Aansluiting middelbaar beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Het mbo leidt op tot een beroep. Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. De positie van mbo-schoolverlaters op de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd via de registergegevens (loonadministratie) en enquêtes van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Aandeel werkende mbo-schoolverlaters stabiliseert

Mbo-schoolverlaters hadden in 2014 vrijwel even vaak werk als in 2013. Sinds 2008 is het aandeel werkende mbo'ers gedaald. In 2014 vond 63,5% van de mbo-bol schoolverlaters direct na het verlaten van school werk, in 2008 was dit nog 73,7%.

Hoger niveau geeft meer kans op baan

In 2015 is de intredewerkloosheid voor mbo bbl-schoolverlaters afgenomen of gelijk gebleven in vergelijking met 2014. Voor bol-schoolverlaters is de intredewerkloosheid toegenomen. Hierbij hebben schoolverlaters op mbo-niveau 1 de minst gunstige positie: voor hen duurt het gemiddeld het langst voordat ze werk hebben gevonden. Het percentage werkzame schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting is over het algemeen hoog. In 2015 is dit percentage voor zowel bbl- als voor bol-schoolverlaters toegenomen.

Afzenders