Werkgelegenheidscijfers naar opleidingsniveau

Van alle hoger opgeleiden in Nederland heeft bijna 90% werk.

In de figuur is te zien dat in de meeste vergelijkingslanden een hoog percentage van de hoger opgeleiden werk heeft (>80%). In een groep OESO- landen ligt het percentage zelfs tussen de 85 en 90%: Duitsland, Zweden, Nederland en enkele niet in de tabel getoonde lidstaten. Hoewel lager opgeleiden minder vaak werk hebben, hebben lager opgeleiden in Nederland wel vaker werk dan in de meeste andere OESO-landen.
In de gerelateerde grafiek wordt ingezoomd op de hoger opgeleiden. 

Werkgelegenheidscijfers naar opleidingsniveau

Werkgelegenheidscijfers naar opleidingsniveau Aantal werkende 25-64 jarigen als percentage van de groep 25-64 jarigen, naar opleidingsniveau, 2018
lager dan hoger secundairHoger secundairhoger of gelijk aan tertiair
ZWE67%87%90%
VK66%83%86%
DEN65%83%88%
NED63%81%90%
DUI61%81%89%
VS57%70%82%
FIN55%75%87%
FRA53%74%85%
BEL46%74%86%
JAP81%85%
OESO59%76%85%
EU-2356%76%86%
Bron: EAG 2019, tabel A3.1 Brontabel als csv (280 bytes)
Werkgelegenheidscijfers hoger opgeleiden naar opleidingsniveau Aantal werkende hoog opgeleide 25-64 jarigen als percentage van de groep hoog opgeleide 25-64 jarigen, naar opleidingsniveau, 2018
Associate degreeBachelorMasterPhD
DUI90%89%89%93%
NED88%89%91%96%
DEN87%86%90%96%
ZWE85%91%92%93%
BEL84%85%87%90%
FIN84%86%88%97%
FRA83%83%88%91%
VK83%87%87%90%
JAP81%88%
VS78%82%85%88%
OESO82%84%88%92%
EU-2382%84%88%93%

Binnen de groep hoger opgeleiden geldt ook: hoe hoger opgeleid, hoe groter het aandeel dat werkt. In sommige landen - zoals Frankrijk, Finland en het Verenigd Koninkrijk - zijn de verschillen wat groter dan in Nederland. In Duitsland zijn de verschillen juist wat kleiner dan in Nederland. 

Bron: EAG 2019, tabel A3.1 Brontabel als csv (292 bytes)

Afzenders