Middelbaar beroepsonderwijs

Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) leidt studenten op voor een beroep. Na een mbo-opleiding kunnen studenten ook doorstromen naar een vervolgopleiding in het mbo of naar het hoger beroepsonderwijs (hbo).

Beroepsonderwijs

Een mbo-student kan kiezen voor de beroepsopleidende leerweg (bol) of voor een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Bij bbl ligt de nadruk op de praktijk: minimaal 60% van de totale studieduur vindt plaats in de praktijk.

Binnen het mbo worden  4 kwalificatieniveaus onderscheiden:

  •  assistentopleiding  (niveau 1)
  •  basisberoepsopleiding (niveau 2)
  •  vakopleiding (niveau 3)
  •  middenkader- en specialistenopleiding (niveau 4).

Voor elk niveau kan een opleiding worden gevolg in één van de volgende 4 sectoren:

  • Dienstverlening en gezondheidsonderwijs,
  • Techniek,
  • Economie 
  • Landbouw en natuurlijke omgeving (ook wel groen onderwijs genoemd). 

Hier vindt u gegevens over deelnemers, leraren, mbo-instellingen, uitgaven aan het mbo en de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt.

Voor uitgebreide regionale onderwijscijfers kunt u terecht op www.onderwijsinderegioincijfers.nl. Hier kunt u regio’s en gemeenten vergelijken wat betreft studenten, onderwijs, arbeidsmarkt, demografie en sociaaleconomische kenmerken. 

De afbeelding toont de opleidingsstructuur van het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie (bve). Het bve bestaat uit het mbo en volwasseneneducatie met of zonder Nederlands als tweede taal (NT2). Een mbo-student kan kiezen uit de beroepsopleidende leerweg (bol) en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). De bol kan zowel in voltijd (vt) als in deeltijd (dt) worden gevolgd. Er zijn vier startkwalificatieniveaus te onderscheiden, namelijk assistentopleiding (niveau 1), basisberoepsopleiding (niveau 2), vakopleiding (niveau 3) en middenkader/specialistenopleiding (niveau 4). Onder volwasseneneducatie valt voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en basiseducatie. Basiseducatie omvat educatieve zelfredzaamheid (ER), sociale zelfredzaamheid (SR), professionele zelfredzaamheid ongekwalificeerd (PRO) en professionele zelfredzaamheid gekwalificeerd (PRG).

Opleidingsstructuur bve

Volwasseneducatie

Educatie, het onderwijs voor volwassenen, bestaat uit voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en basiseducatie. Basiseducatie bevat breed maatschappelijk functioneren, sociale redzaamheid en Nederlands als tweede taal (NT2). Basiseducatie is een eerste stap op weg naar verdere scholing en ontwikkeling.

Afzenders