Deelname aan onderwijs

Deelname aan onderwijs is in de meeste landen verplicht tot ongeveer 18 jaar. Er zijn verschillen in deelname aan onderwijs tussen landen voor jongeren en jongvolwassenen. In Nederland is de deelname hoog. Ook het aantal jaren dat de meeste leerlingen onderwijs volgen verschilt flink tussen landen (van 10 jaar in Turkije tot 16 jaar in Zweden).   

Onderwijsdeelname aan regulier onderwijs, 2017

Onderwijsdeelname aan regulier onderwijs, 2017 Als percentage van de totale leeftijdsgroep
15-1920-24
BEL95%49%
NED93%54%
ZWE91%44%
DUI87%48%
FIN86%51%
FRA86%37%
DEN86%54%
VK85%31%
VS83%36%
OESO84%42%
EU-2388%43%

Deze figuur laat de deelname aan regulier onderwijs zien voor twee leeftijdsgroepen. In de meeste landen zijn jongeren van 15-19 jaar nog leerplichtig en jongeren van 20-24 jaar vaak niet meer.

Dat wordt ook weerspiegeld in de deelnamecijfers. In de meeste landen is de deelname aan regulier onderwijs meer dan 80% onder de 15-19-jarigen. Maar bij de leeftijdsgroep 20-24 jaar is dat minder dan 55%. Bij deze laatste leeftijdsgroep verschillen landen soms ook flink in onderwijsdeelname. Voor beide leeftijdsgroepen ligt de onderwijsdeelname in Nederland ruim boven het OESO-gemiddelde en het EU-gemiddelde.

Bron: EAG 2019, tabel B1.1 Brontabel als csv (162 bytes)
Onderwijsdeelname aan regulier onderwijs 18-jarigen Als percentage van de totale leeftijdsgroep (leeftijd einde leerplicht)
201020152016
FRA (16)77%78%77%
VS (17)68%67%67%
NED (18)85%90%88%
BEL (18)88%88%
DUI (18)87%83%72%
ZWE (16)96%96%
DEN (16)82%87%86%
FIN (16)94%95%96%
OESO75%76%76%

De deelname van 18-jarigen aan regulier onderwijs is niet in alle landen vanzelfsprekend. Sommige landen hebben een leerplicht tot 18 jaar (Nederland, België en Duitsland). En in deze landen is de deelname van 18-jarigen aan regulier onderwijs hoog. In landen waar de leerplichtige leeftijd lager is, bijvoorbeeld 16 of 17 jaar, is de deelname soms minstens even hoog (Finland en Zweden), maar in andere landen behoorlijk veel lager (Frankrijk en VS).
In Nederland is de onderwijsdeelname van 18-jarigen tussen 2010 en 2016 toegenomen van 85% naar 88%.  

Bron: EAG 2018, fig B1.1 Brontabel als csv (204 bytes)
Deelname aan hoger onderwijs van 19 - 28 jarigen, 2017 Als percentage van de totale leeftijdsgroep
19-2021-2223-2425-2627-28
BEL55%46%24%11%6%
VS51%39%23%15%11%
FRA51%38%22%10%5%
VK44%27%12%7%5%
NED42%44%33%20%11%
DUI24%31%29%23%15%
FIN20%37%37%26%18%
ZWE19%28%27%18%13%
DEN14%40%43%31%19%
OESO37%37%26%16%11%
EU-2337%38%27%16%10%

Deze figuur laat de deelname aan regulier onderwijs zien voor twee leeftijdsgroepen. In de meeste landen zijn jongeren van 15-19 jaar nog leerplichtig en jongeren van 20-24 jaar vaak niet meer.

Dat wordt ook weerspiegeld in de deelnamecijfers. In de meeste landen is de deelname aan regulier onderwijs meer dan 80% onder de 15-19-jarigen. Maar bij de leeftijdsgroep 20-24 jaar is dat minder dan 55%. Bij deze laatste leeftijdsgroep verschillen landen soms ook flink in onderwijsdeelname. Voor beide leeftijdsgroepen ligt de onderwijsdeelname in Nederland ruim boven het OESO-gemiddelde en het EU-gemiddelde.

Bron: EAG 2019, figuur B1.1 Brontabel als csv (311 bytes)

Leeftijdsrange waarbinnen 90% onderwijs volgt

Leeftijdsrange waarbinnen 90% onderwijs volgt 2017
leeftijd in jaren
BEL3-18
ZWE3-18
DEN3-17
DUI3-17
FRA3-17
VK3-17
JAP4-17
NED4-17
VS5-17
FIN6-18
OESO4-17
EU-234-17
Bron: EAG 2019, tabel B1.1 Brontabel als csv (144 bytes)

Aantal jaren dat 90% van de populatie onderwijs volgt

Aantal jaren dat 90% van de populatie onderwijs volgt 2017
Aantal jaren
BEL16
ZWE16
DEN15
DUI15
FRA15
VK15
JAP14
NED14
FIN13
VS13
OESO14
EU2314

Er zijn verschillen tussen landen in de leeftijdsrange waarbinnen het grootste deel onderwijs volgt en het aantal jaren dat 90% van de populatie onderwijs volgt. De verschillen in onderwijsdeelname tussen landen worden vooral veroorzaakt door verschillen tussen de onderwijsstelsels, waaronder de leeftijd bij uitstroom en de leeftijd waarop regulier onderwijs start, de inrichting van het beroepsonderwijs en de daarmee samenhangende behoefte van de arbeidsmarkt. Nederland houdt jongeren relatief lang in het onderwijs. Andere landen vallen op met een jongere leeftijd waarin al veel jongeren deelnemen aan onderwijs. Bijvoorbeeld in Denemarken (2 jaar) en Duitsland, VK, België en Zweden (3 jaar). Gemiddeld in de OESO-landen volgt 90% van de populatie 14 jaar onderwijs. Nederland verschilt hier niet van. Landen waar dit hoger is, zijn landen waar eerder met onderwijs begonnen wordt. Landen waar dit lager is zijn Finland en VS. Hier wordt later dan in Nederland met onderwijs begonnen.

Bron: EAG 2019, tabel B1.1 Brontabel als csv (114 bytes)

Afzenders