Salaris leraren in primair en voortgezet onderwijs

Een lerarenopleiding leidt in de meeste gevallen op tot een diploma op tertiair niveau (in Nederland is dit in het primair onderwijs veelal een hbo niveau).

Het figuur toont de verhouding tussen het lerarensalaris en het jaarsalaris van een vergelijkbaar ho-opgeleide (dus gewogen naar opleidingsniveau). Voor sommige landen wordt het statutaire salaris van leraren gebruikt, voor andere landen het werkelijke salaris. Vergeleken met de vergelijkingslanden in de figuur, is het relatieve salaris in het primair onderwijs in Nederland ongeveer gelijk aan dat in Finland en lager dan in de andere landen. Alleen in de VS is het relatieve salaris veel lager dan in Nederland. Sinds 2015 is het relatieve salaris in Nederland gestegen van 0,74 naar 0,78. In het voortgezet onderwijs is het lerarensalaris dichtbij wat vergelijkbaar ho-opgeleiden verdienen. 

Ho-opgeleide (ISCED 5-8) of een vergelijkbaar opleidingsniveau Verhouding tussen het lerarensalaris en het gemiddelde salaris van een ho-opgeleide werknemer in de leeftijd van 25-64 jaar (2016)
PrimairOnderbouw voortgezet onderwijsBovenbouw voortgezet onderwijs
BEL (VL)10,960,97
DEN0,79
FIN0,770,840,94
FRA0,80,880,99
DUI0,830,920,97
NED0,780,920,92
ZWE0,880,830,83
VS0,550,560,58
EU-220,820,860,88

Er zijn verschillen in de verhouding tussen het lerarensalaris en dat van álle hoogopgeleiden tussen mannen en vrouwen en naar leeftijd. De gerelateerde grafieken tonen deze verschillen. Samengevat is het verschil tussen onderwijs en andere sectoren in salaris groter voor mannen dan voor vrouwen en is het verschil groter voor oudere leraren dan voor jongere leraren.

Bron: EAG 2018, tabel D3.2a Brontabel als csv (246 bytes)
Verhouding tussen het lerarensalaris (primair onderwijs) en het gemiddelde salaris van een ho-opgeleide werknemer in de leeftijd van 25-64 jaar, naar geslacht (2016)
manvrouw
BEL (VL)0,830,99
DEN0,720,95
ENG0,710,94
FIN0,810,99
FRA0,690,9
NED0,690,89
ZWE0,770,96
VS0,560,77
OESO0,771,02
EU-220,791,03

In deze grafiek staat het relatieve salaris voor mannen en vrouwen apart. Het is niet gewogen voor opleidingsniveau van de ho-opgeleide werknemers en de leraren.Het verschil in beloning is groter voor mannen dan voor vrouwen. Ten opzichte van het gemiddelde salaris van een ho-opgeleide werknemer verdient een Nederlandse man die lesgeeft in het po 31% minder. Voor vrouwen is dit 11%. Dit patroon zie je ook in andere OESO-landen. Gemiddeld hebben vrouwen in de OESO-landen een even hoog salaris als alle ho-opgeleide werkneemsters (fulltime equivalent). Mannen verdienen minder dan gemiddelde ho-opgeleide werknemers. 

Bron: EAG 2018, tabel D3, 2c (web only) Brontabel als csv (168 bytes)
Verhouding tussen het lerarensalaris (onderbouw voortgezet onderwijs) en het gemiddelde salaris van een ho-opgeleide werknemer in de leeftijd van 25-64 jaar, naar geslacht (2016)
manvrouw
BEL (VL)0,770,98
DEN0,650,96
ENG0,811,07
FIN0,871,1
FRA0,791,05
NED0,881,09
ZWE0,810,99
VS0,580,79
OESO0,811,08
EU-220,841,1

In deze grafiek staat het relatieve salaris voor mannen en vrouwen apart. Het is niet gewogen voor opleidingsniveu van de ho-opgeleide werknemers en de leraren.  Het verschil in beloning is groter voor mannen dan voor vrouwen. Ten opzichte van het gemiddelde salaris van een ho-opgeleide werknemer verdient een Nederlandse man die lesgeeft in de onderbouw vo 12% minder. Vrouwen verdienen als ze lesgeven in de onderbouw vo meer dan wat ho-opgeleide vrouwen gemiddeld verdienen (1,09, ofwel het lerarensalaris is 9% meer dan gemiddeld salaris). Dit patroon zie je ook in andere OESO-landen.

Bron: EAG 2018, tabel D3, 2c (web only) Brontabel als csv (167 bytes)
Verhouding tussen het lerarensalaris (primair onderwijs) en het gemiddelde salaris van een ho-opgeleide werknemer in de leeftijd van 25-64 jaar, naar leeftijd (2016)
25-34 jaar35-44 jaar45-54 jaar55-64 jaar25-64 jaar
BEL (VL)0,930,850,860,870,88
DEN0,960,820,740,80,82
ENG0,910,810,810,790,8
FIN0,920,850,910,910,89
FRA0,820,750,660,640,76
NED0,930,730,640,680,73
ZWE10,850,790,760,86
VS0,720,60,610,660,63
OESO0,930,810,820,790,86
EU-220,950,830,830,780,88

In deze grafiek staat het relatieve salaris naar leeftijd. Het is niet gewogen voor opleidingsniveau van de ho-opgeleide werknemers en de leraren.
Het startsalaris in het primair onderwijs is 93% van het gemiddelde salaris van jonge hoogopgeleiden. Na verloop van tijd wordt het verschil met het gemiddelde salaris van een ho-opgeleide werknemer groter. Dit patroon zie je bij andere OESO-landen ook. Maar in Nederland is het sterker dan gemiddeld in de OESO en EU. In sommige landen zijn er veel kleinere verschillen naar leeftijd, bijvoorbeeld in Vlaanderen en Finland.

Bron: EAG 2018, tabel D3, 2c (web only) Brontabel als csv (358 bytes)
Verhouding tussen het lerarensalaris (onderbouw voortgezet onderwijs) en het gemiddelde salaris van een ho-opgeleide werknemer in de leeftijd van 25-64 jaar, naar leeftijd (2016)
25-34 jaar35-44 jaar45-54 jaar55-64 jaar25-64 jaar
BEL (VL)0,940,850,830,850,86
DEN0,970,830,750,820,83
ENG0,990,910,90,860,9
FIN1,040,940,970,980,99
FRA0,930,850,790,760,88
NED1,060,910,810,880,92
ZWE1,030,890,810,770,89
VS0,750,630,630,660,65
OESO0,970,860,850,830,91
EU-2210,880,880,830,93

In deze grafiek staat het relatieve salaris naar leeftijd. Het is niet gewogen voor opleidingsniveau van de h-opgeleide werknemers en de leraren.
Het startsalaris in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is goed, na verloop van tijd ontstaat een verschil met het gemiddelde salaris van een ho-opgeleide werknemer. Het verschil is minder groot dan bij leraren in het primair onderwijs. Dit patroon zie je bij andere OESO-landen ook. Er zijn wel verschillen tussen landen in hoe groot dit verschil naar leeftijd is.

Bron: EAG 2018, tabel D3, 2c (web only) Brontabel als csv (359 bytes)

Afzenders