Internationale mobiele studenten in Nederland

Van alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs (ISCED 5-8) is in 2017 11% speciaal naar Nederland gekomen om te studeren voor een diploma (diplomamobiliteit).

Het percentage is in Nederland in 2017 hoger dan de jaren ervoor. Tussen 2013 en 2017 is het absolute aantal inkomende internationale studenten gestegen met bijna 40% van 68.943 naar 96.289. Er zijn 5 keer zoveel studenten die naar Nederland toekomen voor studie dan Nederlandse studenten die in het buitenland gaan studeren. 
Er zijn verschillen tussen de bachelor en de master studenten. Zie hiervoor ook de gerelateerde grafiek.

Aandeel internationale mobiele studenten

Aandeel internationale mobiele studenten Als percentage van alle ho-studenten
201020132017
VK16%17%18%
NED4%10%11%
DEN8%10%11%
FRA10%10%
BEL7%10%9%
DUI8%7%8%
FIN6%7%8%
ZWE6%7%
VS4%4%5%
JAP3%4%
OESO5%6%
EU-238%9%

In Nederland komt in totaal 11% van de studenten in het hoger onderwijs uit het buitenland. Dit geldt voor 9% van de bachelorstudenten, en voor 17% van de masterstudenten.
Daarmee zit Nederland ruim boven het OESO-gemiddelde over de 28 OESO-landen waarvoor meetgegevens beschikbaar zijn.
Er zijn ook landen die veel meer studenten uit andere landen ontvangen. Een voorbeeld daarvan is het Verenigd Koninkrijk, daar is 18% van de ingeschreven studenten internationaal mobiel.  

Bron: EAG 2019, tabel B6.1 Brontabel als csv (191 bytes)
Aandeel internationale mobiele studenten naar niveau, 2017 Als percentage van alle ho-studenten
associate degreebachelormasterpromovendi
NED3%9%17%43%
VK4%14%34%42%
FRA5%7%14%40%
DEN15%6%19%35%
ZWE0%3%11%35%
VS2%4%13%26%
FIN6%13%22%
JAP7%3%8%18%
DUI0%5%14%10%
BEL8%6%16%
OESO3%4%13%22%
EU-234%7%13%22%

Van alle associate degree studenten in het hoger onderwijs (ISCED 5) in Nederland is in 2017 3% speciaal naar Nederland gekomen om te studeren voor een diploma (diplomamobiliteit). Dit komt overeen met de gemiddelde diplomamobiliteit voor associate degree studenten in de OESO-landen .
Van alle bachelorstudenten in het hoger onderwijs (ISCED 6) in Nederland is in 2017 9% speciaal naar Nederland gekomen om te studeren voor een diploma (diplomamobiliteit). De gemiddelde diplomamobiliteit voor bachelorstudenten in de OESO-landen is 4%.
Van alle masterstudenten in het hoger onderwijs (ISCED 7) in Nederland is in 2017 17% speciaal naar Nederland gekomen om te studeren voor een diploma (diplomamobiliteit). De gemiddelde diplomamobiliteit voor masterstudenten in de OESO-landen is 13%.
Van alle promovendi in het hoger onderwijs (ISCED 8) in Nederland is in 2017 43% speciaal naar Nederland gekomen om te studeren voor een diploma (diplomamobiliteit). De gemiddelde diplomamobiliteit voor promovendi in de OESO-landen is 22%.

Bron: EAG 2019, tabel B6.1 Brontabel als csv (277 bytes)

Afzenders