Toedeling Nederlandse onderwijsprogramma's (ISCED)

Om vergelijking van kenmerken van onderwijsstelsels tussen landen mogelijk te maken is een internationale classificatie van onderwijsprogramma's (ISCED) afgesproken.

De ISCED systematiek deelt onderwijsprogramma's toe aan niveaus aan de hand van kenmerken zoals vooropleiding, duur, type vervolgonderwijs etcetera. Het vaak gehanteerde begrip startkwalificatie vertaalt zich in internationale vergelijkingen naar een voltooide opleiding op hoger secundair niveau (ISCED 3).

ISCED 2011

Vanaf 2014 zijn landen voor het eerst conform de nieuwe ISCED indeling data gaan aanleveren, wat nu voor het eerst gepubliceerd wordt. De International Standard Classification of Education 2011 (ISCED 2011) is de vernieuwde  internationale  onderwijsclassificatie. Deze classificatie maakt het mogelijk om onderwijsprogramma’s internationaal nog beter met elkaar te vergelijken. Het voornaamste verschil met de oude ISCED classificatie is dat er nu een onderscheid wordt gemaakt tussen bachelors en masters.

Internationale classificatie van onderwijsprogramma's
 ISCED 0 Pre-primair onderwijs Voorschoolse educatie; Groep 1 en 2 van het (speciaal) basisonderwijs.
 ISCED 1 Primair onderwijs Groep 3 tot 8 van de basisschool en het speciaal onderwijs; leerlingen van 6 jaar en ouder
 ISCED 2 Lager secundair onderwijs

Beroepsgericht: WEB-assistentenopleiding (mbo niveau 1), Praktijkonderwijs

Algemeen: vmbo klas 1-4. havo/vwo klas 1-3, vavo (vmbo-niveau), svo

 ISCED 3 Hoger secundair onderwijs

Beroepsgericht: WEB-basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
WEB vakopleiding (mbo niveau 3);
WEB middenkaderopleiding (mbo niveau 4);

Algemeen: Klas 4-6 havo/vwo, vavo (havo/vwo-niveau).

 ISCED 4 Post-secundair niet-tertiair onderwijs
 ISCED 5 Kort tertiair onderwijs Associate degree opleidingen (2-3 jarig hbo)
 ISCED 6 Tertiair onderwijs (Bachelor) wo-bachelor, hbo-bachelor, post-hbo opleiding
 ISCED 7 Tertiair onderwijs (Master) wo-master, hbo-master
 ISCED 8 Doctoraat Aio, oio, gepromoveerden, wo-doctor

Afzenders