Uitgaven

Onderwijs kan worden gezien als investeren in de toekomst. Hieronder vindt u gegevens over de uitgaven (publiek en privaat apart) aan onderwijs in Nederland, omliggende landen, de twee grootste economieën van de OESO (VS en Japan) en de OESO als geheel. 

De uitgaven per deelnemer zijn in de Noord-Europese landen in bijna alle onderwijssectoren hoger dan die in de Zuid-Europese landen. Deze uitgaven zijn door de individuele landen volgens dezelfde definities, classificaties en met overeenkomende dekking gerapporteerd aan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Onder 'Zie ook' een overzicht van het verschil waarop de OESO en het ministerie van OCW de uitgaven aan onderwijs samenstellen.

Afzenders