting is hoger dan bij bol (zie vorige gerelateerde grafiek).

Bron: CBS/ROA Schoolverlatersonderzoek Brontabel als csv (175 bytes)

Afzenders