Aansluiting middelbaar beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Het mbo leidt op tot een beroep. Een groot deel van de studenten stroomt na zijn opleiding uit naar de arbeidsmarkt. De positie van mbo-schoolverlaters op de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd via de registergegevens (loonadministratie) en enquêtes van het CBS en Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Mbo-uitstromers hebben weer vaker werk

Mbo-uitstromers hadden in 2018 vaker werk dan in 2017. In 2018 had 79,7% van de mbo-bol schoolverlaters direct na uitstromen werk. Gediplomeerde mbo-bol'ers hebben vaker werk (86,9% in 2018) dan ongediplomeerde bol'ers (67,0% in 2018). Mbo-uitstromers uit de studierichting 'Gezondheidszorg en welzijn' die aan het werk gaan als werknemer hebben gemiddeld het hoogste uurloon.
Van de uitgestroomde mbo'ers uit de bbl-opleiding had 92,0% direct na uitstromen werk. Van de bbl'ers met een diploma had 95,4% direct na uitstroom werk, onder uitstromers zonder diploma was dit 85,5%.

Hoger niveau geeft meer kans op baan

In 2018 is de intredewerkloosheid voor mbo-schoolverlaters in het algemeen verder afgenomen in vergelijking met 2017. Hierbij hebben schoolverlaters op mbo-niveau 1 de minst gunstige positie: voor hen duurt het gemiddeld het langst voordat ze werk hebben gevonden. Het percentage werkzame schoolverlaters met een baan op minimaal eigen niveau of eigen/verwante richting is over het algemeen hoog. In 2019 is dit percentage voor zowel bbl- als voor bol-schoolverlaters licht toegenomen of gelijk gebleven.

Afzenders