Internationale mobiele studenten in Nederland

Van alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs (ISCED 5-8) is in 2018 12% speciaal naar Nederland gekomen om te studeren voor een diploma (diplomamobiliteit).

Het percentage is in Nederland in 2018 hoger dan de jaren ervoor. Tussen 2010 en 2014 is dit percentage gestegen van 4% naar 10% en vervolgens tot 12% in 2018. Er zijn 6 keer zoveel studenten die naar Nederland toekomen voor studie dan Nederlandse studenten die in het buitenland gaan studeren. 
Er zijn verschillen tussen de bachelor en de master studenten. Zie hiervoor ook de gerelateerde grafiek.

Aandeel internationale mobiele studenten

Aandeel internationale mobiele studenten Als percentage van alle studenten in het hoger onderwijs (tertiair niveau)
201020142018
VK16%18%18%
DUI9%8%10%
DEN8%10%11%
BEL7%11%10%
ZWE7%6%7%
FIN6%7%8%
NED4%10%12%
VS3%4%5%
FRA10%9%
JAP3%5%
OESO5%6%
EU-238%9%

In Nederland zijn in totaal 12% van de studenten in het hoger onderwijs internationale studenten. Dit geldt voor 10% van de bachelorstudenten, en voor 17% van de masterstudenten.
Daarmee zit Nederland ruim boven zowel het OESO-gemiddelde van 5% van de bachelorstudenten en 13% van de masterstudenten alsook boven het gemiddelde van de EU-23 landen van 7% van de bachelorstudenten en 14% van de masterstudenten.
Er zijn ook landen die veel meer studenten uit andere landen ontvangen. Een voorbeeld daarvan is het Verenigd Koninkrijk, daar is 18% van de ingeschreven studenten internationaal mobiel.  

Bron: EAG 2020, tabel B6.1 Brontabel als csv (194 bytes)
Aandeel internationale mobiele studenten naar niveau, 2018 Als percentage van alle studenten in het hoger onderwijs (tertiair niveau)
associate degreebachelormasterpromovendi
DEN13%6%20%36%
BEL8%7%19%42%
JAP8%3%9%19%
VK4%15%35%41%
FRA3%7%12%38%
NED3%10%17%44%
VS2%5%13%25%
DUI0%7%16%12%
ZWE0%3%12%36%
FIN5%12%23%
OESO3%5%13%22%
EU-233%7%14%23%

Van alle associate degree studenten in het hoger onderwijs (ISCED 5) in Nederland is in 2018 3% speciaal naar Nederland gekomen om te studeren voor een diploma (diplomamobiliteit). Dit komt overeen met de gemiddelde diplomamobiliteit voor associate degree studenten in de OESO-landen .
Van alle bachelorstudenten in het hoger onderwijs (ISCED 6) in Nederland is in 2018 10% speciaal naar Nederland gekomen om te studeren voor een diploma (diplomamobiliteit). De gemiddelde diplomamobiliteit voor bachelorstudenten in de OESO-landen is 5%.
Van alle masterstudenten in het hoger onderwijs (ISCED 7) in Nederland is in 2018 17% speciaal naar Nederland gekomen om te studeren voor een diploma (diplomamobiliteit). De gemiddelde diplomamobiliteit voor masterstudenten in de OESO-landen is 13%.
Van alle promovendi in het hoger onderwijs (ISCED 8) in Nederland is in 2018 44% speciaal naar Nederland gekomen om te studeren voor een diploma (diplomamobiliteit). De gemiddelde diplomamobiliteit voor promovendi in de OESO-landen is 22%.

Bron: EAG 2020, tabel B6.1 Brontabel als csv (281 bytes)

Afzenders