Internationaal onderzoek leraren (TALIS)

In het internationaal vergelijkend onderzoek 'Teaching and Learning International Survey' (TALIS) is in 33 landen de werk- en leeromgeving van leraren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs onderzocht.

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn in de volgende figuren te vinden, zoals het percentage leraren dat tevreden is met zijn/haar werk. Onder 'Gerelateerde grafieken' zijn nog meer figuren te raadplegen.

Percentage leraren dat tevreden is met zijn/haar werk Onderbouw vo
2013
Finland91%
Japan85%
Nederland91%
Engeland82%
Denemarken93%
Belgie (Vl.)95%
VS89%
Zweden85%
Frankrijk86%
TALIS gemiddelde91%

De tevredenheid onder Nederlandse vo-leraren over hun beroep is groot: ruim 9 van de 10 leraren is tevreden met zijn of haar beroep.

OESO, TALIS Brontabel als csv (151 bytes)
Percentage leraren dat vindt dat het beroep leraar wordt gewaardeerd door de maatschappij Onderbouw vo
2013
Finland59%
Japan28%
Nederland40%
Engeland35%
Denemarken18%
Belgie (Vl.)46%
VS34%
Zweden5%
Frankrijk5%
TALIS gemiddelde31%

Internationaal vindt gemiddeld 30% van de deelnemende leraren dat hun beroep gewaardeerd wordt door de maatschappij. In Nederland ligt dit percentage hoger; ruim 40%. In Finland en Vlaanderen vindt een groter gedeelte van de leraren dat het beroep gewaardeerd wordt door de maatschappij.

OESO, TALIS Brontabel als csv (149 bytes)
Tijdsindeling in de klas tijdens een gemiddelde les Onderbouw vo
AdministratieOrde houdenLesgeven
Finland6%13%81%
Japan7%15%78%
Nederland10%16%74%
Engeland7%11%81%
Denemarken6%10%84%
Belgie (Vl.)9%13%77%
VS6%13%80%
Zweden7%11%81%
Frankrijk8%16%76%
TALIS gemiddelde8%13%79%

Leraren besteden het overgrote deel van de onderwijstijd aan het geven van les, maar ook gedeeltelijk aan administratieve taken en het houden van orde. Nederlandse leraren blijken iets meer lestijd te verliezen aan orde houden in de klas dan gemiddeld in de TALIS-landen, respectievelijk 16% tegenover 13%.

OESO, TALIS Brontabel als csv (252 bytes)
Percentage schoolleiders dat aangeeft dat goed onderwijs gehinderd wordt door een tekort te hebben aan gekwalificeerde en/of goed presterende leraren Onderbouw vo
2013
Finland17%
Japan80%
Nederland71%
Engeland46%
Denemarken15%
Belgie (Vl.)33%
VS34%
Zweden32%
Frankrijk32%
TALIS gemiddelde38%

Bijna driekwart van de Nederlandse schoolleiders (71%) vindt dat een tekort aan gekwalificeerde en/of goed presterende leraren goed onderwijs belemmert. Nederland scoort hier internationaal bovengemiddeld, alleen Japan scoort hoger. In landen als Finland en Denemarken ligt dit percentage een stuk lager; rond de 15 procent.

OESO, TALIS Brontabel als csv (151 bytes)

Afzenders