Stelselkenmerken

Landen verschillen in de wijze waarop zij het onderwijsstelsel inrichten. Als stelsels met elkaar vergeleken worden, is het goed om de verschillen in inrichting daarbij te betrekken. Hier worden stelsels op een aantal kenmerken met elkaar vergeleken.

Afzenders