Maatschappelijke betrokkenheid

Een maat voor de betrokkenheid bij de maatschappij is de deelname van volwassenen aan vrijwilligerswerk.  In hoeverre volwassenen vertrouwen in anderen hebben, is een goede maat voor sociale cohesie en dus voor een goede samenleving. Of een democratie werkt, is afhankelijk van het geloof dat burgers hebben in de overheid.

Percentage volwassenen dat op z'n minst 1x per maand vrijwilligerswerk doet

Percentage volwassenen dat op z'n minst 1x per maand vrijwilligerswerk doet In de leeftijdscategorie 25-64 jaar, naar taalvaardigheidsniveau
niveau 0/1 (laag)niveau 2niveau 3niveau 4/5 (hoog)
BEL (Vl)11%18%23%28%
DEN17%24%29%28%
DUI14%22%27%30%
ENG10%15%20%26%
FIN17%19%23%25%
JAP12%12%12%11%
NED21%27%31%31%
VS18%26%33%39%
ZWE11%17%21%27%
PIAAC-gem12%17%21%23%

Het figuur laat zien dat volwassenen met een hoog taalvaardigheidsniveau vaker vrijwilligerswerk doen dan volwassenen met een laag taalvaardigheidsniveau. Vaak zijn volwassenen die een hoge taalvaardigheid hebben ook hoger opgeleid. In Nederland wordt er relatief veel vrijwilligerswerk gedaan, in vergelijking tot andere landen. Op het hoogste taalvaardigheidsniveau doet 31% van de Nederlanders maandelijks vrijwilligerswerk en het PIAAC-gemiddelde is 23%. Verder wordt in Nederland ook veel vrijwilligerswerk gedaan door volwassenen met een laag taalvaardigheidsniveau (In Nederland 21%, gemiddeld 12%).

Bron: EAG 2014, A8.2a (L) / PIAAC Brontabel als csv (276 bytes)
Percentage volwassenen dat gelooft invloed te hebben op de overheid In de leeftijdscategorie 25-64 jaar, naar taalvaardigheidsniveau
niveau 0/1 (laag)niveau 2niveau 3niveau 4/5 (hoog)
BEL (Vl)26%28%36%46%
DEN35%47%57%61%
DUI15%20%30%35%
FIN36%41%49%61%
JAP16%18%27%38%
NED25%32%43%58%
ENG21%27%37%48%
VS34%39%51%62%
ZWE30%36%51%60%
PIAAC-gem22%28%38%48%

Volwassenen met een hoog taalvaardigheidsniveau geloven vaker invloed te hebben op de overheid dan volwassenen met een laag taalvaardigheidsniveau. Vaak zijn volwassenen die een hoge taalvaardigheid hebben ook hoger opgeleid. In Nederland liggen de percentages voor elke taalvaardigheid hoger dan de internationaal gemiddelde percentages.

Bron: EAG 2014, A8.4a (L) / PIAAC Brontabel als csv (276 bytes)
Percentage volwassenen dat vertrouwen heeft in anderen In de leeftijdscategorie 25-64 jaar, naar taalvaardigheidsniveau
niveau 0/1 (laag)niveau 2niveau 3niveau 4/5 (hoog)
BEL (Vl)13%15%21%26%
DEN30%43%57%63%
DUI9%9%18%27%
FIN21%28%35%42%
FRA7%10%13%16%
JAP16%14%18%21%
NED16%25%36%45%
ENG12%13%21%32%
VS15%19%26%37%
ZWE21%29%40%49%
PIAAC-gem14%17%24%31%

Internationaal gezien hebben in Nederland relatief veel volwassenen vertrouwen in anderen, zeker bij de hogere taalvaardigheidsniveaus. Vaak zijn volwassenen die een hoge taalvaardigheid hebben ook hoger opgeleid.

Bron: EAG 2014, A8.3a (L) / PIAAC Brontabel als csv (294 bytes)

Afzenders