Leeftijdsverdeling docenten in primair en voortgezet onderwijs

Net als in Nederland is ook in andere landen sprake van vergrijzing van het lerarenkorps. Nederland heeft meer leraren ouder dan 50 jaar dan de OESO landen gemiddeld.
Tegelijkertijd is er ook sprake van verjonging: Nederland heeft ook relatief veel leraren jonger dan 30 jaar. 

Leeftijdsverdeling docenten in het primair onderwijs, internationale positie (2017)

Leeftijdsverdeling docenten in het primair onderwijs, internationale positie (2017)
jonger dan 30 jaar30-49 jaarouder dan 50 jaar
VK31%54%15%
BEL21%55%24%
JAP19%51%29%
VS16%55%29%
NED15%50%35%
FRA12%66%22%
ZWE9%55%36%
DUI9%54%38%
FIN8%60%32%
OESO13%55%33%
EU-2310%54%35%

Nederland heeft in vergelijking met de West-Europese landen, op Duitsland en Zweden na, het hoogste aandeel 50-plussers. Daar staat echter een relatief groot aandeel jonge leraren tegenover; 15% van de leraren is onder de 30. 

Bron: EAG 2019, tabel D5.1 Brontabel als csv (240 bytes)
Leeftijdsverdeling docenten in het hoger secundair onderwijs, internationale positie (2017)
jonger dan 30 jaar30-49 jaarouder dan 50 jaar
VK18%56%27%
BEL14%55%31%
JAP13%48%39%
VS12%54%34%
NED11%42%47%
FRA10%59%31%
ZWE6%50%44%
DUI6%54%40%
FIN3%49%48%
OESO8%52%40%
EU-236%51%43%

Internationaal is in Nederland in het hoger secundair onderwijs (bovenbouw vo en mbo) het aandeel leraren die ouder zijn dan 50 jaar hoger dan het gemiddelde in de OESO-landen en ook hoger dan in de meeste vergelijkingslanden. Tegelijkertijd is er ook sprake van verjonging: het aandeel jonge leraren (<30 jaar) is met 11% hoger dan in de meeste OESO-landen.

Bron: EAG 2019, tabel D5.1 Brontabel als csv (238 bytes)

Afzenders