Gezondheid van volwassenen

Ondanks de snelle toename van de levensverwachting in de OESO-landen, blijft gezondheid een belangrijk beleidsvraagstuk.
Volwassenen met een hoger opleidingsniveau of vaardigheidsniveau rapporteren vaker een goede gezondheid en gezondere leefstijl.

Percentage volwassenen dat een goede gezondheid rapporteert

Percentage volwassenen dat een goede gezondheid rapporteert In de leeftijdscategorie 25-64 jaar, naar taalvaardigheidsniveau, 2012
niveau 0/1 (laag)niveau 2niveau 3niveau 4/5 (hoog)
BEL (Vl)76%82%88%91%
DEN64%79%88%92%
DUI74%86%92%97%
ENG71%82%88%92%
FIN62%73%84%90%
JAP58%66%74%77%
NED61%79%84%89%
VS67%81%90%95%
ZWE68%80%87%93%
PIAAC-gem67%78%85%90%

De figuur laat zien dat volwassenen met een hoog taalvaardigheidsniveau vaker een goede gezondheid rapporteren dan volwassenen met een laag taalvaardigheidsniveau. Vaak zijn volwassenen die een hoge taalvaardigheid hebben ook hoger opgeleid.

Nederland wijkt weinig af van het internationale gemiddelde. Op het hoogste taalvaardigheidsniveau rapporteert 89% van de Nederlanders een goede gezondheid en het PIAAC-gemiddelde is 90%.  

Bron: EAG 2016, A8.1 / PIAAC Brontabel als csv (276 bytes)
Percentage volwassenen dat een beperking als gevolg van een gezondheidsprobleem rapporteert In de leeftijdscategorie 25-64 jaar, naar opleidingsniveau, 2014
< hoger secundairhoger secundairtertiair
BEL44%24%14%
DEN39%31%27%
FIN39%31%27%
FRA44%25%14%
NED45%34%22%
ZWE24%13%8%
VK34%18%15%
EU-SILC gem44%26%18%

Hoog opgeleiden rapporteren minder vaak beperkingen als gevolg van gezondheidsproblemen dan laag opgeleiden.

Bron: EAG 2016, A8.2a / EU-SILC Brontabel als csv (187 bytes)

Afzenders