Socialisatie: de maatschappelijke opbrengsten van onderwijs

In de publicatie 'Education at a Glance' wordt ook aandacht besteed aan de socialisatiefunctie van het onderwijs. Zo wordt de relatie tussen het opleidingsniveau en de gezondheid, tevredenheid met het eigen leven en de maatschappelijke betrokkenheid getoond.

Afzenders